English

Město Krnov

Friday, Sep 18

15

14

13

10

Město Krnov zveřejňuje záměr prodeje nemovitosti - pozemku

www.krnov.cz

parc. č. 2514 o výměře 101 m2, k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Budoucí využití pozemku jako zahrada.

09

Thursday, Sep 17

16

12

11

10

Město Krnov zveřejňuje záměr prodeje nemovitosti - části pozemku

www.krnov.cz

parc. č. 2262 o výměře cca 74 m2, k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov. Budoucí využití pozemku jako zastavěná plocha - vestavba schodiště a zpevněné plochy.

09

Wednesday, Sep 16

14

10

09

Rozpočet města Krnova na rok 2020

www.krnov.cz

Přidáno nové rozpočtové opatření obce: RO 9 RM, RO 10 ZM, RO 11 RM

08

Tuesday, Sep 15

14