English

ricany.cz

Friday, Mar 5

10

Thursday, Mar 4

18

DZ mk Lensedly - oprava

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 4. 3. 2021, datum svěšení: 9. 3. 2021 49895/2021-MURI/ODP/1384 (65297)

místní úprava provozu 29/2020_Jizerská

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 4. 3. 2021, datum svěšení: 22. 3. 2021 59549/2021-MURI/OSAD/1294 (65252)

10

Dražební vyhláška č.j. 146 EX 763-19-80 - povinný Ing. Jiří Štěpánek

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 4. 3. 2021, datum svěšení: 22. 3. 2021 (64714)

58464-2021 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - paní Miroslava Kučerová

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 4. 3. 2021, datum svěšení: 20. 3. 2021 (64594)

Wednesday, Mar 3

21

56885-2021 Oznámení o uložení písemnosti - dědicové po zemřelém Václavu Nováčkovi

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 3. 3. 2021, datum svěšení: 19. 3. 2021 (64275)

Zrušení přerušení dodávky elektřiny dne 05.03.2021 od 07.30 hod do 15.30 hod - Pacov, ul. Luční, ...

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 3. 3. 2021, datum svěšení: 5. 3. 2021 (64334)

57763-2021 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - paní Marie Březinová

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 3. 3. 2021, datum svěšení: 19. 3. 2021 (64339)

18

DZ. Olivova, Říčany - výstavba RD - odpověď

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 3. 3. 2021, datum svěšení: 9. 3. 2021 58202/2021-MURI/ODP/1384 (63710)

55900-2021 Rozhodnutí - stavební povolení - Vodovodní přiváděcí řad z VDJ Bartošky do VDJ Nebřenice

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 3. 3. 2021, datum svěšení: 19. 3. 2021 (64158)

13

DZ Duhová, Říčany, 3K značky - odpověď

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 3. 3. 2021, datum svěšení: 9. 3. 2021 57844/2021-MURI/ODP/1384 (63367)

10

SP - stavba komunikace v OZ Štíhlice, budoucí zástavba RD, vjezdy a napojení - odpověď

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 3. 3. 2021, datum svěšení: 18. 3. 2021 57584/2021-MURI/ODP/1384 (63115)

02

Žádost o stanovení Štíhlice - odpověď

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 3. 3. 2021, datum svěšení: 8. 3. 2021 58760/2021-MURI/ODP/00123 (64398)

Tuesday, Mar 2

18

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1749/55 k.ú. Říčany u Prahy

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 2. 3. 2021, datum svěšení: 18. 3. 2021 (57676)

11

Změna otevírací doby sportovišť od 1. 3. a uzavření areálu U lesa 6. - 7. 3. 2021

info.ricany.cz

Od 1. 3. 2021 se mění otevírací doby sportoviště U Lesa, areálu Strašínská a volnočasového areálu Pacov - denně od 9:00 do 18:00 hod.

10

55255-2021 Oznámení - změna stavby před dokončením - rekonstrukce budovy Alfa Tower, Říčany

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 2. 3. 2021, datum svěšení: 18. 3. 2021 (61014)

02

DZ Říčany, Mánesova - odpověď

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 2. 3. 2021, datum svěšení: 8. 3. 2021 56196/2021-MURI/ODP/1384 (61713)

Monday, Mar 1

18

ÚZSVM - Aganda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámí vlastník

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 1. 3. 2021, datum svěšení: 31. 8. 2021 (60377)

Záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 1548_1 a 1582_4 k.ú. Říčany u Prahy

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 1. 3. 2021, datum svěšení: 17. 3. 2021 (57687)

Dražební vyhláška č.j. 203 EX22695-20-41 - povinná Jana Dlouhá

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 1. 3. 2021, datum svěšení: 17. 3. 2021 (60509)

15

Český statistický úřad - Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 1. 3. 2021, datum svěšení: 31. 5. 2021 (60203)

13

SP chodníky Svojetice

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 1. 3. 2021, datum svěšení: 16. 3. 2021 360226/2020-MURI/ODP/1384 (59756)

DZ Štiřín, Na Pokraji

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 1. 3. 2021, datum svěšení: 6. 3. 2021 52440/2021-MURI/ODP/1384 (57607)

Thursday, Feb 25

15

očkovací centrum COVID_OOP_doplnění DZ

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 25. 2. 2021, datum svěšení: 3. 3. 2021 51648/2021-MURI/OSAD/1294 (56773)

51905-2021 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - paní Petra Nejedlá

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 25. 2. 2021, datum svěšení: 13. 3. 2021 (57542)

51896-2021 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - paní Marie Šmejkalová

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 25. 2. 2021, datum svěšení: 13. 3. 2021 (57543)

12

DZ Kamenická, k Podjezdu Říčany - odpověď

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 25. 2. 2021, datum svěšení: 2. 3. 2021 51904/2021-MURI/ODP/1384 (57054)