English

psp.cz

Friday, May 14

15

1218/0 Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi 2020

www.psp.cz

Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2020

1217/0 Doh.ČR-Finsko o změně a ukončení plat.Doh.o podp.investic

www.psp.cz

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské federální…

12

1216/0 Písemná interpelace J. Jakoba na K. Havlíčka ve věci informace k žádosti o prodloužení udělené výjimky z povinnosti používat Národní elektronický nástroj pro ŘSD ČR do 31. prosince 2023

www.psp.cz

Písemná interpelace poslance Jana Jakoba na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci informace k žádosti o prodloužení udělené výjimky z povinnosti používat Národní elektronický nástroj pro…

11

1209/1 Usnesení HV k tisku 1209/0

www.psp.cz

Usnesení hospodářského výboru č. 390 ze dne 11. května 2021 ke zprávě o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2020

658/4 Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 658/0

www.psp.cz

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o dani z digitálních služeb

Thursday, May 13

15

1019/1 Usnesení ZAV k tisku 1019/0

www.psp.cz

Usnesení zahraničního výboru č. 182 ze dne 13. května 2021 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými…

13

1044/3 Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 1044/0

www.psp.cz

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech

1043/3 Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 1043/0

www.psp.cz

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o občanských průkazech

1084/3 Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 1084/0

www.psp.cz

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé…

12

603/4 Usnesení PV k tisku 603/0

www.psp.cz

Usnesení garančního výboru č. 209 ze dne 11. května 2021 k návrhu poslanců Heleny Válkové, Jany Pastuchové, Lenky Dražilové, Pavly Golasowské, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Marka Nováka, Aleny Gajdůškové a Evy Matyášové…

Wednesday, May 12

18

793/3 Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 793/0

www.psp.cz

Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,…

16

1197/1 Usnesení RV k tisku 1197/0

www.psp.cz

Usnesení rozpočtového výboru č. 536 ze dne 11. května 2021 ke zprávě o činnosti finančního arbitra za rok 2020

1183/1 Usnesení RV k tisku 1183/0

www.psp.cz

Usnesení rozpočtového výboru č. 535 ze dne 11. května 2021 k roční zprávě o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2020

15

1143/2 Usnesení VSP k tisku 1143/0

www.psp.cz

Usnesení výboru pro sociální politiku č. 243 ze dne 11. května 2021 k návrhu poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona,…

993/1 Usnesení RV k tisku 993/0

www.psp.cz

Usnesení rozpočtového výboru č. 524 ze dne 11. května 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu

1117/1 Usnesení RV k tisku 1117/0

www.psp.cz

Usnesení rozpočtového výboru č. 523 ze dne 11. května 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

904/4 Usnesení RV k tisku 904/0

www.psp.cz

Usnesení garančního výboru č. 522 ze dne 11. května 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

903/4 Usnesení RV k tisku 903/0

www.psp.cz

Usnesení garančního výboru č. 520 ze dne 11. května 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

867/4 Usnesení RV k tisku 867/0

www.psp.cz

Usnesení garančního výboru č. 519 ze dne 11. května 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších…

1190/1 Usnesení RV k tisku 1190/0

www.psp.cz

Usnesení rozpočtového výboru č. 518 ze dne 11. května 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění…

14

1176/1 Usnesení VSP k tisku 1176/0

www.psp.cz

Usnesení výboru pro sociální politiku č. 247 ze dne 11. května 2021 k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci úmluva Mezinárodní organizace práce č. 190 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019…

952/8 Usnesení VSP k tisku 952/0

www.psp.cz

Usnesení výboru pro sociální politiku č. 246 ze dne 11. května 2021 k návrhu poslanců Jana Birke, Jana Hamáčka, Jana Chvojky a dalších na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně…

1010/2 Usnesení VSP k tisku 1010/0

www.psp.cz

Usnesení výboru pro sociální politiku č. 245 ze dne 11. května 2021 k návrhu poslanců Jiřího Běhounka a Víta Kaňkovského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění…

1144/2 Usnesení VSP k tisku 1144/0

www.psp.cz

Usnesení výboru pro sociální politiku č. 244 ze dne 11. května 2021 k návrhu poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona,…

Tuesday, May 11

15

1215/0 Novela z. o nemocenském pojištění

www.psp.cz

Návrh poslanců Pavly Golasowské, Mariana Jurečky, Vlastimila Válka, Jana Bauera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony

755/4 Usnesení ZEV k tisku 755/0

www.psp.cz

Usnesení garančního výboru č. 211 ze dne 11. května 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení…

Monday, May 10

1214/0 Novela z. - občanský zákoník

www.psp.cz

Návrh poslanců Věry Procházkové, Heleny Válkové, Aleny Gajdůškové, Dominika Feriho, Pavla Blažka, Jakuba Michálka, Stanislava Grospiče, Lucie Šafránkové, Marka Výborného a Jany Mračkové Vildumetzové na vydání zákona, kterým se mění zákon č…

Friday, May 7

13

944/4 Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 944/0

www.psp.cz

Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Aleše Juchelky, Romana Onderky, Olgy Richterové, Markéty Pekarové Adamové, Evy Matyášové, Romana Sklenáka, Petra Gazdíka, Barbory Kořanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372…

1213/0 Písemná interpelace D. Balcarové na M. Tomana ve věci transportu zvířat

www.psp.cz

Písemná interpelace poslankyně Dany Balcarové na ministra zemědělství Miroslava Tomana ve věci transportu zvířat

1091/2 Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 1091/0

www.psp.cz

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony