English

Nebezpečné výrobky - Dekorativní předměty + šperky at dtest.cz

Monday, Feb 17

11

elektrický mlýnek na maso

www.dtest.cz

Elektrická izolace, tepelná ochrana a vnitřní kondenzátor výrobku nejsou dostatečné. V důsledku toho by se mohl výrobek během používání přehřát, což by mohlo vést k požáru, nebo by se uživatel mohl dotknout přístupných částí pod napětím,…

světlo "Proiettore LED Easy"

www.dtest.cz

Zkouška dielektrické pevnosti a zkouška izolace mezi primárním a sekundárním obvodem vedla k negativním výsledkům s možným rizikem požáru a úrazu elektrickým proudem.

Sunday, Feb 16

23

světelný řetěz LUCI DI NATALE 100 LED 10M

www.dtest.cz

Kabel není správně ukotven a je příliš tenký. Přístupné vodiče mají nedostatečnou izolaci. Výrobek není chráněn před vlhkostí, ale je doporučen pro venkovní použití. Kabel by se mohl přehřát, popálit uživatele nebo způsobit požár. Do…

světelný řetěz "adristar"

www.dtest.cz

Mechanická pevnost ovládacího zařízení není dostatečná, vodiče v kabelech jsou příliš tenké a ochrana před vodou není dostatečná, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

22

světelný řetěz ENERGY SAVING LED

www.dtest.cz

Mechanická pevnost ovládacího zařízení není dostatečná, vodiče v kabelech jsou příliš tenké a ochrana před vodou není dostatečná, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

tlakový hrnec EMMA 7 litrů

www.dtest.cz

Pojistný ventil neuvolňuje tlak. Při manipulaci s tlakovým hrncem může uživatel utrpět popáleniny z proudu páry při uvolnění druhého bezpečnostního ventilu nebo utrpět zranění od vyraženého víka.

Sunday, Feb 9

10

světelný řetěz MERRY CHRISTMAS 3M x 3M/LED

www.dtest.cz

Kabel je příliš tenký. Mohl by se přehřát, což může vést k požáru. Přístupné vodiče mají pouze základní izolaci. Kabel by se mohl poškodit a odhalit vodiče. Uživatel by od přístupných částí pod napětím mol utrpět úraz elektrickým proudem.

světelný řetěz MERRY CHRISTMAS 5M LED

www.dtest.cz

Přístupné vodiče mají nedostatečnou izolaci a kabel je příliš tenký. V důsledku toho by se kabel mohl poškodit, živé vodiče se odhalí a uživatel by mohl utrpět úraz elektrickým proudem. Kabel by se také mohl přehřát, což zvyšuje nebezpečí…

světelný řetěz ve tvaru soba

www.dtest.cz

Izolace mezi částmi pod napětím a přístupným kovovým šroubem hřídele motoru je nedostatečná.Dále k výrobku není pevně připojen napájecí kabel. V důsledku toho mohou být přístupné části pod napětím, což zvyšuje riziko úrazu elektrickým…

01

cestovní adaptér

www.dtest.cz

Při zapojení do zásuvky zůstávají přístupné nepoužívané kolíky. Uživatel by se jich mol dotknout a utrpět úraz elektrickým proudem.

cestovní nabíječka

www.dtest.cz

Odrušovací kondenzátor mezi síťovým primárním a sekundárním obvodem USB není dostatečně silný. V důsledku toho může být přístupný USB vstup živý, což zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

univerzální nabíječka

www.dtest.cz

Elektrická izolace, povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti nejsou dostatečné. Uživatel by se mol dotknout přístupných částí, což zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

univerzální AC adaptér k notebooku

www.dtest.cz

Elektrická izolace, povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti nejsou dostatečné. Uživatel by se mol dotknout přístupných částí, což zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Sunday, Feb 2

15

dámský holicí strojek "Show Girl - Lady shaver"

www.dtest.cz

Adaptér do zásuvky UK dodávaný se spotřebičem není vybaven pojistkou a kontakty C1 propojky nejsou dostatečně zapuštěné, takže mohou být přístupné živé části. Uživatel nebo dítě mohou do částí pod proudem například vložit nějaký předmět a…

náhradní AC adaptér

www.dtest.cz

Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním obvodem nejsou dostatečné. V důsledku toho by mohly být přístupné části pod napětím a uživatel by při dotyku mohl utrpět úraz elektrickým proudem.

Sunday, Jan 26

duální USB nabíječka

www.dtest.cz

Výrobek není odolný vůči abnormálním teplotám. Kryt výrobku se tak může vlivem přehřátí zdeformovat a mohou se zpřístupnit živé části. Uživatel by se jich mohl dotknout a mohl by utrpět úraz elektrickým proudem.

14

ohřívač vosku Pro-Wax100

www.dtest.cz

Je možný kontakt základních izolovaných vodičů s přístupnými kovovými částmi (hliníkový kryt). Kovové části by tak mohly být pod proudem a uživatel by při dotyku mohl utrpět úraz elektrickým proudem.

masážní přístroj Handheld Body Massager

www.dtest.cz

Elektrická pevnost výrobku není dostatečná. Přístupné části by mohly být pod proudem a uživatel by mohl utrpět úraz elektrickým proudem.

chytrá USB nabíječka

www.dtest.cz

Elektrická izolace, povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti nejsou dostatečné. USB vstup by tak mohl být pod proudem a uživatel by při dotyku mohl utrpět úraz elektrickým proudem.

prodlužovačka s termostatem AnyCcontrol

www.dtest.cz

Je možné jednokolíkové nebo částečné zasunutí zástrčky do adaptéru. Uživatel by se mol dotknout přístupných částí pod proudem a utrpět úraz elektrickým proudem.

stolní lampa

www.dtest.cz

Výrobek nemá ochranné uzemnění. Lampa může vytvořit zkrat a elektrický proud může být nestabilní. Když je lampa připojená do sítě, uživatel by se mohl dotknout kovových částí výrobku a utrpět úraz elektrickým proudem. Konstrukce lampy má…

nabíječka se 2 USB vstupy pro rychlé nabíjení

www.dtest.cz

Elektrická izolace mezi živými částmi a přístupnými částmi nabíječky není dostatečná. USB vstup nabíječky by mohl být pod proudem a uživatel by tak při dotyku mohl utrpět úraz elektrickým proudem.

cestovní nabíječka

www.dtest.cz

Elektrická izolace, povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti nejsou dostatečné. Sekundární část nabíječky by tak mohla být pod proudem, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem, kdyby se jí uživatel dotkl.

Sunday, Jan 19

18

stojací lampa

www.dtest.cz

Izolace mezi kabely a vnějším kovovým krytem (který má ostré hrany) je nedostatečná. V důsledku toho by mohly být přístupné části pod proudem a uživatel by mohl utrpět úraz elektrickým proudem.

17

univerzální AC adaptér

www.dtest.cz

Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním obvodem nejsou dostatečné. V důsledku toho by mohly být USB vstupy pod napětím a uživatel by při dotyku mohl utrpět úraz elektrickým proudem.

2-in-1 spiralizér

www.dtest.cz

Do zařízení a tedy do kontraktu s částmi pod proudem se mohou dostat části zpracovávaných potravin. V důsledku toho by mol uživatel utrpět úraz elektrickým proudem.

varná konvice

www.dtest.cz

Zástrčka má nesprávné rozměry a není dostatečně uzemněna. Uživatel by se tak při zastrkování zástrčky do zásuvky mohl dotknout živých částí a utrpět úraz elektrickým proudem.

nabíječka notebooku

www.dtest.cz

Elektrická izolace není dostatečná a výrobek by se mohl přehřát. To by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo k popáleninám.

napařovací žehlička

www.dtest.cz

Napájecí kabel není chráněn před nadměrným ohnutím a může se zlomit, čímž se odhalí živé části. Uživatel by tak mohl utrpět úraz elektrickým proudem.

vysoušeč vlasů 3000W High Power

www.dtest.cz

Rukojeť lze snadno ohnout tak, že se zpřístupní živé části výrobku. Uživatel by mohl utrpět úraz elektrickým proudem.