English

sukl.cz

Friday, Dec 8

00

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Plaquenil®

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Plaquenil® 200mg.

16

Sdělení SÚKL ze dne 8. 12. 2023

www.sukl.cz

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Orfiril, 600mg tbl. ent. 50 II až z úrovně zdravotnických zařízení.

15

Seminář č. 6 – Sekce regulace zdravotnických prostředků

www.sukl.cz

TÉMA: ISZP – modul úhrad – prezentace procesů

Seminář č. 5 – Sekce regulace zdravotnických prostředků

www.sukl.cz

TÉMA: ISZP – modul osoby – distributoři, osoby provádějící servis a výrobci prostředků na zakázku

Seminář č. 4 – Sekce regulace zdravotnických prostředků

www.sukl.cz

TÉMA: ISZP – modul úhrad – prezentace procesů

Seminář č. 3 – Sekce regulace zdravotnických prostředků

www.sukl.cz

TÉMA: ISZP – modul osoby – distributoři, osoby provádějící servis a výrobci prostředků na zakázku

14

Seminář č. 2 – Sekce regulace zdravotnických prostředků

www.sukl.cz

TÉMA: ISZP – modul úhrad – prezentace procesů

13

Seminář č. 1 – Sekce regulace zdravotnických prostředků

www.sukl.cz

TÉMA: ISZP – modul osoby – distributoři, osoby provádějící servis a výrobci prostředků na zakázku

12

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 4/2023

www.sukl.cz

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv

08

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – SAIZEN

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších…

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – ZYPADHERA

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1…

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – SIRDALUD

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1…

07

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – LP s LL kyselina tranexamová

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1…

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – OPATANOL

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1…

Thursday, Dec 7

16

Listopad 2023

www.sukl.cz

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.

13

Posuzovatel/ka Oddělení posuzování klinické dokumentace

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Posuzovatel/ka Oddělení posuzování klinické dokumentace.

12

Informace ke změně sazby DPH u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely od 1. 1. 2024

www.sukl.cz

V souvislosti s očekávanou změnou výše DPH od 1.1.2024 dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje informativní soubory Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro…

Aktualizace datového rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.1.2024

www.sukl.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) zveřejňuje úpravu datového rozhraní Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Seznam“), která vstoupí v platnost k 1.1.2024.

Právník/Právnička Oddělení právní podpory Sekce regulace zdravotnických prostředků

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Právník/Právnička Oddělení právní podpory Sekce regulace zdravotnických prostředků.

11

Posuzovatel/ka nahraditelnosti LP v Oddělení výpadků a nahraditelnosti léčiv

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Posuzovatel/ka nahraditelnosti LP v Oddělení výpadků a nahraditelnosti léčiv.

Inspektor/ka dostupnosti LP v Oddělení výpadků a nahraditelnosti léčiv

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor/ka dostupnosti LP v Oddělení výpadků a nahraditelnosti léčiv.

Posuzovatel/ka dostupnosti LP v Oddělení výpadků a nahraditelnosti léčiv

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Posuzovatel/ka dostupnosti LP v Oddělení výpadků a nahraditelnosti léčiv.

10

Wednesday, Dec 6

16

Informační dopis - Jemperli, 500mg inf. cnc. sol. 1x10ml

www.sukl.cz

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající propuštění léčivého přípravku Jemperli, 500mg inf. cnc. sol. 1x10ml po datu, ke kterému měly být implementovány změny v příbalové informaci.

15

Tuesday, Dec 5

Upozornění na nefungující odkazy na doprovodné texty v Databázi léků

www.sukl.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) upozorňuje na nefunkční odkazy na doprovodné texty v českém jazyce (tj. souhrn údajů o přípravku (SmPC), příbalová informace (PIL) a text na obalu) ve webové Databázi léků SÚKL u…

14

Věstník 11/2023

www.sukl.cz

Věstník SÚKL 10/2023 zveřejněn 05. 12. 2023

Monday, Dec 4

16

Zpráva pro sponzory, kteří přecházejí z klinických hodnocení na CTR/CTIS

www.sukl.cz

Informace z EMA pro zadavatele klinických hodnocení.

15