English

Město Znojmo

Friday, Sep 25

16

Z víkendové činnosti Městské policie Znojmo

www.znojmocity.cz

Jednu kočku a dva psy strážníci převezli od pátku do neděle do Útulku pro opuštěné psy a kočky. Strážníci převzali odchycená zvířata přímo od občanů a odvezli rovnou do Načeratic.

14

Ve Znojmě diskutovali o zkušenostech a poskytování pomoci v době pandemie

www.znojmocity.cz

V úterý 22. září 2020 se ve Znojmě uskutečnil Kulatý stůl v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, který organizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s městem Znojmem. Cílem akce byl přenos…

12

Prozkoumejte Týden knihoven i Noc literatury

www.znojmocity.cz

Městská knihovna Znojmo zve od 6. do 9. října na Týden knihoven s Nocí literatury a bohatým pětidenním programem.

Tvoříme Znojmo: Hlasování se blíží do své poloviny. Podívejte se na průběžné výsledky

www.znojmocity.cz

Online hlasování o realizaci návrhů v rámci participativního rozpočtování, projektu Tvoříme Znojmo, se blíží ke své polovině. Veřejnost vybírá z celkem 8 návrhů. V prvních jedenácti dnech hlasování se zapojilo více než 600 respondentů.…

11

Opatření obecné povahy

www.znojmocity.cz

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Hvězdova ve Znojmě (DO317)

09

08

Oznámení o pokračování v řízení

www.znojmocity.cz

Stavební úpravy Bioplynové stanice Velký Karlov (VY27)

Thursday, Sep 24

14

V Kotkově opravují veřejné osvětlení

www.znojmocity.cz

V ulici Kotkova se pracuje na kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení. Opravují se kabely, sloupy i svítidla, a to po celé délce ulice. Město tu investuje téměř 2,5 milionu korun.

Znojemský Den bez aut se ruší

www.znojmocity.cz

V souvislosti s novým mimořádným opatřením, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, se ruší osvětová akce Den bez aut, která se měla konat v pátek 25. září ve Znojmě.

12

Usnesení rady

www.znojmocity.cz

č. 80/2020 ze dne 21.9.2020

09

Opatření obecné povahy

www.znojmocity.cz

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4121 a na místních komunikacích ve Znojmě (DO314)

Oznámení o zahájení územního řízení

www.znojmocity.cz

Stavební úpravy DS - NN, VN, TS u kult. domu, k.ú. Oblekovice (VY26)

07

Aktuální Znojemské LISTY - čtvrtek 24. září 2020

www.znojmocity.cz

Znojemské listy č. 9/2020, ročník XXIX.

Wednesday, Sep 23

21

15

Dražební vyhláška

www.znojmocity.cz

František Boreš, Mikulovice (OST216)

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

www.znojmocity.cz

CELÉ obce Nový Šaldorf, Sedlešovic, Konice a Popice -tj.: TS N. Šaldorf - U Musila, TS N. Šaldorf - Modrý sklep, TS N. Šaldorf - RD, TS N. Šaldorf - Zahrady za mlýnem, TS N. Šaldorf - U sklepů, TS N. Šaldorf - Zlatá hora, TS N. Šaldorf -…

14

Mgr. Barbora Stehlíková

www.znojmocity.cz

1. NP, dv.č. 237

11

Výběrové řízení na odbor dopravy prodlouženo do 5. října

www.znojmocity.cz

Výběrové řízení na pozici referent/ka odboru dopravy je prodlouženo. Zájemci mohou přihlášky odevzdat do 5. října. Nástup je možný v listopadu 2020 (případně dle dohody).

Volby: informace k voličským průkazům

www.znojmocity.cz

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se uskuteční volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let. Níže přinášíme informace o voličských…

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu a zastupitelstev krajů

www.znojmocity.cz

Volby do Senátu PČR a do zastupitelstev krajů se konají v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. V případě, že žádný z kandidátů voleb do Senátu nezíská v prvním kole…

10

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

www.znojmocity.cz

Rozšíření vodovodu v obci Božice (ZP45)

Rozhodnutí o stavebním povolení

www.znojmocity.cz

Sídliště rodinných a bytových domů - Křivánky SO 301 dešťová kanalizace, SO 302 Splašková kanalizace, SO 303 Prodloužení veřejného vodovodu (ZP44)

Opatření obecné povahy

www.znojmocity.cz

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3987 a II/398 v k.ú. Pavlice a na silnici III/4001 v k.ú. Blanné (DO313)

Oznámení záměru prodeje nemovité věci

www.znojmocity.cz

Prodej pozemku parc. č. 3634/34 v k.ú. Znojmo-město (MA353)

Veřejná vyhláška

www.znojmocity.cz

Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Zálesí (UP31)

Tuesday, Sep 22

22

14

Za jazykovou zkoušku získali certifikáty

www.znojmocity.cz

Obřadní síň znojemské radnice zaplnili žáci a žačky Základní školy JUDr. Josefa Mareše s jejich rodiči. Sešli se tu, aby převzali své jazykové certifikáty za úspěšně slouženou zkoušku z angličtiny.