English

mesto-podebrady.cz

Friday, Dec 3

16

NOUZOVÝ STAV - Usnesení Vlády České republiky ze dne 25.11.2021 č.1065

Vyhlášení nouzového stavu na dobu 30 dnů od 26.12.2021

Stanovisko MeSES

Desatero pro veřejnost.

12

11

Oznámení o možnosti převzít písemnosti, č. j. MEUPDY/0079010/SC/2021/MHa

VV - Oznámení o možnosti převzít písemnosti: Toupalová Michaela, č. j. MEUPDY/0079010/SC/2021/MHa

08

Usnesení - Ustanovení opatrovníka, č. j. MEUPDY/0078785/VUP/2021/JZí

VV - Usnesení ustanovení opatrovníka ve věci vyvlastňovacího řízení o omezení vlastnického práva k pozemku zřízením věcného břemene pro pozemek parc.č. 515/1 (orná půda) v k.ú. Odřepsy, obec Odřepsy, č. j. MEUPDY/0078785/VUP/2021/JZí

Thursday, Dec 2

12

Rozhodnutí - VVISS Ostrava , s.r.o., č. j. MEUPDY/0075811/VUP/2021/JZí

VV - Rozhodnutí o změně využití území - Sadový areál VVIS Ostrava s.r.o., Běruničky - Sever, Běrunice, Běruničky, č. j. MEUPDY/0075811/VUP/2021/JZí.

11

09

Samostatný/á referent/ka odboru správních činností na úseku matriky

VŘ - Samostatný/á referent/ka odboru správních činností na úseku matriky.

Wednesday, Dec 1

16

Rozhodnutí - Obec Sány, č. j. MEUPDY/0078377/ZP/2021/DPe

VV - Dodatečné povolení stavby - Výstavba 32 RD - II. etapa - Podtlaková kanalizace a vodovod dodatečné, č. j. MEUPDY/0078377/ZP/2021/DPe.

Opatření obecné povahy č. 113/2021, č. j. MEUPDY/0078374/DOP/2021/SGL

VV- Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obytné zóně v obci Sány, č. j. MEUPDY/0078374/DOP/2021/SGL.

15

Krajský úřad Středočeského kraje - Opatření obecné povahy, č. j. 140028/2021/KUSK-2-DOP/Bry

VV - Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2022, č. j. 140028/2021/KUSK-2-DOP/Bry.

Tuesday, Nov 30

Vodovody a kanalizace Nymburk - vodné a stočné

www.mesto-podebrady.cz

Cena vodného a stočného v roce 2022.

11

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, č. j. MEUPDY/0074462/DOP/2021/PHo

www.mesto-podebrady.cz

VV - Stanovení místní úpravy provozu v křižovatce místních komunikací ul. Kozinova a ul. Dr. Kryšpína v Poděbradech, č. j. MEUPDY/0074462/DOP/2021/PHo.

10

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zahájení stavebního řízení, č. j. MEUPDY/0077490/VUP/2021/JPi

www.mesto-podebrady.cz

VV - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Polní cesta VC1 a VC4 v obci Kouty u Poděbrad v rámci komplexních pozemkových úprav, vč. interakčního prvku IP1 a krajinné zeleně KZ1, č. j. MEUPDY/0077490/VUP/2021/JPi.

Monday, Nov 29

14

Nájem ordinace v domě čp. 796/III, nám. T.G.Masaryka v Poděbradech

www.mesto-podebrady.cz

Nájem ordinace v domě čp. 796/III, nám. T.G.Masaryka v Poděbradech.

Nájem ordinace v domě čp. 252/III, ul. Jiráskova v Poděbradech

www.mesto-podebrady.cz

Nájem ordinace v domě čp. 252/III, ul. Jiráskova v Poděbradech.

09

Sunday, Nov 28

21