English

Nebezpečné výrobky - Oblečení, textil a módní doplňky at dtest.cz

Monday, Jun 17

22

FEA3C, FEB3C, FEF3C, FEL3C, FLA3C, FLB2C, FLB3C

www.dtest.cz

Součástka pro regulaci emisí v motorech Euro VI stupeň B a stupeň C, používaná za určitých podmínek, by se mohla opotřebit rychleji, než se očekávalo, a mohla by způsobit, že úroveň emisí výfukových plynů oxidů dusíku (NOx) překročí…

HD,PRA3,PRC3,PRD3,PRF3,MDG3,MDA(2C,C,5C)

www.dtest.cz

Součástka pro regulaci emisí v motorech Euro VI stupeň B a stupeň C, používaná za určitých podmínek, by se mohla opotřebit rychleji, než se očekávalo, a mohla by způsobit, že úroveň emisí výfukových plynů oxidů dusíku (NOx) překročí…

A4, A6, A7

www.dtest.cz

Blokovací mechanismus v kloubovém závěsu tažného zařízení může být vadný. Tažné zařízení nemusí být správně uzamčeno a mohlo by se sklopit, což by způsobilo pokles přívěsu během pohybu vozidla.

21

různé modely

www.dtest.cz

Svaření bubnové brzdy může být vadné. To by mohlo vést ke ztrátě účinnosti brzdy, což zvyšuje riziko nehody.

Sunday, Jun 2

22

Auris, Yaris, IS

www.dtest.cz

Generátor plynu předního airbagu na straně řidiče může být vadný. Při aktivaci se mohou uvolnit kovové úlomky, které mohou způsobit zranění cestujících.

YZF-R3, MT-03

www.dtest.cz

Páka ruční brzdy může být vadná a mohla by se zlomit. To může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem vedoucí k nehodě.

A3, A4, A5

www.dtest.cz

Ruční ovládací jednotka pro plyn a brzdu může způsobit zlom ve svaru v relé mechanismu. Pokud k takovému poškození dojde, může to vést ke zhoršení funkčnosti nebo dokonce k poruše ovládání brzdy a plynu pomocí ručního ovládacího zařízení.

Impreza, Forester, WRX STI, XV

www.dtest.cz

Spínač brzdových světel může být vadný. To může způsobit selhání brzdových světel, což zvyšuje riziko nehody.

Box, Platform, Moto

www.dtest.cz

Možné závady závitových spojů a elektrického systému. To může způsobit poruchu přívěsu, což může vést k nehodě.

Trend, Globetrotter, Esprit Comfort, Grand Alpa

www.dtest.cz

Pružiny přední nápravy a lomené hřídele jsou pro vozidla s volitelným zvýšením hmotnosti nedostatečné. Pružiny přední nápravy nebo lomené hřídele by se mohly poškodit v důsledku zvýšené hmotnosti, což by způsobilo zablokování vozidla a…

21

Boxster, Cayman, 911

www.dtest.cz

Senzory airbagů nemusely být správně nainstalovány. Pokud dojde při nehodě k aktivaci airbagu, může být snížená funkce zádržného systému.

01

Boxster, Cayman

www.dtest.cz

Možné nedostačující připojení na instalaci přívodu paliva. V případě čelní srážky může být narušena integrita systému přívodu paliva, což zvyšuje riziko požáru.

Hilux, RAV4, Yaris

www.dtest.cz

Generátor plynu předního airbagu na straně řidiče může být vadný. Při jeho aktivaci se mohou uvolnit kovové úlomky, které mohou způsobit zranění cestujících.

Sunday, May 26

22

CLS Class, AMG GT Class

www.dtest.cz

Nýtový spoj na krytu uchycení bezpečnostních pásů předních sedadel může při nízkých teplotách (pod -17,5 °C) selhat. V případě nehody by mohly nýty prasknout a uvolnit kryt. To může mít za následek ztrátu ochranného účinku bezpečnostního…

Limo GT, Vendo XL

www.dtest.cz

Spony bezpečnostních pásů mohou být vadné. To může ohrozit zádržný účinek bezpečnostního pásu, což zvyšuje riziko zranění cestujících.

Sunday, May 19

Giulia, Stelvio

www.dtest.cz

Software tempomatu může být vadný. To může způsobit neúmyslné zrychlování, které může vést k nehodě.

19

Solo, Versa, MetroCity, Tempo

www.dtest.cz

Na baterii vozidla je instalováno zařízení na ochranu proti přepětí, které zabraňuje poškození součástí vozidla při startování pomocí kabelů. Toto zařízení může časem zkorodovat, což má za následek zkrat, který může zařízení přehřát, až se…

Monday, May 6

01

C-Class, GLC F-Cell

www.dtest.cz

Funkce sleep mode elektronické parkovací brzdy v režimu elektronického stabilizačního programu (ESP) může být vadná. V důsledku toho mohou zůstat brzdová světla trvale rozsvícena, nebo může být deaktivována funkce ESP, což zvyšuje riziko…

přívěs SB4003

www.dtest.cz

Matice kol mohou být nevhodné. V důsledku toho se kola mohou uvolnit, což zvyšuje riziko nehody.

Giulia, Stelvio

www.dtest.cz

Vodící lišty sedadel mohou být nevyhovující a sedadla mohou být nesprávně umístěna. V důsledku toho se mohou sedadla během pohybu uvolnit, což zvyšuje riziko nehody.

RAV4, Corolla, UX, ES

www.dtest.cz

Systém tísňového volání nemusí být správně nainstalován. V důsledku toho se systém tísňového volání v případě nehody neaktivuje automaticky.

Crossland X

www.dtest.cz

Šrouby na zadní nápravě mohou být vadné a mohly by prasknout. To by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem, což by zvýšilo riziko nehody.

Accord, Civic a Odyssey

www.dtest.cz

Náhradní servisní díly použité při předchozí svolávací akci mohou být vadné. V případě aktivace čelního airbagu spolujezdce může nadměrný vnitřní tlak způsobit roztržení tělesa inflatoru. Úlomky kovu mohou projít materiálem polštáře…

detektor plynu a CO

www.dtest.cz

Zařízení není dostatečně citlivé na detekci oxidu uhelnatého. Výrobek představuje riziko otravy CO.

Tuesday, Apr 30

BRZ, Impreza/XV, Forester, Legacy

www.dtest.cz

Pružina ventilu motoru nemusí být dostatečně pevná. Při namáhání by mohlo dojít k jejímu prasknutí a zastavení motoru i během pohybu vozidla.

DS 7 crossback

www.dtest.cz

Součást systému airbagu řidiče může být neadekvátní. To může mít za následek snížení účinnosti airbagu v případě nehody.

plastová panenka

www.dtest.cz

Plastový materiál, z nějž je panenka vyrobena, obsahuje nadměrné množství bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEPH) (naměřená hodnota: 18 % hmotnostních). Tento ftalát může ohrozit zdraví dětí, jelikož může poškodit jejich reprodukční systém.

Thursday, Apr 25

23

Logan II MCV

www.dtest.cz

Šrouby spodního upevňovacího držáku sloupku řízení nemusely být utaženy správným momentem. Mohlo by docházet k vertikálnímu pohybu volantu, což by narušilo funkci řízení.

C4-Aircross

www.dtest.cz

Naprogramování systému „Stop & Start“ je chybné. Pokud má vozidlo nižší úroveň nabití akumulátoru, než je minimální prahová hodnota požadovaná funkcí „Stop & Start“, mohlo by dojít k vypnutí motoru. To by mohlo zvýšit riziko nehody.

PCX125 (WW125), PCX150 (WW150)

www.dtest.cz

Možná oxidace a zvýšený odpor kontaktního povrchu spínače hlavních, směrových a varovných světel může způsobit jejich poruchu. Tím se může zvýšit riziko nehody..