English

Nebezpečné výrobky - Elektrická zařízení - ostatní at dtest.cz

Friday, Apr 12

08

Ruční rádio (značka neuvedena) „Hand crank flashlight radio“

www.dtest.cz

Pájky ve výrobku mají nadměrnou koncentraci olova (naměřená hodnota: až 71 % hmotnostních).Olovo představuje riziko pro životní prostředí.

Friday, Feb 9

17

Sluchátka s mikrofonem NOX „Voice One “

www.dtest.cz

Pájky ve výrobku mají nadměrnou koncentraci olova (naměřená hodnota až 77,5 % hmotnostních). Olovo představuje riziko pro životní prostředí.

Thursday, Feb 1

16

Herní náhlavní souprava C4U „Pro Gaming headset “

www.dtest.cz

Plastový materiál (izolace drátu) výrobku obsahuje nadměrnou koncentraci bis(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota až 1,33 % hmotnostních). Tento ftalát může poškodit zdraví tím, že může způsobit poškození reprodukčního systému.

Herní náhlavní souprava Ovleng „OVLENG GT-93 LUMINOUS GAMING HEADSET“

www.dtest.cz

Pájky na desce s plošnými spoji (PCB) a mikrofonu výrobku mají nadměrnou koncentraci olova (naměřená hodnota až 58,7 % hmotnosti). Olovo představuje riziko pro životní prostředí.

Monday, Aug 3

01

MacBook Pro

www.dtest.cz

Baterie se může přehřát, což může vést k popálení nebo požáru.

Sunday, Jul 21

optická myš

www.dtest.cz

Pájky obsahují nadměrné množství olova (naměřená hodnota do 0,35 % hmotnostních). Olovo představuje riziko pro životní prostředí.

Sunday, Jun 2

23

obal na mobilní telefon

www.dtest.cz

Obal na telefon se může snadno rozbít. Obsahuje tekutinu, která je žíravá a dráždivá pro pokožku. Obal se může rozbít a tekutina může vytéct a dostat se do kontaktu s pokožkou, kde mlže způsobit podráždění a chemické popáleniny.

Friday, Mar 8

12

držák na iPad

www.dtest.cz

Držák obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota až 2,75%). Uvádění na trh a používání předmětů obsahujících SCCP je zakázáno. SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy v nízkých…

Thursday, Feb 28

10

vysílačka "Professional hunting radio"

www.dtest.cz

Elektrická izolace a vzdušné vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem nabíječky nejsou dostatečné. Přístupné části by se mohly dostat do elektrického obvodu, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem.

baterie pro notebooky "Rechargeable Battery"

www.dtest.cz

Výrobní chyby mohou vést k zkratům v jednotlivých článcích akumulátoru. V důsledku toho může dojít k přehřátí akumulátoru, což by mohlo vést k popálení nebo dokonce k požáru v blízkosti hořlavých výrobků.

Monday, Mar 26

01

powerbanka "Portable Power bank"

www.dtest.cz

Baterie powerbanky se snadno přehřeje, může explodovat nebo netěsnit. Mohlo by to vést ke vzplanutí při nabíjení bez dozoru nebo k popálení či poleptání uživatelů při přenášení zařízení v kapse.

powerbanka "Portable power bank"

www.dtest.cz

Baterie powerbanky se snadno přehřeje, může explodovat nebo netěsnit. Mohlo by to vést ke vzplanutí při nabíjení bez dozoru nebo k popálení či poleptání uživatelů při přenášení zařízení v kapse.

Sunday, Mar 25

23

notebook "ThinkPad X1 Carbon"

www.dtest.cz

Odpojený šroub by mohl poškodit baterii. Baterie se může následně přehřát, což by mohlo vést k požáru. Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o rádiových zařízeních.

03

powerbanka "Portable Power Bank"

www.dtest.cz

Baterie powerbanky se snadno přehřeje, může explodovat nebo netěsnit. Mohlo by to vést ke vzplanutí při nabíjení bez dozoru nebo k popálení či poleptání uživatelů při přenášení zařízení v kapse.

Thursday, Mar 1

00

kryt na mobilní telefon "Native Diary"

www.dtest.cz

Materiál pouzdra obsahuje olovo (naměřená hodnota: 0,36% hmotnostních). Vystavení olovu může vést k závažným a nevratným neurobehaviorálním a neurodevelopačním účinkům.

Wednesday, Oct 25

13

nabíječka na notebook "Universal Ultra-Slim Laptop Adapter"

www.dtest.cz

Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi primárním a sekundárním obvodem jsou příliš malé.

Friday, Oct 6

17

Powerbanka "Power Bank"

www.dtest.cz

Baterie neobsahuje ochranu proti přepětí a může se snadno přehřát.

Friday, May 26

adaptér pro laptopy "Universal Laptop Car and Airplane Adaptor"

www.dtest.cz

Izolace není dostatečná a uživatelé by mohlo získat přístup k částem pod napětím, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem. Navíc se výrobek může přehřát a hrozí popálení.

Sunday, May 7

nabíječka notebooku "Universal AC Adapter"

www.dtest.cz

Delší použití může vést k popraskání izolace a uživatel se může dostat k částem pod napětím v době, kdy je zařízení zapojené do sítě.

Saturday, May 6

20

pevné pouzdro pro laptop "See-through Hard Shell Case"

www.dtest.cz

Plastový obal obsahuje kadmium (naměřeno 0,05% hm.). Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože se hromadí v lidském těle a může poškodit orgány a způsobit rakovinu.

Sunday, Apr 2

16

nabíječka "Smartphone Charger"

www.dtest.cz

Když se nabíječka vytahuje ze zásuvky, mohly by se oddělit kolíky pod napětím a zůstat v zásuvce. Při kontaktu s nimi hrozí úraz elektrickým proudem.

Friday, Sep 30

12

mobilní telefon "Galaxy Note 7"

www.dtest.cz

Baterie se může přehřát kvůli zkratu uvnitř, který může vzniknout jako důsledek tenkého separátoru a nesprávně srovnané záporné elektrody.

Friday, Aug 19

01

nabíječka pro mobilní telefon "Kit chargeur allume-cigare"

www.dtest.cz

Elektrická izolace je nedostatečná: povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi vodiči pod napětím a neutrálním vodičem v primárním obvodu není dostatečná.

Saturday, Jul 16

23

baterie pro notebooky

www.dtest.cz

Baterie by se mohla přehřát a hrozí požár.

Friday, May 27

20

mobilní telefon

www.dtest.cz

Izolace mezi primárním a sekundárním obvodem nabíječky není dostatečná, což může způsobit úraz elektrickým proudem. Kolíky zástrčky adaptéru nemají izolační potah, takže se uživatel může při manipulaci dotknout kolíků pod napětím. Adaptér…

Sunday, Jan 17

22

tablet s nabíječkou

www.dtest.cz

Spoje primárního obvodu nejsou chráněny proti náhodnému rozpojení ničím jiným než pájkou. Uvolněný vodič se síťovým napětím by se mohl v důsledku dotknout přístupného sekundárního obvodu. Izolační materiál není vhodný z hlediska odolnosti…

záložní baterie "Mobiele lader (Powerbank with speaker)"

www.dtest.cz

Kolíky konektoru pasují do elektrické zásuvky. Dítě by je mohlo vložit do elektrické zásuvky a utrpět úraz elektrickým proudem.

Saturday, Jan 16

00

Herní ovladač "Retro SNES Classic Controller USB Controller for PC and MAC"

www.dtest.cz

Plast kabelu obsahuje až 1,9% hm. chlorovaných parafínů s krátkým řetězcem (SCCP). Umístění výrobků s SCCP na trh je zakázáno, protože tyto látky zůstávají v životním prostředí, jsou v nízkých koncentracích toxické pro vodní organismy,…

Monday, Dec 28

12

kryt pro mobilní telefon

www.dtest.cz

Kryt obsahuje až 0,26% hm. chlorovaných parafínů s krátkým řetězcem (SCCP). Umístění výrobků s SCCP na trh je zakázáno, protože tyto látky zůstávají v životním prostředí, jsou v nízkých koncentracích toxické pro vodní organismy, akumulují…

Sunday, Dec 6

13

Smartphone

www.dtest.cz

Kryt nabíječky lze otevřít zakroucením částmi krytu rukou. Hrozí proto, že se uživatel dotkne částí pod napětím.