English

meuslany.cz

Today News

13

Veřejná vyhláška

www.meuslany.cz

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. III/24019 Podlešín - rekonstrukce viaduktu

09

Veřejná vyhláška

www.meuslany.cz

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - rekonstrukce MK v Řisutech

Monday, May 20

19

Rozhodnutí - veřejná vyhláška

www.meuslany.cz

schválení stavebního záměru na stavbu: neveřejně přístupná účelová komunikace, Slaný, Vítězná

16

Rozhodnutí

www.meuslany.cz

Zvláštní užívání a část.uzavírka MK ul. Velvarská a Masarykovo nám. ve Slaném

Veřejná vyhláška

www.meuslany.cz

Velvary, bytové domy COMAX - infrastruktura, rozhodnutí stavební povolení

14

Informace o vydaném závazném stanovisku

www.meuslany.cz

Informace o vydaném závazném stanovisku - k.ú. Slaný

Veřejná vyhláška

www.meuslany.cz

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - MK Masarykovo nám. ve Slaném

Oznámení o zahájení řízení - ČOV Slaný - Blahotice

www.meuslany.cz

Změna povolení k vypouštění odpadních vod po dobu výstavby intenzifikace ČOV

12

Informace o podání žádosti o vydání závazného stanoviska

www.meuslany.cz

Informace o podání žádosti o vydání závazného stanoviska - k.ú. Jemníky

Informace o podání žádosti o vydání závazného stanoviska

www.meuslany.cz

Informace o podání žádosti o vydání závazného stanoviska - k.ú. Velvary

Informace o podání žádosti o vydání závazného stanoviska

www.meuslany.cz

Informace o podání žádosti o vydání závazného stanoviska - k.ú. Kvíc

11

Veřejná vyhláška

www.meuslany.cz

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - MK ul. Velvarská, Masarykovo nám.ve Slaném

Friday, May 17

14

Rozhodnutí

www.meuslany.cz

Zvláštní užívání a část. uzavírka PK - MK Masarykovo nám. ve Slaném

13

Dražební vyhláška - A. Erhards

www.meuslany.cz

Zahájení elektronické dražby je dne 10.7. 2024 v 13:00 hod. Předmětem dražby jsou nemovitosti v k.ú. Klobuky. Povinná osoba - Artjoms Erhards.

Thursday, May 16

10

Veřejná vyhláška

www.meuslany.cz

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - MK Masarykovo nám. ve Slaném

Wednesday, May 15

15

Veřejná vyhláška

www.meuslany.cz

OOP - Oznámení o návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Masarykovo nám., Vinařického ul., Fričova ul. ve Slaném

13

ZZŘ ke koncepci "Regionální surovinová politika Středočeského kraje"

www.meuslany.cz

Posuzování vlivů na životní prostředí podle z. č.100/2001 Sb.

Tuesday, May 14

10

Veřejná vyhláška

www.meuslany.cz

OOP Stanovení místní úpravy provozu na silnici č.I/16J ul. Wilsonova před přechodem pro chodce, Slaný

Monday, May 13

14

Vrak

www.meuslany.cz

Oznámení o zahájení řízení

13

Rozhodnutí

www.meuslany.cz

Zvláštní užívání a uzavírka PK - MK ul. Vinařického a Masarykovo nám. ve Slaném

Veřejná vyhláška

www.meuslany.cz

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Masarykovo nám., Vinařického ul. ve Slaném

11

Rozhodnutí

www.meuslany.cz

Zvláštní užívání, část. uzavírka a uzavírka PK - MK ul. Na Hradbách a Havířská ve Slaném

10

Aukční vyhláška

www.meuslany.cz

Začátek elektronické aukce je dne 28.5. 2024 v 10:00 hod. Předmětem aukce jsou nemovitosti v k.ú. Hnidousy.

Friday, May 10

13

Rozhodnutí

www.meuslany.cz

Zvláštní užívání a uzavírka PK sil. III/23718 v Třebízi, Třebízská pouť

Veřejná vyhláška

www.meuslany.cz

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Třebíz, Třebízská pouť

09

Veřejná vyhláška

www.meuslany.cz

OOP Stanovení místní úpravy provozu na PK ul. Petra Bezruče ve Velvarech

08