English

mzcr.cz

Friday, Dec 3

23

18

17

14

Informace k Závěrečné zprávě o realizaci projektu

www.mzcr.cz

V souladu s metodikou dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2021 je příjemce neinvestiční dotace povinen předložit MZ Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to do 15. ledna 2022. prostřednictvím

Informace k Závěrečné zprávě o realizaci projektu

www.mzcr.cz

V souladu s metodikou dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2021 je příjemce neinvestiční dotace povinen předložit MZ Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to do 15. ledna

10

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2021

www.mzcr.cz

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv o řešení programových projektů za rok 2021. Jedná se o nekončící projekty administrované Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), které byly přijaty k podpoře v

09

Rozhodnutí MZDR 27869-2020-2-OLZP L66-2020

www.mzcr.cz

Vyvěšeno dne 3. 12. 2021

Rozhodnutí MZDR 21405-2020-2-OLZP L50-2020

www.mzcr.cz

Vyvěšeno dne 3. 12. 2021

Thursday, Dec 2

17

Dotazník o praxi založené na důkazech – EBPQ

www.mzcr.cz

dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku s názvem: Dotazník o praxi založené na důkazech – EBPQ.Tento projekt je průřezovou studií, která si klade za cíl zjistit názory o praxi založené na důkazech od…

15

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv za rok 2021

www.mzcr.cz

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv o řešení programových projektů za rok 2021. Jedná se o projekty administrované Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), které byly přijaty k podpoře v rámci VES 2015,

14

Nabídka partnerství od belgického města Gent

www.mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví obdrželo nabídku partnerství od belgického města Gent (www.gent.be), které by se chtělo zapojit do níže zmíněných otevřených výzev programu EU4Health. Příjem těchto Žádostí o poskytnutí grantu je možné

11

Lepší vztahy, snadnější výchova

www.mzcr.cz

Školitel lektorů Programu pozitivního rodičovství Dominic Weston vysvětluje, jak lze řešit výchovné problémy u dětí V úterý 23. listopadu poskytl Lidovým novinám rozhovor pan Dominic Weston, který je zástupcem vedoucího školení

Wednesday, Dec 1

17

Vzdělávací materiály – videa ke správnému používání a nasazování osobních ochranných pomůcek

www.mzcr.cz

NCO NZO v Brně ve spolupráci s MZČR, Masarykovou univerzitou v Brně a odbornými společnostmi připravil vzdělávací materiály – videa Použití ochranného krytí pod osobní ochranné pomůcky a Oblékání osobních ochranných prostředků kategorie…

15

Poděkování zdravotníkům, studentům a dobrovolníkům, kteří pomáhají se zvládnutím koronavirové krize a výzva dalším, aby se do pomoci zapojili

www.mzcr.cz

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, ráda bych touto cestou vyjádřila všem zdravotníkům, studentům a dobrovolníkům, kteří v této krizové době pomáhají v nemocnicích v boji proti viru SARS-CoV-2 se

10

Informace k Závěrečné zprávě o realizaci projektu

www.mzcr.cz

V souladu s metodikou dotačního Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2021 je příjemce neinvestiční dotace povinen předložit MZ Závěrečnou zprávu o realizaci…

Tuesday, Nov 30

16

Návrh OOP – zařazení na Seznam LP v SLP II

www.mzcr.cz

Vyvěšeno dne: 30. 11. 2021

Návrh OOP – zařazení na Seznam LP VINBLASTIN TEVA

www.mzcr.cz

Vyvěšeno dne: 30. 11. 2021

Program č. 2 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků – Náhradníci v oborech všeobecné praktické lékařství a pediatrie

www.mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje oznámit, že v červnu 2021 rozhodlo o přidělení dotace vybraným uchazečům na rezidenční místa pro rok 2021 na celou dobu specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické

Monday, Nov 29

11

Friday, Nov 26

18

17

16