English

Město Odry – aktuálně

Friday, Mar 31

08

Včelařské setkání

www.odry.cz

Včelařské setkání s Petrem Jarošem; Začátek v 17:00 hod; Kavárna Dělnického domu

Wednesday, Mar 29

15

Tuesday, Mar 28

17

Vynález knihtisku aneb od písaře ke Gutenbergovi

www.odry.cz

Workshop pro veřejnost; Začátek 17:00 hod.

Den otevřených dveří - Městská knihovna Odry

www.odry.cz

Bližší informace viz přiložený plakát

Příběhy humanitární pomoci na Ukrajině

www.odry.cz

Přednáška Vojty Pomikálka o osobních zkušenostech se sbírkami a transporty pomoci na Ukrajinu

09

Monday, Mar 27

14

13

10

Friday, Mar 24

11

09

Thursday, Mar 23

18

14

10

Cyklistický výlet Moravskou branou

www.odry.cz

Pořádá ZO ČSOP Odry; Sraz v 9.00 hodin u koupaliště. Najedeme cca 30 km

07

Wednesday, Mar 22

14

12

Tuesday, Mar 21

13

11

O perníkové chaloupce

www.odry.cz

Loutkové divadlo Dělnického domu uvádí tradiční pohádku. Začátek 16:00 hod.

Adrenalinové výlety v Alpách

www.odry.cz

přednáška Ing. Oldy Sladkovského, pořádá Historicko-vlastivědný spolek, začátek 17:00 hod.

Historie vaření piva v Odrách

www.odry.cz

Přednáška Květoslava Wiltsche, pořádá Historicko-vlastivědný spolek, začátek 17:00 hod.

08

Friday, Mar 17

10

Otevření Koňské studánky

www.odry.cz

Sraz v sobotu 8. 4. 2023 v 9:00 hod. v parčíku pod Skalními sklepy (u gařáží)

Den Země

www.odry.cz

ZO ČSOP ve spolupráci se základními a steřeními školami, MS Moravská brána Vražné, Oderáky z.s., Správou silnic MSK - cestmistrovství Odry, hasiči Odry a městenmOdry

Absolventský koncert

www.odry.cz

Absolventský koncert v sále ZUŠ Odry; Začátek v 17:00 hod.

Absolventský koncert

www.odry.cz

Absolventský koncert v sále ZUŠ Odry; Začátek v 17:00 hod.

Thursday, Mar 16

12