English

kr-vysocina.cz

Today News

15

Ovzduší v roce 2020 bylo na Vysočině ve výjimečné formě

www.kr-vysocina.cz

„Druhý projekt Kraje Vysočina, monitorující kvalitu ovzduší s názvem Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018–2023, tedy ISKOV II se v roce 2020, který byl z pohledu kvality ovzduší zcela výjimečný, zaměřil na…

14

13

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

www.kr-vysocina.cz

Stanovení přechodné úpravy provozu za silnici I/23 v lokalitě Červená Hospoda, okr. Třebíč po dobu stavby kanalizace.

10

URBIS SMART CITY FAIR

www.kr-vysocina.cz

Akce proběhne od 2. do 4. června 2021 ve formátu online události.Témata konference jsou naplánována tak, aby byla pro zástupce měst a obcí co nejzajímavější a pomohla jim řešit aktuální problémy související se současnou situací i…

09

Začala dvouletá rekonstrukce průtahu Jemnicí

www.kr-vysocina.cz

Předáním staveniště dnes fakticky začaly plánované práce na silnici II/152 v úseku průtahu města Jemnice. „Jeden kilometr dlouhý úsek bude rekonstruován na etapy. V první etapě bude opraven 200 metrů dlouhý úsek od ulice Lipová po…

Thursday, Apr 22

15

14

Kraj Vysočina podpoří vzdělávací aktivity Geoparku Vysočina

www.kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina poskytne dotaci ve výši 200 tisíc korun Mikroregionu Telčsko na celoroční aktivity připravované v rámci projektu Národní geopark Vysočina. „V roce 2021 se bude mikroregion věnovat především intenzivnějšímu zapojování geoparku…

13

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

www.kr-vysocina.cz

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici první třídy I/23 v km cca 92,800 – 96,300 konkrétně od křižovatky silnic I/23 a III/4101 Červená Hospoda až po křižovatku silnic I/23 a II/410 ulice Sucheniova, Třebíč z důvodu…

11

Skromná slečna z Vysočiny je novou nadějí českého snowboardcrossu. Sára Strnadová si umí poradit s rychlostí

www.kr-vysocina.cz

Osmnáctileté Sáře Strnadové z Velkého Meziříčí doma zdobí pokoj pořádná sbírka medailí a pohárů. Letošní superúspěšnou snowboardcrossovou sezónu uzavřela zlatem z juniorského mistrovství světa v Ruském Krasnojarsku. V celkovém hodnocení…

10

První online Veřejné fórum Kraje Vysočina

www.kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina pořádá veřejné fórum už po šesté, letos však poprvé online formou a to rovnou ve dvou dnech 29.–30. dubna. Veřejné fórum se koná vždy jednou za dva roky v rámci aktivit místní Agendy 21. „Naším cílem je zajištění dobré a…

Studijní stipendium pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech Kraje Vysočina

www.kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina poskytuje stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech. Cílem je podpořit a motivovat žáky středních škol k získávání zahraničních zkušeností ve svém oboru, rozšiřování jazykových…

09

Wednesday, Apr 21

19

17

15

Blíží se jarní Sbírka potravin – pomozte nám překonat loňský rekord

www.kr-vysocina.cz

Už jen několik dnů zbývá do další potravinové sbírky a zpozornět by měli všichni, kterým není lhostejné plýtvání potravinami a zároveň tíživá situace některých spoluobčanů. Už 8. ročník sbírky potravin se uskuteční tuto sobotu 24. dubna…

12

11

Úřednice/úředník na úseku správy realit/investic odboru majetkového

www.kr-vysocina.cz

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 14. 5. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský…

MMR: Přehled opatření a podpory v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s pandemií COVID-19

www.kr-vysocina.cz

Aktuální informace o podpoře podnikatelských subjektů v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s COVID-19 naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Aktuálně lze podávat žádosti o podporu do kompenzačních programů…

10

Digitalizace ve stavebnictví II - JAK DÁL? on-line konference, zdarma, 27.4.2021 od 13:00 - 16:30 hod.

www.kr-vysocina.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy a další partneři Vás zvou na on-line konferenci k tématu Digitalizace ve stavebnictví II. Sledujte on-line diskuzi k tématům jako připravované…

Veřejná vyhláška - stavební povolení

www.kr-vysocina.cz

Předmětná stavba představuje opravu stávající silnice I/34 v úseku od konce města Ždírec nad Doubravou po hranice Kraje Vysočina a Pardubického kraje v celkové délce 3155 m. Oprava vozovky silnice I/34 bude provedena odfrézováním…

09

Jihovýchodní obchvat Jihlavy postaví Kraj Vysočina na dvě etapy

www.kr-vysocina.cz

Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek tento týden informoval, že Kraj Vysočina začíná připravovat nové zadání veřejné zakázky na stavbu jihovýchodního obchvatu Jihlavy. „Důvodem pro logické rozdělení zakázky na dva samostatné úseky je…

08

Vedoucí oddělení investičního a správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství

www.kr-vysocina.cz

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 14. 5. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský…

Tuesday, Apr 20

17

4. rodinná konference Kraje Vysočina se bude věnovat prevenci rozpadu rodin a vztahů

www.kr-vysocina.cz

Jarní cyklus RODINÁŘŮ, které Kraj Vysočina od února vysílá ve spolupráci se špičkovými rodinnými lektory každý čtvrtek, bude zakončen rodinnou konferencí. Ta se uskuteční online 20. května od 9 do 12:30 hodin. Tématu prevence rozpadu rodin…