English

hradistenadberounkou.cz

Thursday, Sep 16

12

Zápis a usnesení z 5. zasedání ZO

Zápis a usnesení z 5. zasedání ZO ze dne 27. srpna 2021.

Wednesday, Sep 15

16

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY; priloha_947297918_0_MZE-49892_2021-16212Stáhnout

Svoz nebezpečného odpadu a zpětného odběru.

Svoz nebezpečného odpadu a zpětného odběru 23. září 2021

Monday, Sep 13

11

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – oznámení o doručení návrhu územního plánu Hradiště

Monday, Sep 6

15

Informace Policie ČR

Dobrý den, ze strany Policie České republiky, a to včetně OOP Radnice, jsou evidovány případy, kdy skupinky osob, dle mluvy většinou cizinců, oslovují obyvatele menších obcí a měst s nabídkou opravy například střešní krytiny nebo okapů na…

Friday, Sep 3

14

Oznámení o zkoušce kvality vody

Kvalita vody byla zkoušena odebráním vzorků z obecního vodovodního řádu a ze studny u čp. 5, kde se odebírá voda pro čp. 5 a 29.

12

Rozbor vody – krácený, studna u čp. 5

Voda nevyhovuje podmínkám Vyhlášky 252/2004 S. ve stanovených ukazatelích.

Rozbor vody – obecní vodovod

Rozbor vody – obecní vodovod, proveden krácený rozbor dne 19. 8. 2021

Tuesday, Aug 31

14

Záměry pronájmu částí parcelních čísel

Záměry pronájmu částí parcelních čísel 265/5 a 265/18 ve vlastnictví obce Hradiště v k. ú. Hradiště nad Berounkou.

Saturday, Aug 28

15

Rozpočtové opatření č. 4/2021

Rozpočtové opatření č. 4 v roce 2021

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 5 v roce 2021

Wednesday, Aug 18

13

Program a pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce Hradiště

Program a pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce Hradiště konané 27. srpna 2021.

12

Oznámení o zahájení společného řízení.

Oznámení o zahájení společného řízení ke stavbě rodinného domu na p. č. 253/8.

Monday, Aug 16

13

Informace o jmenování členů okrskové volební komise

Informace o jmenování členů okrskové volební komise v obci Hradiště pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 8. a 9. října 2021.

OZNÁMENÍ o jmenování zapisovatelky okrskové volební komise

OZNÁMENÍ o jmenování zapisovatelky okrskové volební komise v obci Hradiště pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 8. a 9. října 2021.

INFORMACE o počtech a sídlech volebních okrsků

INFORMACE o počtech a sídlech volebních okrsků v obci Hradiště pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 8. a 9. října 2021.

Thursday, Aug 5

14

OZNÁMENÍ o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

OZNÁMENÍ o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Hradiště pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 8. a 9. října 2021.

Monday, Aug 2

11

ÚZEMNÍ PLÁN HRADIŠTĚ – návrh dle § 50 stavebního zákona.

UP_Hradiste_NSJStáhnout; I.1-Vykres-zakladniho-cleneni-uzemi-1Stáhnout

Sunday, Aug 1

13

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O DORUČENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Městský úřad Rokycany, odbor stavební (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů …

Monday, Jul 5

08

Zápis z 4. zasedání ZO Hradiště

Zápis z 4. zasedání ZO Hradiště konaného 18. června 2021.

Saturday, Jun 19

15

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2020; Rozpoctove_opatreni_2021_3Stáhnout

14

Závěrečný účet a Účetní závěrka

Závěrečný účet za rok 2020 a Účetní závěrka za rok 2020

Friday, Jun 18

10

Zápis z 3. zasedání ZO Hradiště

Zápis z 3. zasedání ZO Hradiště konaného 28. 5. 2021

Sunday, Jun 13

12

Poplatek za odpad v roce 2021

Výpis ze Obecně závazné vyhlášky obce Hradiště č. 1/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Friday, Jun 11

14

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Oznámení o zahájení pořízení 5. úplné aktualizace Územně analytických podkladůobce s rozšířenou působností RokycanyVýzva

Wednesday, Jun 9

11

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce.

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se uskuteční 18. června 2021 v č. p. 34 od 19:00 hod.

Thursday, Jun 3

21

Oslavy 250. výročí

Oslavy 250. výročí nalezení zlatého keltského pokladu v Podmoklech.

Monday, May 31

12

Záměr prodeje obecního pozemku

Obec hradiště zveřejňuje Záměr prodeje pozemku p. č. 265/2.

11

Návrh „Závěrečného účtu za rok 2020.“

Návrh „Závěrečného účtu za za rok 2020“ a „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště“ za rok 2020.

10

Záměr – odkoupení

Obec Hradiště má záměr koupit pozemek p. č. 1053 o výměře 615 m2