English

Test ackee 2

Today News

11

AGRIMENT CZECH REPUBLIC_Sdělení

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor živnostenský Č.j./Zn.: UMCP3 396308/2024 Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Úřední deska, 130 85 Praha 3, Czech Republic Zveřejněno od: 25.07.2024,…

01

VŘ 39 OE - ref. odd. dotací

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor kancelář úřadu-výběrové řízení-pracovní místo Č.j./Zn.: UMCP3 393552/2024 OPPM Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Městská část Praha 3, IČ:00063517…

VŘ 36 OV - ved. záměrů II

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor kancelář úřadu-výběrové řízení-pracovní místo Č.j./Zn.: UMCP3 393887/2024 OPPM Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Městská část Praha 3, IČ:00063517…

Wednesday, Jul 24

17

Závěr zjišťovacího řízení

www.praha3.cz

Magistrát hlavního města Prahy / Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy Č.j./Zn.: MHMP 1314275/2024 Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581, DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic Adresát: HLAVNÍ MĚSTO…

15

1568/Ž, Lucemburská 45 - rozhodnutí

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor výstavby a územního rozvoje Č.j./Zn.: UMCP3 334076/2024 OV/1823/23/Pol Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Městská část Praha 3, IČ:00063517,…

14

VŘ 1052 Řehořova 43/927, NJ č. 101

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor bytů a nebytových prostor - nebytové prostory Č.j./Zn.: UMCP3 396098/2024 OBNP/2024/cam Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Městská část Praha 3, IČ…

13

15/Ž, 16/Ž, 17/Ž, Táboritská 22, 24, 26 - Zahájení

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor výstavby a územního rozvoje Č.j./Zn.: UMCP3 391275/2024 OV/2090/23/Pk Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Městská část Praha 3, IČ:00063517, Praha 3…

Rozh+Stan-Seifert+V. Nejedl+Vlkova

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor dopravy Č.j./Zn.: UMCP3 395782/2024 OD/1271/24/Pk Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Městská část Praha 3, IČ:00063517, Havlíčkovo náměstí 700/9,…

VV - návrh OOP - stanovení místní úpravy - BESIP 2970454 Koldínova - Žerotínova

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor dopravy Č.j./Zn.: UMCP3 391881/2024 OD/1269/24/Se Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Městská část Praha 3, IČ:00063517, Havlíčkovo náměstí 700/9,…

10

Rozh+Stan-výkopy-Komenského nám.

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor dopravy Č.j./Zn.: UMCP3 393909/2024 OD/1226/24/Pk Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Městská část Praha 3, IČ:00063517, Havlíčkovo náměstí 700/9,…

Žádost o uveřejnění dražební vyhlášky

www.praha3.cz

Exekutorské úřady / Dražby Č.j./Zn.: UMCP3 395694/2024 Původce: JURIS REAL Dražby, a.s., IČ:24140384, DS: zsi4pxv, Šrobárova 2100/49, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, Czech Republic Adresát: JURIS REAL Dražby, a.s., IČ:24140384, DS: zsi4pxv,…

Rozhodnutí + opatření - Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor dopravy Č.j./Zn.: UMCP3 391762/2024 OD/1312/24/Lo Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Úřad městské části, IČ:00063517, Praha 3 130 00 Praha 3 -…

Rozhodnutí + Opatření Žádost o DIR - U Mechanika, Malešická, PRE

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor dopravy Č.j./Zn.: UMCP3 391781/2024 OD/1205/24/Ka Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Úřad městské části, IČ:00063517, Praha 3 130 00 Praha 3 -…

Tuesday, Jul 23

č.p. 1499 Ž - Slavíkova 22 - Rozhodnutí

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor výstavby a územního rozvoje Č.j./Zn.: UMCP3 391692/2024 OV/1700/23/Bal - Rozhodnutí Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Městská část Praha 3, IČ…

01

VŘ 38 OE - ref. OR

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor kancelář úřadu-výběrové řízení-pracovní místo Č.j./Zn.: UMCP3 391393/2024 OPPM Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Městská část Praha 3, IČ:00063517…

Monday, Jul 22

15

Stanovení-zřízení DZ-Hraniční

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor dopravy Č.j./Zn.: UMCP3 391448/2024 OD/859/24/Pk Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Městská část Praha 3, IČ:00063517, Havlíčkovo náměstí 700/9,…

14

Rozh+Stan-výtah+leš+kont- Kubelíkova 34

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor dopravy Č.j./Zn.: UMCP3 391555/2024 OD/1308/24/Pk Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Městská část Praha 3, IČ:00063517, Havlíčkovo náměstí 700/9,…

11

Rozhodnutí - ZUK Perunova 10-14 a 13-17

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor dopravy Č.j./Zn.: UMCP3 370973/2024 OD/1100/24/Se Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Městská část Praha 3, IČ:00063517, Havlíčkovo náměstí 700/9,…

10

rozhodnutí + opatření - Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor dopravy Č.j./Zn.: UMCP3 374012/2024 OD/1234/24/Lo Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Úřad městské části, IČ:00063517, Praha 3 130 00 Praha 3 -…

rozhodnutí + opatření - Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor dopravy Č.j./Zn.: UMCP3 374014/2024 OD/1266/24/Lo Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Úřad městské části, IČ:00063517, Praha 3 130 00 Praha 3 -…

Sunday, Jul 21

01

Oznámení o konání druhého veřejného projednání návrhů změn vlny 42 ÚP SÚ HMP

www.praha3.cz

Magistrát hlavního města Prahy / Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy Č.j./Zn.: MHMP 1196951/2024 Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581, DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic Adresát: HLAVNÍ MĚSTO…

Oznámení o konání druhého veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 13 ZÚR a VVURÚ

www.praha3.cz

Magistrát hlavního města Prahy / Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy Č.j./Zn.: MHMP 1217470/2024 Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581, DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic Adresát: HLAVNÍ MĚSTO…

Friday, Jul 19

12

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.-StDZ

www.praha3.cz

Magistrát hlavního města Prahy / Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy Č.j./Zn.: MHMP 1226809/2024 Původce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581, DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic Adresát: HLAVNÍ MĚSTO…

11

Rozhodnutí + opatření Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor dopravy Č.j./Zn.: UMCP3 376632/2024 OD/1292/24/Ka Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Úřad městské části, IČ:00063517, Praha 3 130 00 Praha 3 -…

08

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Volby Č.j./Zn.: UMCP3 378689/2024 Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3 Zveřejněno od: 19.07.2024, do: 30.09…

Thursday, Jul 18

14

Usnesení RMČ č.547 ze dne 17.7.2024 - záměr pronájmu pozemku parc. č. 760/4, k.ú. Žižkov

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Rada městské části Č.j./Zn.: UMCP3 378171/2024 OMA/Če Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3 Zveřejněno od: 18…

10

Rozhodnutí + opatření Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor dopravy Č.j./Zn.: UMCP3 369123/2024 OD/1270/24/Ka Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Úřad městské části, IČ:00063517, Praha 3 130 00 Praha 3 -…

Rozhodnutí + Opatření Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor dopravy Č.j./Zn.: UMCP3 373494/2024 OD/1268/24/Ka Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Úřad městské části, IČ:00063517, Praha 3 130 00 Praha 3 -…

Wednesday, Jul 17

18

Rozh+Stan-spojkoviště-Křišťanova

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Odbor dopravy Č.j./Zn.: UMCP3 370620/2024 OD/1285/24/Pk Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Městská část Praha 3, IČ:00063517, Havlíčkovo náměstí 700/9,…

17

Záměr pronájmu tržního místa na Žižkově náměstí

www.praha3.cz

Městská část Praha 3 / Rada městské části Č.j./Zn.: UMCP3 374390/2024 OVVK2024MLU Původce: Městská část Praha 3, Úřad městské části, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3 Adresát: Městská část Praha 3, IČ:00063517, Havlíčkovo náměstí 700/9…