English

Regiony - Regiony at prvnizpravy.cz / prvnizpravy.cz

Friday, Dec 27

09

První buněčná genová terapie nádoru ve FN Brno

Tým lékařů a sester Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU provedl v prosinci 2019 první podání buněčné genové onkologické terapie ve Fakultní nemocnici Brno a nemocný pacient mohl před Vánocemi opustit nemocnici.