English

Technet at iDNES.cz / metro.cz

Monday, Jun 8

19

Polohy pražských tramvají má hlásit Galileo

www.metro.cz

Dopravce nakoupí do vozů 838 vícefrekvenční přijímače s anténou. Ty umožní zachytit signál navigačního systému.