English

eagri.cz

Wednesday, Dec 1

17

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání mimořádných opatření v ČR

eagri.cz

Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemické situaci, kdy zůstávají v platnosti mimořádná opatření*, sděluje tímto ÚKZÚZ, že jsou i nadále v platnosti níže uvedené informace k osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na…

Friday, Nov 26

10

Informace ke kontrolám v oblasti používání hnojiv

eagri.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje zemědělce na změny vyplývající z aktuální legislativy. Jedná se zejména o informace ve vztahu k povinnosti vedení elektronické evidence hnojiv pro zemědělce hospodařící na…

Tuesday, Nov 23

18

Příručka pro hnojení plodin

eagri.cz

Tato příručka je určena zemědělským; podnikům, pro které je podkladem k samostatnému zpracování bilance potřeby

Thursday, Nov 18

20

Aktuální podmínky pro vývoz dřevěné kulatiny do třetích zemí

eagri.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje vývozce dřevěné kulatiny do třetích zemí o úpravě fytosanitárních podmínek při odbavování zásilek. Změny jsou platné od 24. listopadu 2021 a zahrnují nutnost ošetření dřeva…

Thursday, Nov 11

17

Certifikace kategorie konzumních brambor vypěstovaných v režimu kvality Q CZ dokončena

eagri.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajišťuje certifikaci produktů z konzumních brambor v režimu kvality Q CZ. Zájem o certifikaci, která poskytuje spotřebiteli záruku vysoké kvality, projevilo do 30. dubna 2021 celkem 107…

Tuesday, Nov 9

14

Přirozeně sloupcovité mohou být pouze odrůdy jabloní

eagri.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav (ÚKZÚZ) upozorňuje veřejnost na skutečnost, že pouze odrůdy jabloní mohou být dlouhodobě sloupcovité bez jakýchkoli pěstebních zásahů. Žádné odrůdy třešní, slivoní, broskvoní ani rybízu či ostružiníku ve…

Thursday, Nov 4

15

Ječmen jarní - SDO - režim ekologického zemědělství

eagri.cz

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties

Tuesday, Nov 2

23

EU upravuje fytosanitární opatření pro dovoz osiv a sadby rajčete a paprik

eagri.cz

V souvislosti s virem hnědé vrásčitosti plodů rajčete (ToBRFV), který postihuje nejen rajčata, ale i papriky, vejde 3. listopadu 2021 v platnost rozšířené legislativní opatření EU. Nejzásadnější změnou je navýšení četnosti testování…

Saturday, Oct 30

Manuály k šetření pro vydávání rostlinolékařských pasů

eagri.cz

V manuálech jsou uveřejněny informace potřebné k provádění šetření za účelem vydávání rostlinolékařských pasů pro stanovené rostlinné komodity. Tyto manuály mají sloužit oprávněným provozovatelům i inspektorům ÚKZÚZ jako pomůcka k…

Pšenice jarní

eagri.cz

Předběžné výsledky zkoušení odrůd.

Oves pluchatý

eagri.cz

Předběžné výsledky zkoušení odrůd.

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství

eagri.cz

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 7. 9. 2021

Odhad sklizně jabloní a hrušní

eagri.cz

Odhad sklizně jabloní a hrušní k 1. 9. 2021 sumarizovaný Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským ukazuje na vyšší úrodu hrušní oproti odhadu 2020. Vzhledem k průběhu počasí v září lze i v případě jabloní očekávat vyšší…

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2022 - 2024

eagri.cz

V souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 se v tomto dokumentu předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky 2022 - 2024.

Aktuality 6/2021

eagri.cz

Pšenice setá ozimá

eagri.cz

Předběžné výsledky zkoušení odrůd.

Aktuálně k výskytům hraboše polního

eagri.cz

Červencové výskyty hraboše polního již nedosahují kalamitních stavů a jejich počet nadále klesá. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) tak výhledově sníží rozsah monitoringu tohoto škůdce. Začátkem srpna skončila platnost…

Aktuality 5/2021

eagri.cz

Jetel nachový

eagri.cz

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties

Brambor - velmi rané odrůdy

eagri.cz

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties