English

sokolvinohrady.cz

Saturday, Dec 26

17

Sportovní Klub KATANA

www.sokolvinohrady.cz

Ashihara-Karate je nový druh bojového umění, který byl vyvinut a rozpracován japonským mistrem Hideyuki Ashihara v roce 1980.

Sokol za protektorátu

www.sokolvinohrady.cz

Jde o dizertační práci starosty jednoty PhDr. Jana B. Uhlíře, Ph.D., kterou v roce 2005 obhájil na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; jedná se o nejobsáhlejší text věnovaný domácímu sokolskému protinacistickému…

František Pecháček

www.sokolvinohrady.cz

Text projevu starosty T. J. Sokol Praha – Královské Vinohrady, br. Jana B. Uhlíře, při příležitosti odhalení pomníku br. Františka Pecháčka v obci Záhornice dne 27. června 2018

Sokolská stráž

www.sokolvinohrady.cz

Jednota má 4 dospělé členy začleněné v sokolské stráži ČOS (https://www.facebook.com/sokolskastraz/). Vystupují v historických krojích s praporem jednoty při slavnostních příležitostech, státních svátcích a pietních akcích. Byli by vítáni…

Taneční kroužek

www.sokolvinohrady.cz

Vedoucí Lenka Kocmichová. Vystupují při mikulášských, šibřinkách, akademiích a jiných příležitostech.