English

Regulace podle NIS2: Výkladová vodítka směrnice skrývají 5G sítě

Lupa.cz

Teprve z recitálů ke směrnici lze vyčíst, že bezpečnost dodavatelského řetězce je primárně cílena na odstranění čínských komponent z evropských mobilních sítí.

More from Lupa.cz

Nov 21

Regulace podle NIS2: Výkladová vodítka směrnice skrývají 5G sítě

Lupa.cz

Teprve z recitálů ke směrnici lze vyčíst, že bezpečnost dodavatelského řetězce je primárně cílena na odstranění čínských komponent z evropských mobilních sítí.

Nov 14

Regulace podle NIS2: Nebezpečí incidentu hrozí častěji od vlastních zaměstnanců než zvenčí

Lupa.cz

Šest z deseti kybernetických incidentů mají původ uvnitř organizace, zbývající čtyři směřují zvenku.

Oct 31

Regulace podle NIS2: Náklady na kyberbezpečnost půjdou od desítek tisíc do miliard

Lupa.cz

Záleží na velikosti podniku, počtu poskytovaných služeb, jejich druhu, míře regulace a jestli se otázce bezpečnosti firma věnuje už nyní.

Oct 24

Regulace podle NIS2: Výjimky zahrnou pod dohled registrátory domén i webhostingy

Lupa.cz

Nezáleží přitom na velikosti podniku. Pod přísnější regulaci se tak může dostat i živnostník poskytující webhosting už 10 tisícům domén.

Oct 17

Regulace podle NIS2: CyCLONe zatočí s nejvážnějšími kyberkrizemi

Lupa.cz

Styčná síť organizací pro řešení kybernetických krizí bude během rozsáhlých útoků partnerem politikům pro přijímání strategických rozhodnutí na evropské úrovni.

Oct 10

Regulace podle NIS2: Ve stavu kybernetického nebezpečí nebude proti regulaci odvolání

Lupa.cz

Pravomoci NÚKIBu podle nového kyberzákona významně posílí a přiblíží se režimu nouzového stavu. Proti jeho rozhodnutím nebude možná obrana opravnými prostředky.

Sep 26

Ještě přísnější regulace než podle NIS2 čeká banky nebo obchodníky s kryptoměnami

Lupa.cz

Nařízení DORA je více detailní než NIS2 a přizpůsobení se jejím požadavkům bude pro finanční instituce nákladnější.

Sep 19

Regulace podle NIS2: NÚKIB vypořádal připomínky ke kyberzákonu, téměř polovinu návrhů odmítl

Lupa.cz

Ze zásadních připomínek uplatněných státní správou zůstalo pět desítek rozporů. To může zastavit legislativní pouť nového kyberzákona už na úrovni vlády.

Sep 12

Regulace podle NIS2: kontroly mohou přijít i bez ohlášení a hrozí stamilionové pokuty

Lupa.cz

Nový kybernetický zákon podle směrnice NIS2 umožní regulátorovi významně přitvrdit. NÚKIB bude moci ukládat pokuty i procentem z ročního celosvětového obratu.

Sep 5

Regulace podle NIS2: Poznatky o útocích je potřeba včas dostat k dalším možným cílům

Lupa.cz

Zatím se ale na příkladu českých bank ukazuje, že peněžní ústavy nejsou schopny se z chyb svých konkurentů ani druhý či třetí den poučit.

Aug 29

Regulace podle NIS2: Co dva roky čeká velké podniky audit kybernetické bezpečnosti

Lupa.cz

Audit lze rozložit do více samostatných celků. Potom platí, že kompletně vše musí být prověřeno alespoň jednou za pět let.

Aug 22

Regulace podle NIS2: Co dělat, když přijde kybernetický útok nebo jiný incident

Lupa.cz

Od zjištění problému běží lhůta 24 hodin na jeho oznámení. Nesplnění této povinnosti navrhovaný zákon trestá nejpřísnější sankcí v řádu stovek milionů korun.

Aug 15

Regulace podle NIS2: Dvoufaktorová autentizace bude standardem, dočasně ji půjde nahradit složitějším heslem

Lupa.cz

Velké podniky budou muset na kyberbezpečnost pamatovat i při plánování akvizic, aby nově pořízené systémy neohrozily ty jejich stávající.

Aug 8

Regulace podle NIS2: prověřování neuniknou ani dodavatelé regulovaných firem

Lupa.cz

Operátoři i ČTÚ žádají, aby se zákaz dodávek z Číny týkal jen kritické úrovně služeb. Komponenty od Huawei by se tak nesměly používat jen pro jádro sítě.

Aug 1

Regulace podle NIS2: Žádosti o výjimky i příliš pravomocí pro NÚKIB. Jaké jsou připomínky ke kyberzákonu?

Lupa.cz

Nejvíce vadí nesrozumitelnost a úprava týkající se bezpečnosti dodavatelských vztahů. Kdo a jak chce změnit chystaný zákon o kybernetické bezpečnosti?

Jul 11

Regulace podle NIS2: co musí splnit podniky v mírnějším režimu

Lupa.cz

Firmy čeká přinejmenším určení osoby odpovědné za kybernetickou bezpečnost a sepsání bezpečnostních politik. Rozsah dokumentace se ale bude lišit podle identifikovaných potřeb.

Jul 4

Regulace podle NIS2: střední a velké podniky čekají desítky nových povinností

Lupa.cz

Firmy budou muset třeba povinně zabezpečit své sítě, spravovat a ověřovat identity a řídit přístupová oprávnění. Velké podniky čeká i řízení dodavatelů nebo audit kybernetické bezpečnosti.

Jun 27

Regulace podle NIS2: subdodavatele velkých podniků mohou nová pravidla vyřadit ze hry

Lupa.cz

V režimu vyšších povinností budou muset podniky přijmout organizační opatření týkající se subdodavatelů. V určitých případech bude možné plnění prostřednictvím subdodávek zcela zakázat.

Jun 20

Regulace podle NIS2: na koho nová pravidla dopadnou?

Lupa.cz

Nová regulace kybernetické bezpečnosti podle směrnice NIS2 už za rok dopadne na nejméně 6 tisíc dalších subjektů a organizací. Díky našemu seriálu budete na novinky včas připraveni.

Jun 13

Regulace podle NIS2: kyberbezpečnostní směrnice se dotkne prakticky všech firem

Lupa.cz

Nová evropská směrnice o kybernetické bezpečnosti se už za rok začne vztahovat na více subjektů než nyní. V novém seriálu na Lupě tyto změny dopodrobna rozebereme.