English

Úřední deska at mestovsetin.cz

Tuesday, Apr 16

13

Oznámení o možnosti převzít písemnost, Petřivalská Anna

www.mestovsetin.cz

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, č.j.: MUVS-S 6325/2024/OÚPSŘD-330/Hrn-6

11

Monday, Apr 15

15

Nález - dívčí peněženka

www.mestovsetin.cz

Odbor vnitřní správy, č.j.: MUVS 50122/2024

11

Upozornění na odstávku elektřiny

www.mestovsetin.cz

ČEZ Distribuce, a.s.

Friday, Apr 12

14

13

Návrh opatření obecné povahy, dopravní značení v k.ú. Vsetín

www.mestovsetin.cz

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, č.j.: MUVS-S 9837/2024/OÚPSŘD-280.4/Mar-4

Oznámení o možnosti převzít písemnost, Porazil Jan, Porazil Miloš, Slížková Anna, Slížková Ema a Slížková Emílie

www.mestovsetin.cz

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, č.j.: MUVS-S 9840/2024/OÚPSŘD-330/Su-4

11

Opatření obecné povahy, dopravní značení v k.ú. Vsetín

www.mestovsetin.cz

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, č.j.: MUVS-S 7124/2024/OÚPSŘD-280.4/Mar-5

Opatření obecné povahy, dopravní značení v k.ú. Lužná u Vsetína

www.mestovsetin.cz

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, č.j.: MUVS 9733/2024/OÚPSŘD-280.4/Mar-4

Thursday, Apr 11

Nález - mobilní telefon

www.mestovsetin.cz

Odbor vnitřní správy, č.j.: MUVS 49089/2024

10

Wednesday, Apr 10

15

Opatření obecné povahy, dopravní značení v k.ú. Vsetín

www.mestovsetin.cz

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, č.j.: MUVS-S 26069/2023/OÚPS%ŘD-280.4/Mar-5

14

Daň z nemovitých věcí na rok 2024

www.mestovsetin.cz

Finanční úřad pro Zlínský kraj, č.j.: 610483/24/3300-11420-705412

Opatření obecné povahy "Stavební údržba propustků na silnicích I. třídy ve ZLK"

www.mestovsetin.cz

Krajský úřad Zlínského kraje, č.j.: KUZL 33980/2024

12

Opatření obecné povahy, dopravní značení v k.ú. Vsetín

www.mestovsetin.cz

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, č.j.: MUVS-S 252/40/2023/OÚPSŘD-280.4/Mar-5

11

Doručení návrhu Územního plánu Hošťálková a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

www.mestovsetin.cz

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, č.j.: MUVS-S 9498/2024/OÚPSŘD-326.3/Ba-2

10

Monday, Apr 8

16

Opatření obecné povahy, dopravní značení v k.ú. Rokytnice u Vsetína

www.mestovsetin.cz

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, č.j.: MUVS-S 26259/2023/OÚPSŘD-280.4/Mar-5

Opatření obecné povahy, dopravní značení v k.ú. Vsetín

www.mestovsetin.cz

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, č.j.: MUVS-S 8892/2024/OÚPSŘD-280.4/Mar-4

15

Oznámení o místě uložení písemnosti, Cyprian Miroslav

www.mestovsetin.cz

Odbor správních agend, č.j.: MUVS 46348/2024

12

Opatření obecné povahy, dopravní značení v k.ú. Halenkov

www.mestovsetin.cz

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, č.j.: MUVS-S 2061/2024/OÚPSŘD-280.4/Mar-4

11

Návrh opatření obecné povahy, dopravní značení v k.ú. Vsetín

www.mestovsetin.cz

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, č.j.: MUVS-S 6370/2024/OÚPSŘD-280.4/Mar-4

08

Oznámení o možnosti převzít písemnost, Batla Vladislav

www.mestovsetin.cz

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, č.j.: MUVS-S 970/2024/OÚPSŘD-328/Re-25

Friday, Apr 5

13

Nález - klíč od vozidla

www.mestovsetin.cz

Odbor vnitřní správy, č.j.: MUVS 46464/2024