English

meuslany.cz

Friday, Dec 1

13

Oznámení o možnosti převzetí písemnost č.j. MUSLANY/79873/2023/ŽÚ

www.meuslany.cz

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MUSLANY/79873/2023/ŽÚ - přestupek - VARIA Slaný, spol. s r.o., v likvidaci, IČO 46351949

Oznámení o možnosti převzetí písemnost č.j. MUSLANY/79721/2023/ŽÚ

www.meuslany.cz

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MUSLANY/79721/2023/ŽÚ - pozastavení provozování živnosti - VARIA Slaný, spol. s r.o., v likvidaci, IČO 46351949

09

08

Thursday, Nov 30

14

D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný-západ

www.meuslany.cz

Jedná se o vydání stavebního povolení k realizaci doprovodných a souvisejících stavebních objektů v rámci stavby Dálnice D7 MÚK Knovíz- MÚK Slaný - západ: SO333, SO341, SO342, SO343, SO344, SO381, SO391.2.

11

10

Veřejná vyhláška

www.meuslany.cz

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace v obci Jarpice

Wednesday, Nov 29

11

Tuesday, Nov 28

15

Rozhodnutí - územní rozhodnutí č. 30/2023 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

www.meuslany.cz

rozhodnutí o dělení pozemků a o umístění stavby: zastavitelné území SV1, Hořešovice

14

Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

www.meuslany.cz

na akci: Obchodně komerční centrum Slaný - Záfortenská ul. Slaný

13

Veřejná vyhláška

www.meuslany.cz

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými a vybranými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2024

10

Informace o vydaném závazném stanovisku

www.meuslany.cz

Informace o vydaném závazném stanovisku - k.ú. Jarpice

Monday, Nov 27

17

Opatření obecné povahy

www.meuslany.cz

Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými a vybranými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2024

Elektronická dražba - Jiří Polák

www.meuslany.cz

Elektronická dražba se koná dne: 25.1.2024 v 9:00 hod, ukončení je dne: 25.1.2024 v 9:15 hod.

Elektronická dražba - Petr Jedlička

www.meuslany.cz

Elektronická dražba se koná dne 23.1.2024 v 11:00 hod., ukončení je dne 23.1.2024 v 13:00 hod.

16

VSOSO - informace o konání valné hromady

www.meuslany.cz

Návrh rozpočtu 2024 včetně plnění za předcházející rok

12

Informace o podání žádosti o vydání závazného stanoviska

www.meuslany.cz

Informace o podání žádosti o vydání závazného stanoviska - k.ú. Slaný

10

Rozhodnutí

www.meuslany.cz

Zvláštní užívání a uzavírka PK sil. II/237 v Klobukách

Friday, Nov 24

12

Veřejná vyhláška

www.meuslany.cz

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. II/237, III/23728, III/23732 - III/23735 a MK - Klobuky, Vánoční jarmark

Wednesday, Nov 22

Rozhodnutí

www.meuslany.cz

Zvláštní užívání a uzavírka PK - ul. Vinařického a Masarykovo náměstí ve Slaném - Slavnost světla 2023

11

D7 Knovíz-Slaný-západ_SO334,SO336,SO340,SO364,SO365,SO390,SO391.1,SO392

www.meuslany.cz

Jedná se o rozhodnutí o povolení stavby a povolení k nakládání s vodami k doprovodným a souvisejícím stavebním objektům v rámci záměru D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný západ.

Tuesday, Nov 21

14

Rozhodnutí

www.meuslany.cz

Zvláštní užívání, část. uzavírka, uzavírka MK ul. Masnokrámská, Štechova, Komenského nám. ve Slaném

11

Rozhodnutí

www.meuslany.cz

Zvláštní užívání a uzavírka PK - MK ul. Čechova ve Slaném

10

Veřejná vyhláška

www.meuslany.cz

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - MK ul. Čechova ve Slaném

09

Informace o vydaném závazném stanovisku

www.meuslany.cz

Informace o vydaném závazném stanovisku - k.ú. Černuc

Thursday, Nov 16

13

09

Informace o vydaném závazném stanovisku

www.meuslany.cz

Informace o vydaném závazném stanovisku - k.ú. Kmetiněves