English

mfcr.cz

Today News

17

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-17644/2023/73-6

www.mfcr.cz

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-17644/2023/73-6

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-17642/2023/73-5

www.mfcr.cz

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-17642/2023/73-5

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-13964/2023/73-9

www.mfcr.cz

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-13964/2023/73-9

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-13872/2023/73-10

www.mfcr.cz

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-13872/2023/73-10

13

Koordinátor/Koordinátorka pro modernizaci interního auditu

www.mfcr.cz

Na tomto místě se budete podílet na vypracování návrhů koncepcí rozvoje finančního řízení, finanční kontroly, včetně zajištění provázanosti s obdobnými systémy EU a na celostátní koncepci rozvoje přezkoumávání hospodaření územních…

01

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-17827/2023/73-5

www.mfcr.cz

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-17827/2023/73-5

Tuesday, Jun 6

04

Administrátor/ka veřejných zakázek

www.mfcr.cz

Náplní práce je komplexní zpracování, vedení a zajištění agendy spojené se zadáváním veřejných zakázek odborem, zejména podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, v souladu s platnou právní úpravou, vnitřními předpisy a pokyny…

Thursday, Jun 1

02

Kontrolor/Kontrolorka VSK

www.mfcr.cz

Nový kolega/kolegyně se zaměří na posuzování a vyhodnocování podnětů (externích a interních) ve vazbě na jejich využití v rámci kontrolní činnosti odboru v podobě veřejnosprávní kontroly s celorepublikovou působností. Dále se bude podílet…

Wednesday, May 31

18

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 3. čtvrtletí 2023

www.mfcr.cz

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1. 7. - 30. 9. 2023.

06

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-7254/2023/73-11

www.mfcr.cz

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-7254/2023/73-11

05

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-12442/2023/73-9

www.mfcr.cz

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-12442/2023/73-9

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-16696/2023/73-4

www.mfcr.cz

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-16696/2023/73-4

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-17018/2023/73-4

www.mfcr.cz

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-17018/2023/73-4

Personalistka/personalista

www.mfcr.cz

Oddělení Personální činnosti zajišťuje činnosti v oblasti personalistiky. Zabezpečuje činnosti související s organizačními záležitostmi služby, se správou služebních vztahů státních zaměstnanců a vedoucích služebních úřadů podřízených…

Tuesday, May 30

03

Ředitel/ředitelka odboru Mezinárodní vztahy

www.mfcr.cz

Ředitel/ředitelka odboru tvoří koncepci dlouhodobého vývoje zájmů ČR vůči mezinárodním finančním institucím a zemím mimo EU ve finanční oblasti za účelem maximálního prosazení českých zájmů. Zajišťuje a koordinuje veškeré činnosti jako…

02

Vedoucí oddělení Finanční inovace

www.mfcr.cz

Oddělení Finanční inovace provádí zejména činnosti: tvorba legislativních i nelegislativních úprav v oblasti inovací na finančním trhu a zajišťování jejich harmonizace s právem EU. Zpracovávání stanovisek a připomínek k právním předpisům z…

Specialista/specialistka v oblasti DPH

www.mfcr.cz

Hledáme metodika/čku, specialistu/ku kteří budou řešit problematiku v oblasti DPH. Náplní práce je příprava ucelených a srozumitelných stanovisek, podílení se na tvorbě zákona o DPH, či práce s legislativou, judikaturou a dalšími zdroji…

Auditor/Auditorka v odboru Auditní orgán

www.mfcr.cz

Základní náplní činnosti je výkon auditů v oblasti čerpání ESI Fondů v České republice. Na obsazované pozici je stěžejní agendou ověřování nastavení adekvátního kontrolního systému pro implementaci operačních programů v gesci oddělení a…

Friday, May 26

13

Ekonom/ka, Analytik/čka v oddělení Transformace ekonomiky

www.mfcr.cz

Budujeme tým analytiček a analytiků, kteří přispějí ke kvalitnímu a daty podloženému rozhodování o veřejných záležitostech. Nabízíme možnost přímé účasti na tvorbě hospodářské politiky a sektorových reformních opatřeních. Staňte se…

Thursday, May 25

03

Vedoucí oddělení komunikace s médii

www.mfcr.cz

Vedoucí oddělení 7401 řídí a koordinuje tým se šesti zaměstnanci, kteří vyřizují dotazy médií, připravují a vydávají tiskové zprávy a oznámení MF a ministra, připravují podklady pro mediální vystoupení vedení MF a poskytují audiovizuální…

Wednesday, May 24

06

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-15967/2023/73-6

www.mfcr.cz

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-15967/2023/73-6

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-15702/2023/73-5

www.mfcr.cz

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-15702/2023/73-5

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-15647/2023/73-4

www.mfcr.cz

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-15647/2023/73-4

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-15237/2023/73-5

www.mfcr.cz

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-15237/2023/73-5

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-10262/2023/73-16

www.mfcr.cz

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-10262/2023/73-16

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-9736/2023/73-14

www.mfcr.cz

Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-9736/2023/73-14

05

Makroekonomický analytik/Makroekonomická analytička

www.mfcr.cz

Odborník na této pozici zpracovává analýzy a predikce hlavních ukazatelů v oblasti měnové politiky a finančních trhů. Budete se podílet na nastavení klíčových předpokladů pro Makroekonomickou predikci ČR, a tím ji pomáhat správně nastavit.…

Monday, May 22

03

Analytik/analytička v oblasti ekonomického modelování

www.mfcr.cz

Na této pozici se budete podílet na vývoji a aktualizaci ekonomických a ekonometrických modelů. Pomocí nich budete analyzovat cyklický vývoj ekonomiky a hodnotit dopady jednotlivých fází cyklu do makroekonomických proměnných. Dále budete…

Friday, May 19

15

Právník/právnička v samostatném oddělení Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic

www.mfcr.cz

Do dynamického kolektivu právníků samostatného oddělení hledáme nového kolegu/kolegyni se zájmem o mezinárodní právo a oblast ochrany investic. Očekává se základní orientace v oblasti mezinárodního práva a schopnost komunikovat v AJ s…