English

Město Hlučín

Today News

12

NA SLOVÍČKO…

www.hlucin.cz

S ohledem na nařízení Vlády ČR v souvislosti s pandemií koronaviru jsou listopadové a prosincové neformální setkání s vedením města zrušeny. Vaše nápady, podněty, stížnosti můžete nově zasílat na adresu naslovicko@hlucin.cz. Jdeme Vám…

Wednesday, Oct 28

16

Dnes oslavujeme Den vzniku Československa

www.hlucin.cz

Den vzniku samostatného Československa je státní svátek České republiky, kterým se každoročně 28. října připomíná vznik samostatného státu. Došlo k němu 28. 10. 1918 na konci 1. světové války, po rozpadu Rakouska-Uherska.

Tuesday, Oct 27

09

Vítání občánků odloženo

www.hlucin.cz

Vážení rodiče, slavnostní podzimní vítání nových občánků města Hlučína je s ohledem na nařízení Vlády ČR v souvislosti s koronavirem odloženo na neurčito. O novém termínu a přesné časové podobě konání akce budete předem informováni…

Monday, Oct 26

16

Omezení pokladních hodin

www.hlucin.cz

Vzhledem k aktuální mimořádné situaci v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 je s platností od 27. 10. 2020 do odvolání omezen provoz pokladny obchodní společnosti města Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. na jeden den v týdnu a to…

11

Pokyny k postupu při konání sňatečných obřadů od 22. října 2020

www.hlucin.cz

Dne 30. září 2020 vyhlásila vláda České republiky (dále jen „vláda“) svým usnesením č. 957 nouzový stav, a to s účinností od 5. října 2020 na dobu 30 dnů. Usnesení vlády bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 391/2020 Sb. V návaznosti na…

Friday, Oct 23

10

Dočasná uzavírka pošty v Darkovičkách

www.hlucin.cz

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné uzavírce provozovny pošta Partner 748 02 Darkovičky. Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu ode dne 26.10.2020 z provozních důvodů. Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny…

Thursday, Oct 22

15

Dočasná uzavírka pošty v Bobrovníkách

www.hlucin.cz

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné uzavírce provozovny pošta Partner 748 03 Bobrovníky. Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu ode dne 2. 11. 2020 do 13. 11. 2020 z provozních důvodů. Po dobu jejího uzavření budou poskytované…

13

Výběrové řízení 8/2020 - Vedoucí odboru investic

www.hlucin.cz

Výběrové řízení na pozici: Vedoucí odboru investic

Výběrové řízení 7/2020 - Referent odboru investic

www.hlucin.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Hlučín Tajemník Městského úřadu Hlučín vyhlašuje výběrové řízení č. 7/2020 na obsazení pracovního místa ...

11

Prohlášení o zpřístupnění webových stránek a mobilních aplikací

www.hlucin.cz

Městský úřad Hlučín se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 ...

10

Změna úředních hodin na MěÚ Hlučín

www.hlucin.cz

Městský úřad Hlučín v souvislosti s opatřeními proti šíření Covid 19 omezuje v době od 22. 10. 2020 do 3. 11. 2020 své úřední hodiny. Úřední hodiny jsou stanoveny následovně:Pondělí: 9 – 11 hod. a 13 – 16 hod.Středa: 9 – 11 hod. a 13 – 16…

Wednesday, Oct 21

13

Výsledky PaRo JE TO NA VÁS! 2020

www.hlucin.cz

Druhý ročník PaRo JE TO NA VÁS! zná již své vítěze. Do druhého ročníku byly přihlášeny 4 nápady, všechny splňovaly podmínky a tak postoupily do hlasování. Hlasování začalo v září veřejnou prezentací a do 16. října mohli občané města starší…

01

Odpad lze hradit už jen do konce měsíce

www.hlucin.cz

Odbor životního prostředí a komunálních služeb, MěÚ Hlučín jako správce poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů oznamuje, že s ohledem na stávající situaci spojenou s…

Tuesday, Oct 20

11

Informace o zahájení prodeje parkovacích karet pro rok 2021

www.hlucin.cz

Sdělujeme, že prodej parkovacích karet pro rok 2021 bude probíhat stejně jako v minulém roce ve dvou vlnách specifikovaných níže. Každá vlna pak bude rozdělena na online prodej s osobním vyzvednutí karty a přímý prodej parkovacích karet v…

10

Usnesení z 64. schůze RM konané dne 19. října 2020

www.hlucin.cz

V ý t a h U s n e s e n í z 64. schůze Rady města Hlučína, konané dne 19. října 2020 číslo usnes.: ...

09

Žádost o poskytnutí informací v rámci územního a stavebního řízení

www.hlucin.cz

Předmětem žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších ...

Monday, Oct 19

17

Od úterý jsou MŠ Cihelní a MŠ Severní uzavřeny

www.hlucin.cz

Rada města Hlučína dnes rozhodla o uzavření Mateřské školy Hlučín, Cihelní, příspěvkové organizace, IČ 75027160, se sídlem Cihelní 1500, 748 01 Hlučín a Mateřské školy Hlučín, Severní, příspěvková organizace, IČ 75027151, se sídlem Severní…

11

Sanace Hlučínského jezera - Oznámení o přerušení stavebních prací

www.hlucin.cz

S ohledem na hydrologickou situaci na řece Opavě a Hlučínském jezeře Vám oznamujeme, že práce na stavbě "Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa" byly dne 13. 10. 2020 přerušeny. Vlivem zvýšených…

Saturday, Oct 17

Informace k povodním

www.hlucin.cz

Vážení občané, s ohledem na snížení vodního toku Opavy a snížení hladiny Hlučínského jezera je dopravní komunikace mezi Hlučínem a Děhylovem znovu otevřena od sobotní 10 hodiny. Nadále průběžně zasedá povodňový štáb Povodňové komise ORP…

Friday, Oct 16

15

2020-10-16 Upozornění - uzavření cesty Hlučín - Děhylov

www.hlucin.cz

Upozornění - uzavření silnice Hlučín - Děhylov

Thursday, Oct 15

11

Zápis z jednání osadního výboru Darkovičky ze dne 17. 9. 2020

www.hlucin.cz

č. 12 z jednání; Osadního výboru Hlučín-Darkovičky ze dne 17. 9. 2020

09

Fotovoltaická elektrárna na Městském úřadě v Hlučíně byla uvedena do provozu.

www.hlucin.cz

Fotovoltaická elektrárna na Městském úřadě v Hlučíně byla uvedena do provozu.

01

Slavíme sté výročí hlučínského gymnázia

www.hlucin.cz

Dne 4. září se od devíti hodin začaly scházet v kanceláři okresní školní rady na zámku v Hlučíně děti v doprovodu vždy alespoň jednoho dospělého, aby mohly vykonat přijímací zkoušku a zapsat se na nově zřízené státní reálné gymnázium. Psal…

Wednesday, Oct 14

17

Schůze Osadních výborů ZRUŠENY

www.hlucin.cz

Schůze Osadních výborů, které se měly uskutečnit v Darkovičkách dne 20. října 2020 v 17 hodin a v Bobrovníkách dne 21. října v 17 hodin jsou zrušeny.O novém termínu budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

Nález hodinek - 14. 10. 2020

www.hlucin.cz

Na oddělení ztrát a nálezů byly dne 14. 10. 2020 odevzdány hodinky. Bližší informace na podatelně Městského úřadu Hlučín, budova C, přízemí, kancelář č. 101

16

Informace o omezení dopravy

www.hlucin.cz

S ohledem na přerušení školní docházky dojde od pondělí 19. 10. 2020 k omezení veřejné dopravy:a) příměstská autobusová doprava bude provozována v rozsahu jízdních řádů platných v období letních školních prázdninb) drážní doprava bude…

Upozornění na povodňovou aktivitu

www.hlucin.cz

Dnes v 1:57 bylo dosaženo II. stupně povodňové aktivity (SPA) na hlásném profilu A v Děhylově, tj. 265 cm. Ihned nato byl vyhlášen II. SPA. V 10:00 byla výška hladiny na 275 cm a zároveň v tomto čase zasedal povodňový štáb Povodňové komise…

12

Krizový štáb města řeší koronavirus

www.hlucin.cz

Od 25. září 2020 je starostou města aktivován Krizový štáb ORP Hlučín, který aktivně řeší epidemiologickou situaci města a okolních obcí. Dne 7. října 2020 svolal starosta města zasedání redukovaného krizového štábu a odborníků. Na…

09

Zasaďte s městem 58 třešní! ODLOŽENO NA JARO 2021

www.hlucin.cz

Vzhledem k aktuálním opatřením vlády (možný pohyb osob max. ve skupinkách po 6) město Hlučín odkládá plánovanou výsadbu 58 kusů třešní, která měla být výsadbou komunitní, na jaro 2021. Děkujeme za pochopení. Město Hlučín bude za účasti…

Tuesday, Oct 13

16

Zápis z XIX. jednání Komise sociální z 5.10.2020

www.hlucin.cz

Zápis z XIX. jednání Komise sociální ze dne 5.10.2020