English

Nebezpečné výrobky - Ostatní at dtest.cz

Monday, Aug 10

01

štípačka dřeva

www.dtest.cz

Zařízení není vybaveno ochranným krytem. Ruka uživatele se může zachytit mezi ostrými a pohyblivými prvky stroje, což by mohlo vést ke zranění.

Monday, Jul 27

leštička / bruska kamenů

www.dtest.cz

Výrobek může pracovat s protékající tekutinou, ale postrádá povinné ochranné zařízení proti zbytkovému proudu. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s částmi pod napětím, výrobek se nevypne a uživatel se může dotknout částí pod napětím,…

Monday, Jul 20

kinetický štípač dřeva

www.dtest.cz

Obouruční ovládání nefunguje správně. Uživatel by tak při používání stroje mohl strčit ruku do štípací zóny. Pohotovostní vypínač dále nezastaví veškerý pohyb, zastaví pouze motor. / Ruka (ruce) uživatele se mohou zachytit mezi pohyblivou…

Monday, Jul 13

14

sekačka na trávu a křoviny

www.dtest.cz

Sekačka se může po vložení baterie samovolně spustit. Pokud by se uživatel dotkl při vkládání baterie čepelí, mohl by utrpět úraz.

Monday, Jun 15

01

hydraulický zvedák

www.dtest.cz

Západka výrobku může selhat a způsobit pád nosného zařízení, což může vést ke zranění.

nůžkový zvedák vozidel

www.dtest.cz

Západka výrobku může selhat a způsobit pád nosného zařízení, což může vést ke zranění.

Monday, Jun 8

hydraulický zvedák

www.dtest.cz

Západka produktu může selhat a způsobit pád nosného zařízení, což může vést ke zranění. Hadice nejsou chráněny a chybí ochrana před rozstřikem hydraulické kapaliny. Pokud je hadice hydraulické kapaliny poškozená, může vysokotlaká kapalina…

Sunday, May 31

nůžková zvedací plošina

www.dtest.cz

Bezpečnostní zámek a západka produktu může selhat a způsobit pád nosného zařízení, což může vést ke zranění. Hadice nejsou chráněny a chybí ochrana před rozstřikem hydraulické kapaliny. Pokud je hadice hydraulické kapaliny poškozená, může…

Monday, May 25

montážní lepidlo "GP36 - Colla da Montaggio a Presa Rapida"

www.dtest.cz

Výrobek / lepidlo obsahuje nadměrné množství toluenu (naměřená hodnota: 0,49 % hmotnostních). Při inhalaci nebo kontaktu s kůží je toluen neurotoxický, může také ovlivnit nenarozené dítě.

rychleschnoucí lepidlo "Extrema Contact"

www.dtest.cz

Výrobek / lepidlo obsahuje nadměrné množství toluenu (naměřená hodnota: 1,5 % hmotnostních). Při inhalaci nebo kontaktu s kůží je toluen neurotoxický, může také ovlivnit nenarozené dítě.

Monday, May 18

10

pilový kotouč 14.000RPMmax, 5/8" Center

www.dtest.cz

Pilový kotouč lze namontovat na úhlovou brusku, a proto může být proti zamýšlenému použití použit jako ruční kotoučová pila. To by mohlo způsobit zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad nástrojem, což by mohlo vést ke zranění.

09

pilový kotouč 8", 60 T

www.dtest.cz

Pilový kotouč lze namontovat na úhlovou brusku, a proto může být proti zamýšlenému použití použit jako ruční kotoučová pila. To by mohlo způsobit zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad nástrojem, což by mohlo vést ke zranění.

pilový kotouč CARBIDE CHAIN SAW BLADE

www.dtest.cz

Pilový kotouč lze namontovat na úhlovou brusku, a proto může být proti zamýšlenému použití použit jako ruční kotoučová pila. To by mohlo způsobit zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad nástrojem, což by mohlo vést ke zranění.

řezný kotouč

www.dtest.cz

Pilový kotouč lze namontovat na úhlovou brusku, a proto může být proti zamýšlenému použití použit jako ruční kotoučová pila. To by mohlo způsobit zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad nástrojem, což by mohlo vést ke zranění.

01

řezací čepel 6T

www.dtest.cz

Nýty připevňující řezací nože k čepeli by mohly prasknout. Nože se mohou během používání následně odpojit a zasáhnout uživatele.

pilový kotouč

www.dtest.cz

Pilový kotouč lze namontovat na úhlovou brusku, a proto může být proti zamýšlenému použití použit jako ruční kotoučová pila. To by mohlo způsobit zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad nástrojem, což by mohlo vést ke zranění.

Sunday, Apr 19

16

řetězová pila 52cc

www.dtest.cz

Vůle pro prsty v oblasti úchopu a také rozměry otvorů rukojeti jsou nevhodné. Uživatel nemusí na výrobek správně umístit prsty a ruce. Pevnost rukojeti není dostatečná. Během používání se může poškodit. Uživatel tedy nemusí pilu správně…

Sunday, Mar 29

11

pracovní rukavice "Maco Force"

www.dtest.cz

Kůže výrobku obsahuje nadměrné množství šestimocného chromu (naměřená hodnota 13 mg/kg). Šestimocný chrom je dráždivý, může vyvolat alergickou reakci a způsobit rakovinu.

pracovní rukavice "Silver Strong"

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje nitrobenzen. Nitrobenzen se snadno vstřebává kůží, je hematotoxický, může poškodit varlata a spermatogenezi a při vdechnutí nebo kontaktu s kůží může způsobit rakovinu.

pracovní rukavice "Silver 2"

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje nitrobenzen. Nitrobenzen se snadno vstřebává kůží, je hematotoxický, může poškodit varlata a spermatogenezi a při vdechnutí nebo kontaktu s kůží může způsobit rakovinu.

Sunday, Mar 22

15

lepidlo na dřevo, gumu, plast, kov, papír a kůži

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje nadměrné množství chloroformu (naměřená koncentrace 3,6 % hmotnostních). Chloroform ve vysokých dávkách způsobuje podráždění kůže a při vdechnutí nebo požití může poškodit zdraví.

Sunday, Mar 8

09

hliníkoví žebřík do domácnosti

www.dtest.cz

Žebřík nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může se během používání ohýbat, takže uživatel může spadnout z výšky.

Saturday, Feb 8

00

úhlová bruska RAIDER RD – AG33

www.dtest.cz

Kryt kotouče neposkytuje dostatečnou ochranu proti odletujícím částem v případě prasknutí brusného kotouče. V důsledku toho mohou nekontrolované odletující části způsobit uživateli zranění.

úhlová bruska SPILEC S1M – KZ22 – 115W

www.dtest.cz

Kryt kotouče neposkytuje dostatečnou ochranu proti odletujícím částem v případě prasknutí brusného kotouče. V důsledku toho mohou nekontrolované odletující části způsobit uživateli zranění.

Sunday, Jan 5

01

kotoučová pila - Circular Bench Saw

www.dtest.cz

Pila se může během provozu vychylovat ze své polohy a kryt kotouče není správně zajištěn. V důsledku toho by se uživatel mohl dostat do kontaktu s pilovým kotoučem a zranit se. Když je čepel nakloněna o 45 stupňů, může se také dotknout…

Sunday, Dec 22

18

invertorová svářečka IGBT

www.dtest.cz

Povrchové vzdálenosti a izolace nejsou dostatečné. Výrobek by mohl být pod napětím a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Ochranný obvod a přídavná zástrčka nejsou dostatečné. Výrobek by se mohl přehrát a mohlo by dojít k popálení…

Sunday, Dec 15

11

sada na výrobu šperků

www.dtest.cz

Z výrobku se uvolňuje nadměrné množství niklu (naměřená hodnota do: 0,91 µg/cm2/týden). Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud je přítomen ve výrobcích, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s…

zahradní židle

www.dtest.cz

Připojovací nýty sedadla se mohou rozlomit. Uživatel by tedy mohl ze židle spadnout a utrpět zranění.

Sunday, Dec 8

01

otevírání garážových vrat s řetězovým pohonem

www.dtest.cz

Síťový adaptér postrádá spolehlivé uzemnění. Uživatel by při dotyku mohl utrpět úraz elektrickým proudem. Adaptér se může přehřát, což zvyšuje riziko požáru.

Saturday, Nov 30

11

otočný závěs Compact Swivel Range

www.dtest.cz

Otočná závěs není správně sestaven a obě jeho části se mohou za určitých podmínek oddělit. Pokud k oddělení dojde při zátěži, lezec by mohl spadnout a utrpět zranění.