English

Nebezpečné výrobky - Dekorativní předměty + šperky at dtest.cz

Tuesday, Sep 17

15

cestovní adaptér do zásuvky

www.dtest.cz

Rozměry kolíků zástrčky jsou příliš malé. Výrobek tak může být částečně zasunut a odhalovat části pod proudem, což zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

adaptér do zásuvky

www.dtest.cz

Mohou být přístupné části výrobku pod proudem. Uživatel by se jich mohl dotknout a utrpět úraz elektrickým proudem.

Monday, Sep 9

23

bezdrátový mikrofon ke karaoke

www.dtest.cz

Jeden kolík může být zasunut do zásuvky a druhý kolík může zůstat přístupný. Uživatel by se mohl dotknout částí pod proudem a utrpět úraz elektrickým proudem. Nabíječka se může přehřát a může uživateli způsobit popáleniny.

22

magnet na ledničku

www.dtest.cz

Díky svému charakteristickému tvaru, barvě a velikosti by výrobek mohl být zaměněn s potravinou. Malé ozdobné prvky se z výrobku mohou snadno oddělit. To by mohlo vést děti k tomu, aby je vložily do úst a hrozí udušení.

Tuesday, Sep 3

dvojitá nabíječka s USB portem

www.dtest.cz

Elektrická izolace, povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním obvodem nejsou dostatečné. Uživatel by se mohl dotknout živých částí a utrpět úraz elektrickým proudem.

vysoušeč vlasů

www.dtest.cz

Vzdálenost mezi topným tělesem a bezpečnostní mřížkou je menší, než je požadováno. Vysoušeč vlasů nemá tepelnou pojistku. Plastový materiál obalu je hořlavý. Uživatel se může dotknout částí pod napětím a utrpět úraz elektrickým proudem.…

cestovní adaptér

www.dtest.cz

Jeden kolík může být zasunut do zásuvky a druhý zůstane přístupný. Uživatel by se mohl dotknout částí pod proudem a utrpět úraz elektrickým proudem.

Monday, Sep 2

16

světelný řetěz LED String Light Mini Globes

www.dtest.cz

Kabel světelného řetězu obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota až 0,49 %). SCCP přetrvávají v životním prostředí, v nízkých koncentracích jsou toxické pro vodní organismy a akumulují se v tělech volně…

LED spínač

www.dtest.cz

Elektrická izolace, povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním obvodem nejsou dostatečné. Uživatel by se mohl dotknout živých částí a utrpět úraz elektrickým proudem.

Monday, Aug 19

22

Dvojitá zásuvka Wi-Fi se dvěma USB porty

www.dtest.cz

Elektrická izolace, povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti nejsou dostatečné. V případě výpadku proudu by USB zásuvka mohla být pod vysokým napětím včetně připojených zařízení a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

LED světlomet řada SMD

www.dtest.cz

Je možný průnik vody, která by se tak mohla dostat k částem pod proudem. Kryt výrobku by se tak mohl stát vodivým a při dotyku by uživatel mohl utrpět úraz elektrickým proudem.

Sunday, Aug 18

15

LED ozdobný světelný řetěz

www.dtest.cz

Jeden zásuvný kolík lze zasunout do zásuvky osvětlovacího řetězu a druhý živý kolík může zůstat přístupný. Zásuvka a ovladač neposkytují dostatečnou ochranu proti vodě. Uživatel by se mohl dotknout částí pod proudem a utrpět úraz…

LED světelný řetěz

www.dtest.cz

Jeden zásuvný kolík lze zasunout do zásuvky osvětlovacího řetězu a druhý živý kolík může zůstat přístupný. Zásuvka a ovladač neposkytují dostatečnou ochranu proti vodě. Uživatel by se mohl dotknout částí pod proudem a utrpět úraz…

světelný řetěz 200-LED

www.dtest.cz

Jeden zásuvný kolík lze zasunout do zásuvky osvětlovacího řetězu a druhý živý kolík může zůstat přístupný. Zásuvka a ovladač neposkytují dostatečnou ochranu proti vodě. Uživatel by se mohl dotknout částí pod proudem a utrpět úraz…

Sunday, Aug 11

22

koupelnová předložka

www.dtest.cz

Tkanina obsahuje azobarviva uvolňující aromatický amin benzidin (naměřená koncentrace až do 1664 mg / kg). Pokud je výrobek v přímém a dlouhodobém kontaktu s kůží, mohou se aromatické aminy kůží absorbovat. Aromatické aminy mohou způsobit…

01

plynový ohřívač vody

www.dtest.cz

Výrobku chybí posouzení shody a druh plynu, který se má použít, není adekvátně uveden. V důsledku toho nelze vyloučit riziko otravy oxidem uhelnatým a požár / výbuch.

plynové terasové topení

www.dtest.cz

Zařízení pro kontrolu plamene nezastaví přívod plynu včas po zhasnutí pilotního hořáku. Následně může zdroj vznícená způsobit výbuch v důsledku nespáleného plynu.

Monday, Aug 5

22

cestovní nabíječka USB

www.dtest.cz

Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním obvodem nejsou dostatečné. Uživatel by se mohl dotknout částí pod proudem a utrpět úraz elektrickým proudem.

elektrický vařič

www.dtest.cz

Elektrická izolace není dostatečná. V důsledku toho by mohl uživatel utrpět úraz elektrickým proudem od přístupných živých částí.

elektrický vařič "Travel Cook"

www.dtest.cz

Elektrická izolace není dostatečná a výrobek nemá ochranné uzemnění. V důsledku toho by mohl uživatel utrpět úraz elektrickým proudem od přístupných živých částí.

15

přístroj na vakuové balení

www.dtest.cz

Elektrická izolace není dostatečná. Plastová část, která drží aktuální připojení vodičů topného tělesa, je hořlavá. Uživatel by se mohl dotknout živých částí a utrpět úraz elektrickým proudem. Kvůli hořlavosti připojení vodičů existuje…

14

varná konvice

www.dtest.cz

Ucho konvice se mlže snadno ulomit a v důsledku toho může z konvice vystříknout horká voda. Vzniká tak riziko opaření horkou vodou,.

LED svítidlo

www.dtest.cz

Elektrická pevnost výrobku není dostatečná. Vzniká riziko úrazu elektrickým proudem.

cestovní adaptér do zásuvky

www.dtest.cz

Je možné jednopólové nebo částečné zasunutí zástrčky do adaptéru. Uživatel by se mohl dotknout zbývajícího volného kolíku zástrčky a utrpět úraz elektrickým proudem. Adaptéru dále chybí uzemnění. Zařízení s ochrannou třídou I (které by…

Sunday, Aug 4

19

digitální multifunknční hrnec 8 L

www.dtest.cz

Kvůli vadné součástce se přístroj může spustit bez zásahu uživatele. To zvyšuje riziko požáru.

Tuesday, Jul 30

10

USB nabíječka

www.dtest.cz

Elektrická izolace, povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním obvodem nejsou dostatečné. Uživatel by se mohl dotknout částí pod proudem a utrpět úraz elektrickým proudem.

Monday, Jul 29

23

mobilní klimatizace

www.dtest.cz

Za určitých technických podmínek může dojít k poškození vnitřního vedení výrobku během provozu. V důsledku toho by mohlo dojít k požáru.

vysoušeč vlasů

www.dtest.cz

Vysoušeč se může během používání vznítit.

Sunday, Jul 28

22

LED žárovka na baterie

www.dtest.cz

Výrobek není dostatečně izolován. Uživatel by se mohl dotknout částí pod proudem a utrpět úraz elektrickým proudem.

Tuesday, Jul 23

11

kulma na vlasy Curls up

www.dtest.cz

Pájky obsahují nadměrné množství olova (naměřená hodnota do 35 % hmotnostních). Olovo představuje riziko pro životní prostředí.