English

Nebezpečné výrobky - Dekorativní předměty + šperky at dtest.cz

Monday, Sep 14

01

zásobník teplé vody "A Class/A Class Solar"

www.dtest.cz

Relé umístěné na přední straně zásobníku, které slouží k zapnutí a vypnutí topného tělesa, může být vadné. V důsledku toho by se relé mohlo přehřát, což by vedlo ke zvýšenému riziku požáru.

stolní rožeň 'Cowboysteak' nebo 'Spitplank'

www.dtest.cz

Otevřený plamen v kombinaci se špatnou stabilitou zařízení způsobil několik nehod. Při doplňování se výrobek může převrátit nebo může dojít k požáru.

Monday, Sep 7

mobilní nabíječka HD 3.4A - 2 USB

www.dtest.cz

Elektrická izolace není dostačující a povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi primárním a přístupnými sekundárními obvody nejsou dostatečné. Uživatel by mohl od přístupných (živých) částí utrpět úraz elektrickým proudem.

varná konvice

www.dtest.cz

Izolace napájecího kabelu se může snadno poškodit, takže živé části budou přístupné uživateli. Uživatel může následně utrpět úraz elektrickým proudem.

stropní ventilátor a LED svítidlo

www.dtest.cz

Elektrická pevnost výrobku není dostatečná. Přístupné části by tak mohly být pod napětím a uživatel by mohl utrpět úraz elektrickým proudem.

zahradní stůl

www.dtest.cz

Na stole jsou ostré hrany, praskliny a přístupné prohlubně a otvory. Uživatel by mohl během používání utrpět zranění nebo se pořezat.

Monday, Aug 31

11

turbo tlakový hrnec

www.dtest.cz

Výrobek má označení CE, nebyl však certifikován příslušným úřadem. Nemusí tedy splňovat nutné bezpečnostní a technické požadavky a může špatně fungovat, čímž se zvyšuje riziko popálení uživatele.

tlakový hrnec "Easy Open & Close"

www.dtest.cz

Výrobek má označení CE, nebyl však certifikován příslušným úřadem. Nemusí tedy splňovat nutné bezpečnostní a technické požadavky a může špatně fungovat, čímž se zvyšuje riziko popálení uživatele.

prodlužovací kabel

www.dtest.cz

Výrobek se během používání může přehřívat. Uživatel by tak mohl utrpět popálení.

10

ozdobný světelný řetěz

www.dtest.cz

Kabel není řádně ukotven a je příliš tenký. Přístupné vodiče nemají dostatečnou izolaci. Uspořádání rozšiřující zásuvky umožňuje jednopólové zasunutí zástrčky. Výrobek není chráněn před pronikáním vlhkosti, ale je doporučený pro venkovní…

LED světelný řetěz

www.dtest.cz

Kabel není řádně ukotven a je příliš tenký. Přístupné vodiče nemají dostatečnou izolaci. Uspořádání rozšiřující zásuvky umožňuje jednopólové zasunutí zástrčky. Rozměry hlavní síťové zástrčky jsou podstatně menší, než je požadováno. Výrobek…

Monday, Aug 24

11

tříkolíkový adaptér do zásuvky

www.dtest.cz

Výrobek by se mohl rozbít a odhalit vnitřní elektrické součásti. Uživatel by se mohl dotknout přístupných živých částí, když je adaptér připojen do zásuvky, a utrpět úraz elektrickým proudem.

01

dekorativní lampa "90L LED fény-fa"

www.dtest.cz

Kabely nejsou řádně ukotvené a jsou příliš tenké. Přístupné vodiče mají nedostatečnou izolaci. Kabel by se mol přehřát, popálit uživatele nebo způsobit požár. Uživatel by se mohl dotknout částí pod napětím a utrpět úraz elektrickým proudem…

světelný řetěz MERRY CHRISTMAS

www.dtest.cz

Kabel není řádně ukotven a je příliš tenký. Přístupné vodiče nemají dostatečnou izolaci. Uspořádání rozšiřující zásuvky umožňuje jednopólové zasunutí zástrčky. Výrobek není chráněný proti pronikání vlhkosti, ale je doporučený pro venkovní…

LED světelný řetěz

www.dtest.cz

Kabel není řádně ukotven. Uživatel by se mohl dotknout přístupných částí pod napětí, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem.

kempingová svítilna MAGIC COOL CAMPING LIGHTS

www.dtest.cz

Průřez jádra nabíječky je příliš malý a vodiče se mohou přehřát. Plastová část integrované zástrčky svítidla je vyrobena z hořlavého materiálu. Rozměry zásuvky a ploché zástrčky nejsou vhodné. Izolace USB portu je nedostatečná. Části pod…

multifunkční nouzová svítilna

www.dtest.cz

Kabely uvnitř síťového kabelu jsou příliš tenké a během používání se mohou přehřát. Plastová část integrované zástrčky svítidla je vyrobená z hořlavého materiálu. Izolace a velikost kolíků síťové zástrčky a výstupního konektoru nejsou…

elektrická svítilna

www.dtest.cz

Kabely uvnitř síťového kabelu jsou příliš tenké a během používání se mohou přehřát. Plastová část integrované zástrčky svítidla je vyrobená z hořlavého materiálu. Izolace a velikost kolíků síťové zástrčky a výstupního konektoru nejsou…

dobíjecí kempingová svítilna

www.dtest.cz

Kabely uvnitř síťového kabelu jsou příliš tenké a během používání se mohou přehřát. Izolace a velikost kolíků síťové zástrčky a výstupního konektoru nejsou vhodné a izolace USB portu není dostatečná a části pod napětím zůstávají přístupné.…

Monday, Aug 17

11

USB nabíječka

www.dtest.cz

Elektrická izolace, povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi primárním a přístupnými sekundárními obvody nejsou dostatečné a uživatel by mohl utrpět úraz elektrickým proudem. Kryt výrobku je hořlavý, takže by mohl způsobit požár.

AC/DC adaptér

www.dtest.cz

Elektrická izolace, povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi primárním a přístupnými sekundárními obvody nejsou dostatečné. Uživatel by mohl utrpět úraz elektrickým proudem od živých částí.

stolní lampa medvěd

www.dtest.cz

Výrobek je zajímavý pro děti a není vybaven bezpečnostním transformátorem Safe Extra-Low Voltage (SELV). Pokud by se lampa rozbila, mohou se zpřístupnit části pod napětím. Dítě by se jich molo dotknout a utrpět úraz elektrickým proudem.

stolní lampa sova

www.dtest.cz

Výrobek je zajímavý pro děti a není vybaven bezpečnostním transformátorem Safe Extra-Low Voltage (SELV). Pokud by se lampa rozbila, mohou se zpřístupnit části pod napětím. Dítě by se jich molo dotknout a utrpět úraz elektrickým proudem.

Monday, Aug 10

01

LED světelná páska "Batholino"

www.dtest.cz

Výrobek není chráněný před pronikáním vlhkosti, ale je doporučený i pro venkovní použití.Do výrobku by mohla proniknout voda nebo by se uživatel mohl dotknout přístupných živých částí, takže by mohl utrpět úraz elektrickým proudem.

100 LED LUZ DE NATAL světelný řetěz

www.dtest.cz

Mechanická pevnost ovládacího zařízení není dostatečná, vodiče v kabelech jsou příliš tenké, vzdálenost mezi zástrčkou a první žárovkou nebo objímkou je příliš krátká a ochrana před průnikem vody není dostatečná. Tím stoupá riziko úrazu…

100 LED LIGHTS světelný řetěz

www.dtest.cz

Mechanická pevnost ovládacího zařízení není dostatečná, vodiče v kabelech jsou příliš tenké, vzdálenost mezi zástrčkou a první žárovkou nebo objímkou je příliš krátká a ochrana před průnikem vody není dostatečná. Tím stoupá riziko úrazu…

světelný řetěz "Veselé Vánoce / Merry Christmas"

www.dtest.cz

Mechanická pevnost ovládacího zařízení není dostatečná, vodiče v kabelech jsou příliš tenké a ochrana před průnikem vody není dostatečná. Tím stoupá riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

stropní svítidlo LEDT5

www.dtest.cz

Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi primárním a přístupnými sekundárními obvody nejsou dostatečné. Přístupné části by tak mohly být pod napětím, čímž se zvyšuje riziko úrazu uživatele elektrickým proudem.

antistatický prodlužovací kabel

www.dtest.cz

Výrobek nemá uzemnění, protože chybí uzemněný vodič. K výrobku však může být připojeno zařízení, která by mělo být uzemněno, a nebude. Uživatel by se mohl dotknout částí pod napětím a utrpět úraz elektrickým proudem.

Monday, Aug 3

LED zdroj napájení

www.dtest.cz

Napájecí jednotka LED představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože třída bezpečnosti odnímatelného kabelu není stejná jako u výrobku. Vodiče uvnitř síťového kabelu jsou příliš tenké a během používání se mohou přehřát. Uživatel se…