English

kr-vysocina.cz

Monday, Jan 24

17

16

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

www.kr-vysocina.cz

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. tříd v Kraji Vysočina na území okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou z důvodu odstraňování následků dopravních nehod na silnicích I. tříd (I/19, I/23, I/34,…

14

Záměr darování nemovitého majetku

www.kr-vysocina.cz

k. ú. Včelnička, obec Včelnička, okr. Pelhřimov

12

Záměr darování nemovitého majetku

www.kr-vysocina.cz

k. ú. Herálec na Moravě a obec Herálec, okr. Žďár nad Sázavou

11

Fond Vysočiny 2022 - program Ekologická výchova 2022

www.kr-vysocina.cz

Ekologická výchova 2022 - krajský program na podporu environmentálního vzdělávání, osvěty a aktivní účasti na péči a ochraně životního prostředí pro ZŠ, SŠ i MŠ. Rozpětí dotace 15 000 – 75 000 Kč, povinná spoluúčast 40%.

10

09

Friday, Jan 21

15

Očkování pomáhá čelit epidemii

www.kr-vysocina.cz

Již dva roky v Kraji Vysočina čelíme onemocnění covid-19. V současné době jsme na začátku další vlny pozitivních případů způsobené novou variantou viru zvanou Omikron. Zkušenosti ze zahraničí přitom ukazují, že tato vlna bude zdaleka…

11

10

09

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

www.kr-vysocina.cz

Technologický vrt V-1 na p.č. st. 283 v katastrálním území Krucemburk

Thursday, Jan 20

18

Rok nových technologií 2022 - nové téma Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

www.kr-vysocina.cz

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (ASMP ČR) spouští s příchodem roku 2022 nový projekt , který se zaměří na nové technologie, konkrétně na oblast robotizace, automatizace, digitalizace a cirkulární ekonomiky.

17

Vznikla unikátní platforma - Národní centrum Stavebnictví 4.0

www.kr-vysocina.cz

Stavebnictví 4.0. do stavební praxe zavádí a optimalizuje synergii digitalizace, automatizace a udržitelného environmetálního chování. Jedná se o zcela nový způsob myšlení, plánování, realizace i údržby staveb, během celého životního cyklu…

15

Řešení potíží se sluchem nejen v sociálních službách

www.kr-vysocina.cz

Trápí vás potíže se sluchem? Jste klientem pobytové sociální služby nebo se do takové organizace chystáte? Začtěte se tedy do níže uvedených řádků a hledejte pro sebe to nejvhodnější řešení. V uplynulých třech letech proběhl na Vysočině…

Příspěvky na podporu myslivosti výrazně vzrostly

www.kr-vysocina.cz

V České republice má myslivost jedinečnou podobu. Právě pro tuto svoji jedinečnost byla Ministerstvem kultury České republiky zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Stalo se tomu v posledních dnech roku 2011.…

13