English

Město Znojmo

Friday, Jan 17

15

Návrh opatření obecné povahy

www.znojmocity.cz

Vyhrazení cest v klidovém území Národního parku Podyjí (OST20)

13

12

V době rostoucích cen energií bude Znojmo za elektřinu a plyn platit méně. Úsporu pocítí i odběratelé Znojemské tepelné společnosti

www.znojmocity.cz

Město Znojmo za elektřinu a plyn letos výrazně ušetří. Rozhodl o tom podzimní nákup energií na Českomoravské komoditní burze Kladno, který Znojmo realizovalo. Výsledkem je snížení nákladů na energie meziročně o více než 9 milionů korun.

10

Dražební vyhláška

www.znojmocity.cz

Michaela Fousková, Znojmo (OST18)

Usnesení o určení data smrti

www.znojmocity.cz

Blažena Vostrá (OST17)

Oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

www.znojmocity.cz

Stavba II/408 hranice kraje – Štítary (DO11)

09

Rozhodnutí o společném povolení

www.znojmocity.cz

"Chodníky u obecního úřadu", Želetice (DO9)

Znojmo láká další investory. Nabízí plochu pro výrobu o velikosti 7 000 m2

www.znojmocity.cz

Znojemská radnice nabízí k prodeji jeden z posledních vlastních pozemků, který je určen pro výrobu. Dva sousedící pozemky o celkové ploše 7 175 m2 nabízí za minimální nabídkovou cenu 700 Kč za metr čtvrteční. Nabídky mohou zájemci zasílat…

Thursday, Jan 16

15

Zápisy do základních škol proběhnou v dubnu, do mateřských v květnu. Letos s novinkou elektronické podpory zápisů

www.znojmocity.cz

V sobotu 4. dubna 2020 se budou konat zápisy dětí do prvních tříd základních škol zřizovaných městem Znojmem pro školní rok 2020/2021. Do mateřských škol proběhnou zápisy ve čtvrtek 7. května.

Kolumbus vloni proplatil certifikáty i stipendia nadaným žákům

www.znojmocity.cz

Město Znojmo vloni finančně podpořilo žáky za úspěšně složené jazykové zkoušky, nadané žáky v různých oborech i základní školy jako takové. Letos tomu nebude jinak. Projekt Kolumbus s částí Znojmo mluví anglicky a projekt Kolumbus #2…

14

Bezpečnost na přechodech pomáhají hlídat senioři

www.znojmocity.cz

Od tohoto týdne pomáhají senioři hlídat bezpečnost na vybraných přechodech pro chodce. Radnice tak rozjela projekt Senioři u přechodů, který avizovala vloni. „Chtěl bych poděkovat všem seniorům, kteří se do projektu přihlásili a zapojili…

Stříbrný ples zve na dechovku, cimbálku a písně Mistra Gotta

www.znojmocity.cz

Novinkou v kulturním kalendáři města je únorový Stříbrný ples. Je určen nejen pro generaci stříbrovlasých, ale pro každého, kdo se chce sejít s přáteli u dobré muziky. K tanci i jen tak k poslechu.

12

Dražební vyhláška

www.znojmocity.cz

František Vaníček, Znojmo (OST15)

11

Oznámení o možnosti převzít písemnost

www.znojmocity.cz

Vlastník pozemků parc. č. 2861 a 2039 v k. ú. Želetice u Znojma (ZP1)

09

Usnesení rady

www.znojmocity.cz

č. 53/2020 ze dne 13.1.2020

08

Wednesday, Jan 15

12

Oznámení záměru výpůjčky nemovité věci

www.znojmocity.cz

Prostor na ulici Obroková 2/10, Znojmo (MA48)

08

Oznámení záměru prodeje nemovité věci

www.znojmocity.cz

Prodej části pozemku parc. č. 3944/1, části nově označené dle GP parc. č. 3944/13, k.ú. Znojmo-město (MA47)

Tuesday, Jan 14

11

Dražební vyhláška

www.znojmocity.cz

Magdalena Meisterová, Šatov (OST13)

10

Usnesení o opakovaném dražebním jednání

www.znojmocity.cz

Jan Hero, Kralovice (OST12)

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

www.znojmocity.cz

TS Znojmo Silnice (OST11)

09

Poplatek za odpady je splatný až do konce června

www.znojmocity.cz

Každoročně vybírané místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů mají občané Znojma povinnost zaplatit až do konce června. Výše poplatku se nemění a zůstává 400…

Nominujte na Cenu města Znojma

www.znojmocity.cz

Zastupitelstvo města Znojma i letos udělí Cenu města Znojma, kterou každoročně uděluje kolektivům a jednotlivcům za uměleckou, hospodářskou, publicistickou, sportovní a jinou činnost, práci nebo díla, která jsou v úzkém vztahu k městu…

Mapový server jako pomůcka pro třídění odpadu

www.znojmocity.cz

Existuje soupis nebo mapa města s vyznačením všech míst, kde se nachází kontejnery na třídění odpadu? Kde lze vyčíst, zda je na daném místě pouze kontejner na papír nebo i na kovy či na textil? S těmito dotazy pomůže veřejnosti Mapový…

08

Oznámení záměru výpůjčky nemovité věci

www.znojmocity.cz

Oznámení záměru výpůjčky pozemků parc. č. 1721/1, 1536/1, 2580/1, 1536/1, 5367 k. ú. Znojmo-město (MA46)

Monday, Jan 13

15

Znojemsko bude opět vidět na veletrzích

www.znojmocity.cz

Tradičně v zimních měsících probíhají největší veletrhy cestovního ruchu v České republice i v zahraničí. Díky destinační společnosti ZnojmoRegion na nich bude opět vidět i Znojemsko.

14

Opatření obecné povahy

www.znojmocity.cz

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komnunikaci ul. Kunštátská, U Domoviny a Letohradská Znojmě (DO8)