English

mbudejovice.cz

Friday, Mar 1

15

Síť BELC má 1000 členů po celé Evropě

www.mbudejovice.cz

Město Moravské Budějovice je členem sítě Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv, celoevropské sítě politiků volených na místní úrovni, která čítá přes 1000 členů.

13

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

www.mbudejovice.cz

V pátek 5. 4. 2024 od 14 do 17 hod. a v sobotu 6. 4. 2024 od 9 do 11 hod.

12

Možnost prokázat svoji totožnost eDokladem

www.mbudejovice.cz

Od 1. 3. 2024 můžete na MěÚ Moravské Budějovice využít možnost prokázání totožnosti eDokladem.

11

09

Zápis dětí do Mateřské školy Moravské Budějovice pro školní rok 2024/2025

www.mbudejovice.cz

2. května - 7. května 2024 v době 8.00 - 16.00 hod.

Thursday, Feb 29

11

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

www.mbudejovice.cz

Město Moravské Budějovice; Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Husova a ul. Urbánkova.

Wednesday, Feb 28

13

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

www.mbudejovice.cz

EG.D a.s., Brno; Obnova VN49 p.b.42-208, etapa 5 v k.ú. Martínkov, k.ú. Šebkovice, k.ú. Horky

09

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

www.mbudejovice.cz

Kraj Vysočina, Jihlava; Vydává společné povolení na stavbu: II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411.

Tuesday, Feb 27

11

Dražební vyhláška

www.mbudejovice.cz

Nařízení elektronické dražby dne 20.3.2024

Monday, Feb 26

13

12

Svoz bioodpadu od domácností

www.mbudejovice.cz

Svoz bioodpadu (z plastových popelnic označených nálepkou "BIOODPAD") bude zahájen ve čtvrtek 21. 3. 2024 a následně bude prováděn každý týden ve čtvrtek.

Svoz větví z jarního ořezu stromů

www.mbudejovice.cz

TSMB s. r. o. provede svoz ve městě ve dnech 18. března - 22. března 2024 (pouze pro uvedený druh odpadu).

Friday, Feb 23

15

7. ZM 4.3.2024

www.mbudejovice.cz

usnesení finančního výboru obdržíte až na jednání zastupitelstva (na stůl),; plnění usnesení rady města Vám zasíláme emailem.

14

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

www.mbudejovice.cz

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích sil. II/152 v km 34,800. Zřízení kabelové přípojky NN, akce "Bažantnice- Šimek: kab. přípojka NN"

08

Střednědobý výhled rozpočtu Moravskobudějovického mikroregionu na roky 2025-2027

www.mbudejovice.cz

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Moravskobudějovického mikroregionu na roky 2025-2027 byl projednán a schválen na členské schůzi dne 22.2.2024.

Rozpočet Moravskobudějovického mikroregionu na rok 2024

www.mbudejovice.cz

Návrh rozpočtu Moravskobudějovického mikroregionu byl projednán a schválen na členské schůzi dne 22.2.2024.

01

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice

www.mbudejovice.cz

V pondělí 4. března 2024 v 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Moravské Budějovice

Thursday, Feb 22

14

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o odstranění stavby

www.mbudejovice.cz

České radiokomunikace a.s., Praha; Kotvený stožár Domamil 107,5m.

10

V březnu začne jarní plošná deratizace města

www.mbudejovice.cz

Kladení nástrah v jarní etapě deratizace probíhá v termínu od 25. března do 19. dubna. Ukončení včetně následných kontrol do 3.5.2024

Wednesday, Feb 21

12

Informace o změně času autobusové linky č. 790966

www.mbudejovice.cz

Od 3. března 2024 dojde k posunu času odjezdu spoje č. 9, linky 790966 Mor. Budějovíce-Domamil-Budeč o 5 minut dříve a to na základě požadavku Jihočeského kraje z důvodu přestupní vazby v Budči na spoj č. 12 linky 340366.

11

test1

www.mbudejovice.cz

10

Tuesday, Feb 20

11

Veřejná vyhláška - zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání

www.mbudejovice.cz

Město Jemnice -revitalizace Dvořákovy čtvrti, Jemnice