English

praha.eu

Today News

18

Praha pokračuje i letos v investicích do cyklistické infrastruktury

www.praha.eu

V rámci rozvoje infrastruktury pro cyklisty připravuje hlavní město aktuálně řadu projektů. Prostřednictvím Technické správy komunikací investuje Praha v roce 2024 do této oblasti celkem 137 milionů korun, další akce pak realizují městské…

11

Praha ve spolupráci se Středočeským krajem spouští hru pro návštěvníky středisek ekologické výchovy

www.praha.eu

Široká veřejnost má nově příležitost zapojit se do Návštěvnické hry a putovat po vybraných ekocentrech v Praze a Středočeském kraji, kde je možné získat jeden ze 6 dílků skládačky, která dohromady tvoří schematickou mapu. Jednotlivé dílky…

Friday, Apr 19

12

Praha koupí pozemky v Karlíně důležité pro rozvoj okolí Negrelliho viaduktu

www.praha.eu

Zastupitelé hlavního města Prahy na čtvrtečním zasedání schválili odkup osmi pozemků od Českých drah. Pozemky se nacházejí v katastru Karlína v okolí Negrelliho viaduktu a pod ním. Celková cena všech pozemků činí necelých 11 milionů korun.

Thursday, Apr 18

21

Praha rozdělí téměř 24 milionů na projekty městských částí, 23 projektů bude směřovat na boj se změnou klimatu

www.praha.eu

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na čtvrtečním jednání schválilo poskytnutí 23 dotací městským částem na projekty týkající se boje se změnou klimatu, a to v celkové výši 23,87 milionu korun. Radnice jednotlivé záměry uskuteční jako součást…

Praha představí inovace v práci s daty v kultuře. Koná se Pražské kulturní fórum

www.praha.eu

Na otázky ohledně kultury a vztahu veřejnosti ke kulturním akcím v Praze odpoví optikou dat již čtvrtý ročník Pražského kulturního fóra. Tato mezioborová konference je určena lidem pracujícím v kulturních a kreativních odvětvích, studentům…

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda se zúčastnil poklepání základního kamene polyfunkční budovy a jednal na radnici Prahy 14

www.praha.eu

Další městskou částí, kterou primátor Bohuslav Svoboda navštívil, se ve středu stala Praha 14. V rámci jednání na radnici se řešilo hned několik častých témat, diskuze se týkala například zajištění bezpečnosti, parkovacích míst nebo…

12

Praha spustila iniciativu za spravedlivější financování sociálních služeb v metropoli

www.praha.eu

Náměstkyně primátora Alexandra Udženija vyzvala dopisem vládu k otevření debaty ohledně procentuálního podílu financování sociálních služeb ze státního rozpočtu (tzn. směrné číslo) pro hlavní město Prahu. Ve svém dopise adresovaném…

Wednesday, Apr 17

10

Provoz Škodova paláce bude v pátek omezen kvůli evakuačnímu cvičení

www.praha.eu

V pátek 19. dubna 2024 odpoledne se v budově Magistrátu hl. m. Prahy, ve Škodově paláci v Praze 1, uskuteční evakuační cvičení, které bude trvat zhruba půl hodiny. Provoz Škodova paláce bude v tento den výrazně omezen a po dobu cvičení…

Tuesday, Apr 16

17

Praha darovala Policii ČR speciální zdravotnické batohy s vybavením za bezmála 300 tisíc korun

www.praha.eu

Představitelé hlavního města dnes oficiálně předali dar zástupcům Policie ČR. Jedná se o batohy se speciálními zdravotnickými prostředky, které policisté mohou využít například k zástavě masivního krvácení, zprůchodnění dýchacích cest, či…

13

Praha neupraví vyhlášku regulující hazard, chce nechat rozhodnout Ústavní soud

www.praha.eu

Pražští radní se shodli na tom, že vyhlášku regulující hazard neupraví ani po výzvě Ministerstva vnitra. O konečném osudu vyhlášky tak pravděpodobně rozhodne až Ústavní soud.

Praha letos podpoří projekty v oblasti cestovního ruchu částkou přesahující 23 milionů korun

www.praha.eu

Radní hl. m. Prahy v pondělí odsouhlasili poskytnutí dotací úspěšným žadatelům v rámci Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2024. Podpora se týká dotací nepřevyšujících částku 1 milion korun v celkové výši 9 490 700 korun a dále těch,…

Skautský institut na Staroměstském náměstí se rozšíří, chce úžeji spolupracovat s městem

www.praha.eu

Praha rozšíří stávající pronájem Skautskému institutu v bloku radničních domů při Staroměstské radnici o další prostory. Dodatek ke smlouvě, který schválili pražští radní, také upravuje výši ročního nájmu nově na 4,5 milionu Kč. U…

Monday, Apr 15

18

Praha podá dvě žádosti o dotace z evropských fondů na vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily

www.praha.eu

Hlavní město chce podpořit rozvoj elektromobility prostřednictvím dvou projektových záměrů. V případě úspěchu žádostí lze předpokládat dotace z evropských fondů až do výše 80 % způsobilých nákladů. Projekty by se měly následně uskutečnit v…

17

Praha schválila nová pravidla pro plakátovací plochy, plakátovací sloupy dostanou novou podobu

www.praha.eu

Nyní Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy vytipuje vhodná místa na umístění reklamních sloupů a zajistí zpracování jejich designu a odbor majetku pražského magistrátu připraví soutěž na nové provozovatele.

Hlavní město obdrželo zpět většinu financí uložených ve Sberbank

www.praha.eu

Praze se začátkem dubna letošního roku podařilo získat zpět 95 % z financí, které měla uložené v ruské bance Sberbank. Konkrétně se jedná se o částku ve výši 163 636 019,44 Kč, kterou nyní může metropole využít například k investicím nebo…

16

Praha koupí budovu v ulici U Pergamenky v Holešovicích. Přestaví ji na střední školu

www.praha.eu

Praha posílí své kapacity středních škol. Nová střední škola vznikne v pražských Holešovicích na adrese U Pergamenky 1455/11. Rada hl. m. Prahy v pondělí odsouhlasila koupi budovy na zmíněné adrese za kupní cenu 198 881 000 Kč od…

Hlavní město podpoří integraci cizinců v Praze

www.praha.eu

Praha podpoří programy pro integraci cizinců a národnostních menšin. V programech je na nejrůznější aktivity na jejich podporu připravena dotace ve výši 19 795 000 Kč. Rada hl. m. Prahy v pondělí schválila na tyto programy částku 16 070…

Hlavní město podpoří pět velkých kulturních akcí v tomto roce

www.praha.eu

Rada hl. m. Prahy schválila v pondělí poskytnutí dotace na kulturní projekty. Na pět projektů různých žadatelů v letošním roce poskytne hlavní město celkem částku 1 936 000 Kč. Tyto individuální dotace se poskytují výjimečně a pouze za…

15

Praha poskytne dotace na podporu sportu pro rok 2024 ve výši téměř půl miliardy korun

www.praha.eu

Rada hl. m. Prahy v pondělí schválila poskytnutí dotací v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2024 v celkové výši 454 650 000 korun. Jedná se o poskytnutí účelových dotací na projekty nepřesahující 1 milion…

Friday, Apr 12

14

Na Vltavě bude bezpečněji. Policie ČR zmodernizovala stání pro služební plavidla

www.praha.eu

Pražské poříční oddělení Policie ČR má nově upravená stání pro služební plavidla. Významně tím bude zlepšena akceschopnost Policie ČR na Vltavě i celého Integrovaného záchranného systému. Nové plovoucí garáže na Veslařském ostrově v Praze…

Thursday, Apr 11

10

Praha získá areál Orionka od DPP

www.praha.eu

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila výkup pozemků a staveb v areálu Orionka od Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP). Po schválení zastupitelstvem tak město získá bývalou vozovnu tramvají a trolejbusů, která svému původnímu účelu neslouží od…

Wednesday, Apr 10

11

V pilotním provozu bude možné už od poloviny dubna prokazovat totožnost v rámci aplikace eDoklady na vybraných místech po Praze

www.praha.eu

Hlavní město umožní veřejnosti prokazovat svoji totožnost v rámci aplikace eDoklady na různých místech v metropoli už od 15. dubna 2024. V pilotním provozu bude tato možnost dostupná na všech pracovištích registru řidičů, registru vozidel…

Tuesday, Apr 9

14

V Praze startuje rok Franze Kafky, který nabídne pestrý kulturní program

www.praha.eu

Hlavní město ve spolupráci se organizací Prague City Tourism a Městskou knihovnou v Praze symbolicky zahájilo rok Franze Kafky u příležitosti výročí 100 let od jeho úmrtí. Nejen pro Pražany je připraven program pro děti i dospělé…

10

Praha hledá pachtýře pro svou zemědělskou půdu. Podmínkou je ekologické hospodaření

www.praha.eu

Hlavní město Praha aktuálně hledá pachtýře pro 14 svých zemědělských pozemků. Pronájem město inzeruje na svém realitním portálu , kde se zájemci dozví podrobnější informace. Cílem je na plochách zajistit ekologicky šetrné hospodaření v…

Monday, Apr 8

17

Inovace pro lepší život v Praze. Městská společnost Operátor ICT představila hlavní priority pro následující měsíce

www.praha.eu

Rada hl. m. Prahy na dnešním zasedání schválila obchodně-finanční plán městské společnosti Operátor ICT (OICT). Jeho obsahem jsou projekty, které bude společnost pro českou metropoli v následujících měsících realizovat. Mimo jiné se jedná…

Hlavní město podpoří volnočasové činnosti dětí a mládeže

www.praha.eu

Pražští radní schválili poskytnutí dotace pro fungování dětských a mládežnických kroužků a oddílů. Volnočasové aktivity působící pod nestátními neziskovými organizacemi obdrží od hlavního města v letošním roce 44 100 000 Kč. Peníze jsou…

16

Nový dotační program podpoří inovační akce částkou pět milionů korun z rozpočtu Prahy

www.praha.eu

Rada hl. m. Prahy v pondělí schválila Program na podporu akcí v oblasti inovací v hlavním městě pro rok 2024. Program spouští město s cílem poskytovat podporu inovačním akcím systematicky a předvídatelně. K financování akcí z tohoto…

15

Praha podpoří adiktologické služby, na léčení závislostí poskytne desítky milionů korun

www.praha.eu

Pražští radní odsouhlasili neinvestiční dotace organizacím, které poskytují adiktologické služby. V letošním roce je hlavní město podpoří částkou 84 599 950 Kč. Podpořeny tak budou organizace poskytující léčbu, terénní a poradenské…

Praha podpoří prevenci ve školách, má předcházet šikaně či záškoláctví

www.praha.eu

Pražští radní odsouhlasili poskytnutí dotací na prevenci ve školách a školských zařízeních v Praze pro letošní rok ve výši 20 999 000 Kč. Nejrůznější aktivity mají za cíl předcházet šikaně, kyberšikaně či užívání návykových látek. Mají…

Friday, Apr 5

18

Praha vydá nový jízdní řád dopravních investic. Aktualizuje Plán udržitelné mobility

www.praha.eu

Na veřejném projednání byl představen návrh Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí (P+) do roku 2026. Ten stanoví nový jízdní řád dopravních investic hlavního města Prahy. Hlavními cíli aktualizace Plánu je stanovení priorit jednotlivých…