English

Nebezpečné výrobky - Dekorativní předměty + šperky at dtest.cz

Today News

22

dekorativní hnízdo s vejci

www.dtest.cz

Díky svému charakteristickému tvaru, barvě, vzhledu a velikosti by vejce mohla být považována za potravinu. Vejce lze snadno oddělit a jedná se o malé části. To by mohlo vést především děti k tomu, aby je vložily do úst a hrozí udušení.

stolní dekorace (x6)

www.dtest.cz

Díky svému charakteristickému tvaru, barvě, vzhledu a velikosti by vejce mohla být považována za potravinu. Vejce lze snadno oddělit a jedná se o malé části. To by mohlo vést především děti k tomu, aby je vložily do úst a hrozí udušení.

Monday, Jun 17

21

svítidlo "LED Deckenleuchte Octopus"

www.dtest.cz

Elektrická izolace mezi živými částmi a přístupnými částmi svítidla není dostatečná. Uživatel by mohl utrpět úraz elektrickým proudem.

Sunday, Jun 16

23

světelný řetěz

www.dtest.cz

Mechanická pevnost zařízení není dostatečná. Uživatel by tak mohl od přístupných živých částí utrpět úraz elektrickým proudem.

světelný řetěz MULTI FUNCTION RICE LIGHT

www.dtest.cz

Kabely nejsou řádně ukotveny a mají pouze základní izolaci. Rozměry zástrčky jsou podstatně menší, než je požadováno. Uživatel by se mohl dotknout přístupných živých částí a způsobit si úraz elektrickým proudem.

světelný řetěz 100 LED MINILUCCIOLE LED

www.dtest.cz

Kabel není řádně ukotven. Přístupné dráty mají pouze základní izolaci. Kabel by se mohl odpojit nebo poškodit a zpřístupnit vodiče pod proudem.

22

světelný řetěz "Energy saving LED"

www.dtest.cz

Vodiče v kabelu jsou příliš tenké a ovládací zařízení se může snadno poškodit. Uživatel by od přístupných živých částí mohl utrpět úraz elektrickým proudem.

světelný řetěz "adri star"

www.dtest.cz

Ovládací zařízení výrobku se může snadno poškodit, čímž se zpřístupní části pod proudem. Uživatel by se mohl živých částí dotknout a způsobit si úraz elektrickým proudem.

Monday, Jun 10

olejové elektrické topení

www.dtest.cz

Ve spotřebiči je vysoký abnormální proud, což způsobuje přehřátí vnitřních kabelů, které mohou způsobit požár. Izolace a bezpečnostní systém elektrických obvodů jsou nedostatečné. Kovové části topení se tak mohou stát živými a při dotyku…

nabíječka 7.2v Micro 500 Battery Charger

www.dtest.cz

Elektrická izolace nabíječky není dostatečná, takže přístupné části výrobku by mohly být pod proudem, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem. Přes izolační vrstvu byl namontován pouze jeden můstkový kondenzátor. V důsledku toho…

stolní lampa

www.dtest.cz

Výrobek je špatně označen jako vhodný pro žárovky do 40 W. Uživatel by mohl použít příliš silnou žárovku, což by mohlo vést k přehřátí výrobku a zvýšení rizika popálení.

Sunday, Jun 9

LED reflektor 10 W

www.dtest.cz

Izolace kabelu není vhodná pro venkovní použití a mohla by se poškodit. V důsledku toho by se živé části mohly stát přístupnými, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem.

01

čistič koupelen

www.dtest.cz

Výrobek je extrémně kyselý (naměřená hodnota pH: 0,37) a je vysoce korozivní, avšak postrádá příslušné piktogramy, varování a bezpečnostní pokyny. Uživatelé proto nemají žádné informace o bezpečném používání výrobku a o jeho nebezpečích.…

LED světelný řetěz

www.dtest.cz

Kryt spínače lze snadno odejmout bez jakýchkoli nástrojů, čímž se zpřístupní části pod proudem. Jeden kolík může být zasunut do zásuvky, přičemž druhý kolík zůstane přístupný. Kabel není řádně zajištěn proti tažení a může být uvolněn, čímž…

vánoční světelný řetěz "Christmas LED lights"

www.dtest.cz

Kryt spínače může být snadno odstraněn bez použití jakýchkoliv nástrojů, čímž se odhalí části pod proudem. Kabel není řádně zajištěn proti tažení a může být odpojen, čímž se zpřístupní části pod proudem. Uživatel by se mohl dotknout částí…

Tuesday, Jun 4

22

robot pro přípravu dětských příkrmů Babycook Neo

www.dtest.cz

Sklo varné / mixovací nádoby není dostatečně silné. V důsledku toho by se mohla rozbít buď spontánně nebo při použití funkce mixování. Uživatel nebo dítě stojící v blízkosti by mohlo být poraněno skleněnými střepy nebo se poranit o…

Sunday, Jun 2

01

grilovací pánev "Red Copper 5 Minute Chef"

www.dtest.cz

Izolace mezi síťovou přípojkou a vodivou grilovací plochou je nedostatečná. V důsledku toho by se horká deska mohla stát pod napětím, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem

světelný řetěz Multi Function

www.dtest.cz

Elektrická izolace je nedostatečná, vzdálenost mezi zástrčkou a první žárovkou je příliš krátká, zástrčka je nevhodná a obal světelného řetězu se může porušit, čímž se zpřístupní části pod proudem. Uživatel se může dotknout částí výrobku,…

světelný řetěz LED LIGHTS

www.dtest.cz

Kabel není řádně izolován a ukotven a je příliš tenký. Rozměry zástrčky jsou podstatně menší, než je požadováno. Kabel by se mohl přehřát, popálit uživatele nebo způsobit požár. Uživatel se může dotknout živých částí a způsobit si úraz…

světelný řetěz

www.dtest.cz

Kabel není řádně zajištěn proti tahu. Vodiče v drátech jsou příliš tenké. Kabel se může uvolnit a odhalit části pod proudem. Vodiče v kabelech se mohou přehřát, což může vést k požáru

elektronický box

www.dtest.cz

Napájecí kabel je nevhodný a může se snadno poškodit přehřátím nebo jiskrami, což umožňuje přístup k živým částem. Uživatel může utrpět úraz elektrickým proudem. Svařovací pistole se ovládá nevhodnou jednočinnou pákou, mohlo by tedy dojít…

Tuesday, May 28

22

rychlovarná konvice

www.dtest.cz

Výrobek nemá požadované uzemnění a elektrická izolace není dostatečná. V případě závady se kovová nádoba konvice může stát vodivou, což může vést k úrazu uživatele elektrickým proudem.

Monday, May 27

23

svíčka "Holly Daze"

www.dtest.cz

Výrobek má listy z vosku, které se mohou snadno oddělit. Kvůli svému tvaru, barvě, vzhledu a velikosti by mohl být výrobek zaměněn za potravinu. To by mohlo vést k tomu, že malé dítě vloží výrobek do úst, mohlo by dojít k uvolnění…

Sunday, May 26

22

LED světelný řetěz

www.dtest.cz

Kabel není řádně ukotven a je příliš tenký. Rozměry zástrčky jsou podstatně menší, než je požadováno. Kabel by se mohl přehřát, popálit uživatele nebo způsobit požár. Uživatel se může dotknout živých částí a způsobit si úraz elektrickým…

01

tlakový hrnec

www.dtest.cz

Pracovní tlak bezpečnostního zařízení a mechanická odolnost otvíracích systémů jsou nedostatečné. Pokud je víko náhle otevřeno, může se těsnění víka vysunout, což by způsobilo, že by horká kapalina začala vytékat z tlakového hrnce. Je také…

zapalovač "Simple Type Dry Powder fire Extinguishers"

www.dtest.cz

Díky svému tvaru a barvám je zapalovač atraktivní pro děti. Děti by si s ním mohly hrát a popálit se nebo způsobit požár.

Tuesday, May 21

10

stolní lampa "Boy naughty"

www.dtest.cz

Kabel není dostatečně ukotven a může být snadno odpojen, čímž se zpřístupní živé části. Jakmile je do lampy instalována žárovka, zůstává přístupná. Uživatel se může dotknout živých částí lampy a žárovky a způsobit si úraz elektrickým…

nabíjecí podložka "Wireless Charging Pad"

www.dtest.cz

Výrobek se může přehřát a plastový materiál se tak může roztavit. Pokud se na podložce nabíjí jiné zařízení, může se přehřát a vznítit.

plynové topidlo

www.dtest.cz

Během používání příliš stoupá teplota povrchu zařízení, což představuje riziko popálení pro uživatele.

Monday, May 20

23

masážní polštář do auta i do domácnosti

www.dtest.cz

Elektrická izolace výrobku není dostatečná. Uživatel by od živých částí mohl utrpět úraz elektrickým proudem.