English

mfcr.cz

Tuesday, May 30

11

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2023 včetně Komentáře

www.mfcr.cz

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2023.

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2023 včetně Komentáře

www.mfcr.cz

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.3.2023.

Friday, May 26

15

Zahájení meziresortního připomínkového řízení a konzultace k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních

www.mfcr.cz

Ministerstvo financí předložilo dne 25. května 2023 do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další…

Thursday, May 18

10

Bulletin inovací 5/2023

www.mfcr.cz

V dalším vydání Bulletinu inovací bychom Vám rádi představili aktuality z rozvoje FinTech ve světě.

Saturday, Apr 29

14

ECOFIN: Ministři diskutovali o udržitelnosti veřejných financí a obnově Ukrajiny

www.mfcr.cz

Ministři financí EU jednali na neformální Radě ECOFIN ve Stockholmu o pomoci domácnostem a firmám s vysokými cenami, potřebě návratu k udržitelným veřejným financím a procesu rekonstrukce poválečné Ukrajiny.

Thursday, Apr 27

Iniciativa Evropské komise v souvislosti s projektem Open finance

www.mfcr.cz

Evropská komise uveřejnila na svých internetových stránkách Zprávu o otevřených financích (Report on Open finance), kterou zpracovala Expertní skupina pro evropský finanční datový prostor. Odborná veřejnost může zasílat své připomínky a…

Friday, Apr 21

17

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2023

www.mfcr.cz

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, prostřednictvím které je prezentován stav realizace operativního programu financování a plánu emisní…

Thursday, Apr 13

Aktualizované a nové překlady zákonů v oblasti kapitálového trhu do anglického jazyka

www.mfcr.cz

Dne 29. 5. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 96/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů.

15

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu předložen vládě

www.mfcr.cz

Ministerstvo financí dne 13. 4. 2023 předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu. Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné dokumenty ve verzi předložené do vlády.

Monday, Apr 3

16

Materiály na jednání vlády dne 5. dubna 2023

www.mfcr.cz

Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů

02

Základní informace

www.mfcr.cz

Souhrnné informace ke III. pilíři penzijního systému - Penzijní připojištění pro účastníky transformovaných fondů a doplňkové penzijní spoření.

Friday, Mar 31

17

Využití syntetických finančních dat

www.mfcr.cz

Syntetická data jsou statisticky realistická „umělá“ data. Skutečná data, která bývají obtížně dostupná, což brzdí vývoj nových produktů a služeb na finančním trhu a potenciálně zpomaluje vznik inovací v oblasti finančních služeb, tak…

Monday, Mar 27

18

Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2022

www.mfcr.cz

Zpráva o výsledcích kontrol provedených u stavebních spořitelen a penzijních společností v roce 2022 je předkládána ke zveřejnění podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Wednesday, Mar 15

13

Bulletin inovací 3/2023

www.mfcr.cz

V dalším vydání Bulletinu inovací bychom Vám rádi představili novinky ohledně evropského Data Hubu zaměřeného na rozvoj využití syntetických finančních dat ve finančních službách a aktuality z rozvoje fintechu ve světě.

Tuesday, Mar 14

17

ECOFIN: Ministři debatovali investice RePowerEU a dohodli se na novém rámci fiskálních pravidel

www.mfcr.cz

Ministři financí EU se dnes v Bruselu shodli na základním rámci nových fiskálních pravidel a na vypnutí všeobecné únikové doložky z Paktu stability a růstu po roce 2023.

Thursday, Mar 2

Materiály na jednání vlády dne 8. března 2023

www.mfcr.cz

Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Friday, Feb 24

14

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2022 včetně Komentáře

www.mfcr.cz

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.12.2022.

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2022 včetně Komentáře

www.mfcr.cz

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2022.

Tuesday, Feb 14

ECOFIN: Ministři financí debatovali nová fiskální pravidla a ochranu evropského trhu

www.mfcr.cz

Hlavními body jednání únorové Rady ECOFIN byly ekonomické dopady ruské agrese na Ukrajině a nastavení nových fiskálních pravidel pro členské země EU.

Monday, Feb 13

16

Bulletin inovací 2/2023

www.mfcr.cz

V únorovém vydání Bulletinu inovací bychom Vám rádi představili mimo jiné novinky v oblasti Open Banking a Open Finance, zprávu Centra pro alternativní finance v Cambridge hodnotící využívání SupTechu finančními orgány či výsledky srovnání…

Friday, Feb 3

18

Vnější připomínkové řízení a konzultace k návrhu zákona o trhu s nevýkonnými úvěry a návrhu změnového zákona

www.mfcr.cz

Ministerstvo financí zahájilo 3. února 2023 vnější připomínkové řízení k návrhu zákona o trhu s nevýkonnými úvěry a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Připomínky může…

Thursday, Jan 26

01

ECOFIN během CZ PRES schválil pomoc Ukrajině, rozdělil miliardy na derusifikaci energetiky a zavedl minimální korporátní daň

www.mfcr.cz

Mezi největší úspěchy půlročního předsednictví ČR na úrovni Rady ECOFIN patří dohoda na poskytnutí finanční pomoci Ukrajině ve výši €24 mld., rozdělení €20 mld. z balíku RePowerEU na diverzifikaci evropské energetiky či implementace Pilíře…

Wednesday, Jan 18

10

Bulletin inovací 1/2023

www.mfcr.cz

V prvním vydání Bulletinu inovací v roce 2023 bychom Vám rádi představili novinky v oblasti digitálních měn centrálních bank (CBDCs), v oblasti Open Banking a zprávu OECD o stavu fintechu v České republice. Vaše připomínky, návrhy a…

Tuesday, Jan 17

18

ECOFIN: Prioritami švédského předsednictví zůstane Ukrajina, RePowerEU i dodržování fiskálních pravidel

www.mfcr.cz

Ministři financí EU dnes v Bruselu poprvé jednali pod švédským předsednictvím. Prioritami zůstává důraz na bezpečnost EU a hospodářskou podporu Ukrajiny, implementace balíčku RePowerEU, boj proti praní špinavých peněz či transparentní…

Monday, Jan 16

15

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů za rok 2022

www.mfcr.cz

Ministerstvo financí uveřejňuje Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů za rok 2022.

10

Pozvánka na seminář k nařízení o digitální provozní odolnosti finančního sektoru (DORA)

www.mfcr.cz

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář k nařízení o digitální provozní odolnosti finančního sektoru (DORA). Seminář se uskuteční v úterý 31. ledna 2023 v prostorách Ministerstva financí na adrese Letenská 15, Praha.

Monday, Dec 19

16

Evropská komise uveřejnila návrh nařízení a směrnic upravujících přijímání cenných papírů k obchodování

www.mfcr.cz

Dne 8. prosince Evropská Komise zveřejnila návrh Listing Act Package (2022/0406 (COD), 2022/0405 (COD) a 2022/0411 (COD)) - Capital markets union: clearing, insolvency and listing package (europa.eu) .

Tuesday, Dec 6

17

ECOFIN: Ministři debatovali finanční pomoc Ukrajině, revizi fiskálních pravidel a plán obnovy Maďarska

www.mfcr.cz

Ministři financí EU dnes v Bruselu pod vedením Zbyňka Stanjury diskutovali pokračování makrofinanční pomoci Ukrajině ve výši 18 mld. EUR v příštím roce. Otevřeli také debatu nad zprávou Evropské komise o možné revizi evropských fiskálních…

Monday, Dec 5

11

Zasedání Rady ECOFIN dne 6. prosince 2022

www.mfcr.cz

V úterý dne 6. prosince proběhne v Bruselu jednání ministrů financí zemí EU. Poslední řádné zasedání Rady ECOFIN během předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES) bude tradičně předsedat ministr financí Zbyněk Stanjura. Ministři se budou věnovat…

Friday, Nov 25

14

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2022 včetně Komentáře

www.mfcr.cz

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2022.