English

Nebezpečné výrobky - Ostatní at dtest.cz

Saturday, Feb 8

00

úhlová bruska RAIDER RD – AG33

www.dtest.cz

Kryt kotouče neposkytuje dostatečnou ochranu proti odletujícím částem v případě prasknutí brusného kotouče. V důsledku toho mohou nekontrolované odletující části způsobit uživateli zranění.

úhlová bruska SPILEC S1M – KZ22 – 115W

www.dtest.cz

Kryt kotouče neposkytuje dostatečnou ochranu proti odletujícím částem v případě prasknutí brusného kotouče. V důsledku toho mohou nekontrolované odletující části způsobit uživateli zranění.

Sunday, Jan 5

01

kotoučová pila - Circular Bench Saw

www.dtest.cz

Pila se může během provozu vychylovat ze své polohy a kryt kotouče není správně zajištěn. V důsledku toho by se uživatel mohl dostat do kontaktu s pilovým kotoučem a zranit se. Když je čepel nakloněna o 45 stupňů, může se také dotknout…

Sunday, Dec 22

18

invertorová svářečka IGBT

www.dtest.cz

Povrchové vzdálenosti a izolace nejsou dostatečné. Výrobek by mohl být pod napětím a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Ochranný obvod a přídavná zástrčka nejsou dostatečné. Výrobek by se mohl přehrát a mohlo by dojít k popálení…

Sunday, Dec 15

11

sada na výrobu šperků

www.dtest.cz

Z výrobku se uvolňuje nadměrné množství niklu (naměřená hodnota do: 0,91 µg/cm2/týden). Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud je přítomen ve výrobcích, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s…

zahradní židle

www.dtest.cz

Připojovací nýty sedadla se mohou rozlomit. Uživatel by tedy mohl ze židle spadnout a utrpět zranění.

Sunday, Dec 8

01

otevírání garážových vrat s řetězovým pohonem

www.dtest.cz

Síťový adaptér postrádá spolehlivé uzemnění. Uživatel by při dotyku mohl utrpět úraz elektrickým proudem. Adaptér se může přehřát, což zvyšuje riziko požáru.

Saturday, Nov 30

11

otočný závěs Compact Swivel Range

www.dtest.cz

Otočná závěs není správně sestaven a obě jeho části se mohou za určitých podmínek oddělit. Pokud k oddělení dojde při zátěži, lezec by mohl spadnout a utrpět zranění.

Sunday, Nov 24

01

pracovní rukavice

www.dtest.cz

Kůže rukavic obsahuje nadměrné množství šestimocného chromu (naměřená hodnota 38,9 mg/kg). Šestimocný chrom je dráždivý a může vyvolat alergickou reakci.

Sunday, Nov 10

sada háčků na rybolov

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota až 0,056 %). Uvádění na trh a používání předmětů obsahujících SCCP je zakázáno. SCCP přetrvávají v životním prostředí, v nízkých koncentracích jsou toxické…

rukavice na rybolov

www.dtest.cz

Plast na pásku na zápěstí obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota až 0,25 %). Výrobek dále obsahuje nadměrné množství olova (naměřená hodnota 0, 08 % hmotnostních). Uvádění na trh a používání předmětů…

Monday, Nov 4

12

MULTI sklopné kování

www.dtest.cz

Upevňovací držák a bajonetový čep závěsů mohou být zdeformovány. V důsledku toho se křídlo (okno) může oddělit od svého rámu a spadnout na uživatele.

Sunday, Oct 20

22

pokosová pila s pojezdem

www.dtest.cz

V důsledku toho se při připojení k síti může mosazný kryt laseru stát živým, což v případě dotyku povede k úrazu uživatele elektrickým proudem.

Monday, Oct 14

10

lepicí pistole

www.dtest.cz

Zástrčka je příliš malá a kolíky jsou příliš úzké. Může být tedy pouze částečně zasunuta do elektrické zásuvky, uživatel by se mohl dotknout kolíků pod proudem a utrpět úraz elektrickým proudem.

Monday, Sep 30

22

schůdky ALUMIXTE 4504

www.dtest.cz

Plastové patky žebříku se mohou oddělit. Uživatel by tak mohl ztratit rovnováhu a spadnout.

Sunday, Sep 29

09

zahradní hadice

www.dtest.cz

Materiál hadice obsahuje nadměrné množství olova (naměřená hodnota: 0,06 % hmotnostních). Olovo je nebezpečné pro lidské zdraví, protože se hromadí v těle a může poškodit nenarozené dítě.

Tuesday, Sep 24

22

strunová hlava Power trimX

www.dtest.cz

Při opotřebení žacích nožů hrozí nebezpečí odletujících předmětů.

Sunday, Aug 25

23

teleskopický žebřík - Giraffe 3.88

www.dtest.cz

Úhlová rotace žebříku je příliš vysoká, což ovlivňuje stabilitu uživatele. Uživatel by proto mohl ztratit rovnováhu a spadnout.

Monday, Aug 5

22

pěstovací svítidlo Vipar Spectra

www.dtest.cz

Výrobek nemá ochranné uzemnění. Uživatel by od přístupných živých částí mohl utrpět úraz elektrickým proudem. The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European Standard EN 60598, EN…

Sunday, Aug 4

19

barva ve spreji

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje toluen (naměřená hodnota: 13 % hmotnostních). Toluen je při inhalaci nebo při kontaktu s pokožkou karcinogenní a toxický.

Tuesday, Jul 23

11

voskovací žehlička

www.dtest.cz

Pájky obsahují nadměrné množství olova (naměřená hodnota do 0,26 % hmotnostních). Olovo představuje riziko pro životní prostředí.

Sunday, Jul 21

14

pracovní rukavice Mechaniker Premium

www.dtest.cz

V kůži se nachází nadměrné množství šestimocného chromu (naměřená hodnota do 8 mg/kg). Chrom (VI) je senzitivní a může vyvolat alergickou reakci.

pracovní rukavice

www.dtest.cz

Množství šestimocného chromu v kůži výrobku je příliš vysoké (naměřená hodnota do 8,5 mg/kg). Chrom (VI) je senzitivní a může vyvolat alergickou reakci.

01

sada na opravu duší

www.dtest.cz

Lepidlo obsahuje nadměrné množství trichlorothenu (naměřená hodnota 84 % hmotnostních). Trichloroethen může způsobit rakovinu a genetické defekty.

Monday, Jul 8

22

hliníkový žebřík AT16U

www.dtest.cz

Uzamykací mechanismus výrobku může selhat. Žebřík nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může se při použití deformovat, takže uživatel může ztratit rovnováhu a spadnout z výšky.

Sunday, Jun 30

rázová vrtačka

www.dtest.cz

Mechanická odolnost výrobku není dostatečná. Výrobek se může poškodit a odhalit části pod proudem.

Sunday, Jun 23

23

Úhlová bruska Villager

www.dtest.cz

V případě rozbití brusného kotouče vypadne jeho ochranný kryt. V důsledku toho mohou nekontrolovaně poletující části poranit uživatele.

Monday, Jun 17

22

klínový štípač

www.dtest.cz

Dvouruční bezpečnostní spínač nefunguje správně a přítlačná deska se pohybuje velmi rychle. Uživatel tedy může spustit štípač pouze jednou rukou, přičemž má druhou ruku / rameno v trajektorii přítlačné desky nebo v blízkosti klínu, což…

Tuesday, May 28

pilový kotouč

www.dtest.cz

Pilový kotouč lze namontovat na úhlovou brusku, a proto může být proti svému určení použit jako ruční kotoučová pila. To by mohlo vést k vážnému zranění.

Saturday, May 11

15

gravírovací laserový stroj JNLINK LXF-30W

www.dtest.cz

Výrobek pracující s laserem nemá dostatečnou ochranu. Pokud odražené nebo rozptýlené paprsky zasáhnou oko, mohou způsobit oslepnutí, nebo mohou způsobit poranění kůže.