English

msmt.cz

Today News

10

MŠMT si dnes připomíná den učitelů a učitelek

www.msmt.cz

Praha, 28. března 2023 – Svůj svátek slaví čeští a slovenští učitelé a učitelky na výročí narození Jana

Muži v mateřských a základních školách: Jiří Brůžek

www.msmt.cz

Praha, 28. března 2023 – Svůj svátek slaví čeští a slovenští učitelé a učitelky na výročí narození Jana

Společné memorandum MŠMT a fakult připravujících učitele

www.msmt.cz

U příležitosti Dne učitelů dnes podepsali ministr školství Vladimír Balaš a zástupci fakult připravujících učitele

08

Zdravice ministra školství ke Dni učitelů

www.msmt.cz

Ministr školství Vladimír Balaš u příležitosti Dne učitelů děkuje učitelkám a učitelům, ale stejně tak dalším

Monday, Mar 27

20

19

18

17

15

13

11

balas5

www.msmt.cz

balas4

www.msmt.cz

balas3

www.msmt.cz

balas2

www.msmt.cz

balas1

www.msmt.cz

10

Ženy a dívky ve vědě: Zajímavé rozhovory s nominovanými a laureátkami Ceny Milady Paulové

www.msmt.cz

27. března 2023 - 11. únor si každoročně připomínáme jako Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Cílem

Friday, Mar 24

17

10

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE SOUKROMÝM VYSOKÝM ŠKOLÁM NA STIPENDIA V ROCE 2023

www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního

Thursday, Mar 23

15

MŠMT splnilo milníky a cíle z NPO za 2,5 miliardy Kč

www.msmt.cz

Praha, 23. 3. 2023 - Česká republika obdrží od Evropské komise první platbu z Nástroje pro oživení a odolnost, a

K učitelské profesi by bylo možné přilákat výrazně více studentů, než jaká je realita

www.msmt.cz

V České republice existuje téměř šest tisíc akademicky talentovaných uchazečů o vysokoškolské studium, kteří

11

Wednesday, Mar 22

23

17

15

Poslední tečka za předsednictvím

www.msmt.cz

Praha, 22. března 2023 - Zveřejněna byla Závěrečná zpráva o CZ PRES 2022 v gescích, které spravuje

13

Nejčastější dotazy

www.msmt.cz

MŠMT povoluje odlišnou organizaci školního roku (uzavřením školy z nepředvídaných závažných organizačních

Náměstek Miller vystoupil na konferenci Equinox Summit

www.msmt.cz

Ve dnech 21. a 22. března 2023 se v Bruselu uskutečnil Equinox Summit, první evropský klimatický summit,