English

Město Krnov

Friday, Feb 21

12

11

10

Kristina Vocetková - violoncello

www.krnov.cz

Představení v rámci KPH 2019/20

Trhy Puritas

www.krnov.cz

Nový Zéland: Dva roky v zemi Aotearoa

www.krnov.cz

Cestopisná přednáška

09

08

Thursday, Feb 20

14

12

11

09

Město Krnov zveřejňuje záměr prodeje nemovitosti

www.krnov.cz

pozemku parc. č. 3561/16 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Způsob využití jako pozemek pod stavbou trvalého charakteru (garáží).

Město Krnov zveřejňuje záměr zemědělského pachtu k nemovitosti

www.krnov.cz

části pozemku parc. č. 1742/1 v k. ú. Opavské ředměstí, obec Krnov. Způsob využití pozemku jako zahrada k nepodnikatelským účelům.

Wednesday, Feb 19

22

16

Tuesday, Feb 18

09

08

Letem světem naší školou

www.krnov.cz

Den otevřených dveří v ZŠ Smetanův okruh

Monday, Feb 17

23

22

15