English

roudnicenl.cz

Monday, Mar 18

10

Friday, Mar 15

08

110061988.pdf

www.roudnicenl.cz

pdf 231.95 KB

110061987.pdf

www.roudnicenl.cz

pdf 389.78 KB

Thursday, Mar 14

15

Wednesday, Mar 13

Tuesday, Mar 12

18

Zjednosměrnění zklidní dopravu ve Školní ulici

www.roudnicenl.cz

Začátkem dubna bude zaveden jednosměrný provoz ve Školní ulici. Změnou chceme zajistit klidnější dopravu a bezpečnější prostředí v místě zvýšeného pohybu dětí ze základních i mateřských škol.

12

Příloha č. 2 ZD -Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím vůči Rusku a Bělorusku

www.roudnicenl.cz

priloha-c.-2-zd-cestne-prohlaseni-o-splneni-kvalifikacnich-predpokladu-a-cestne-prohlaseni-k-mezinarodnim-sankcim-vuci-rusku-a-belorusku

11

Zadávací dokumentace.pdf

www.roudnicenl.cz

pdf 294.68 KB

Monday, Mar 11

13

Školní DIO.pdf

www.roudnicenl.cz

pdf 271.54 KB

Školní OOP.doc

www.roudnicenl.cz

doc 108.50 KB

11

Zadávací dokuemntace.pdf

www.roudnicenl.cz

pdf 270.20 KB

09

Příloha č. 1 a č. 2 ZD – Krycí list a čestná prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a k mezinárodním sankcím.doc

www.roudnicenl.cz

priloha-c.-1-a-c.-2-zd-kryci-list-a-cestna-prohlaseni-o-splneni-kvalifikacnich-predpokladu-a-k-mezinarodnim-sankcim.doc