English

Nebezpečné výrobky - Ostatní at dtest.cz

Sunday, Aug 25

23

teleskopický žebřík - Giraffe 3.88

www.dtest.cz

Úhlová rotace žebříku je příliš vysoká, což ovlivňuje stabilitu uživatele. Uživatel by proto mohl ztratit rovnováhu a spadnout.

Monday, Aug 5

22

pěstovací svítidlo Vipar Spectra

www.dtest.cz

Výrobek nemá ochranné uzemnění. Uživatel by od přístupných živých částí mohl utrpět úraz elektrickým proudem. The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European Standard EN 60598, EN…

Sunday, Aug 4

19

barva ve spreji

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje toluen (naměřená hodnota: 13 % hmotnostních). Toluen je při inhalaci nebo při kontaktu s pokožkou karcinogenní a toxický.

Tuesday, Jul 23

11

voskovací žehlička

www.dtest.cz

Pájky obsahují nadměrné množství olova (naměřená hodnota do 0,26 % hmotnostních). Olovo představuje riziko pro životní prostředí.

Sunday, Jul 21

14

pracovní rukavice Mechaniker Premium

www.dtest.cz

V kůži se nachází nadměrné množství šestimocného chromu (naměřená hodnota do 8 mg/kg). Chrom (VI) je senzitivní a může vyvolat alergickou reakci.

pracovní rukavice

www.dtest.cz

Množství šestimocného chromu v kůži výrobku je příliš vysoké (naměřená hodnota do 8,5 mg/kg). Chrom (VI) je senzitivní a může vyvolat alergickou reakci.

01

sada na opravu duší

www.dtest.cz

Lepidlo obsahuje nadměrné množství trichlorothenu (naměřená hodnota 84 % hmotnostních). Trichloroethen může způsobit rakovinu a genetické defekty.

Monday, Jul 8

22

hliníkový žebřík AT16U

www.dtest.cz

Uzamykací mechanismus výrobku může selhat. Žebřík nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může se při použití deformovat, takže uživatel může ztratit rovnováhu a spadnout z výšky.

Sunday, Jun 30

rázová vrtačka

www.dtest.cz

Mechanická odolnost výrobku není dostatečná. Výrobek se může poškodit a odhalit části pod proudem.

Sunday, Jun 23

23

Úhlová bruska Villager

www.dtest.cz

V případě rozbití brusného kotouče vypadne jeho ochranný kryt. V důsledku toho mohou nekontrolovaně poletující části poranit uživatele.

Monday, Jun 17

22

klínový štípač

www.dtest.cz

Dvouruční bezpečnostní spínač nefunguje správně a přítlačná deska se pohybuje velmi rychle. Uživatel tedy může spustit štípač pouze jednou rukou, přičemž má druhou ruku / rameno v trajektorii přítlačné desky nebo v blízkosti klínu, což…

Tuesday, May 28

pilový kotouč

www.dtest.cz

Pilový kotouč lze namontovat na úhlovou brusku, a proto může být proti svému určení použit jako ruční kotoučová pila. To by mohlo vést k vážnému zranění.

Saturday, May 11

15

gravírovací laserový stroj JNLINK LXF-30W

www.dtest.cz

Výrobek pracující s laserem nemá dostatečnou ochranu. Pokud odražené nebo rozptýlené paprsky zasáhnou oko, mohou způsobit oslepnutí, nebo mohou způsobit poranění kůže.

Tuesday, Apr 23

19

postřikovač Intelligent Sprayer

www.dtest.cz

12V výstup z adaptéru má standardní přípojku jako 230V IEC. Nabíjecí 12V port je také standardního typu jako 230V IEC. Uživatel by mohl nechtěně zapojit 230 V síťový kabel do 12V nabíjecího portu. Mohlo by dojít ke zkratu a přehřátí…

Thursday, Apr 11

10

rostlinná zářivka "Plant light"

www.dtest.cz

Vzdálenost mezi primárním a přístupným sekundárním obvodem napájecího zdroje není dostatečná. Ochranná pojistka v zástrčce se navíc v případě potřeby nerozbije.

Wednesday, Apr 3

23

pájecí drát "SPOIWO LUTOWNICZE Z TOPNIKIEM"

www.dtest.cz

Pájecí drát obsahuje olovo (naměřená hodnota: 60% hmotnostních) a není správně označen tak, že je omezen na profesionální uživatele.Vystavení olovu je škodlivé pro lidské zdraví.

Tuesday, Apr 2

18

kotoučová motorová pila "TCT Saw Blade"

www.dtest.cz

Pilový kotouč kotoučové pily lze namontovat na úhlovou brusku, a proto může být proti svému určenému použití použit jako ruční kotoučová pila.To by mohlo způsobit zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad nástrojem, což by mohlo mít za následek…

Thursday, Mar 7

23

zahradní hadice "Green hose set"

www.dtest.cz

Hadice obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota až 4,66%).SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy v nízkých koncentracích a bioakumulují se ve volně žijících organismech a v…

Tuesday, Mar 5

22

vteřinové lepidlo "Super Glue"

www.dtest.cz

Lepidlo obsahuje chloroform (naměřená hodnota: 38,1% hmotnostních). Chloroform ve vysokých dávkách způsobuje podráždění pokožky a při vdechnutí nebo požití může poškodit zdraví.

Tuesday, Feb 19

14

žebřík "Aluminium Universal Ladder"

www.dtest.cz

Žebřík nemá dostatečnou mechanickou pevnost a během používání se může zkroutit nebo zlomit, což by mohlo způsobit ztrátu rovnováhy a pád z výšky.

Friday, Feb 1

22

klíč "Siirtoleukapihti"

www.dtest.cz

Držadla obsahují benzo(a)pyren (naměřená hodnota: 2,1 mg/kg), benzo(e)pyren (naměřená hodnota: 2,5 mg/kg), benz(a)antracen (naměřená hodnota: 6 mg/kg), chrysen a trifenyl (naměřená hodnota: 3,9 mg/kg), benz(b)fluoranthen, benzo(j…

Friday, Jan 25

23

pájecí drát "Juotostina 60/40"

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje olovo (naměřeno: 40% hmotnostních) a není správně označen pro omezené použití pouze odborníky. Olovo škodí lidskému zdraví, protože se hromadí v těle a může poškodit nenarozené dítě.

pájecí drát "Juotostina"

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje olovo (naměřeno: 40% hmotnostních) a není správně označen pro omezené použití pouze odborníky. Olovo škodí lidskému zdraví, protože se hromadí v těle a může poškodit nenarozené dítě.

Saturday, Jan 5

00

pracovní rukavice

www.dtest.cz

Výrobek představuje chemické nebezpečí, protože obsahuje šestimocný chrom (naměřené množství: 5,4 mg/kg). Šestimocný chrom je klasifikován jako dráždivý a může vyvolat alergické reakce.

23

pájka "Juotostina"

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje olovo (hodnota: 40% hmotnostních) a není správně označen pro použití pouze profesionály. Olovo je škodlivé pro lidské zdraví, protože se hromadí v těle a může poškodit nenarozené dítě.

pájka "Juottotina"

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje olovo (hodnota: 50% hmotnostních) a není správně označen jako výrobek pro použití pouze odborníky. Olovo je škodlivé pro lidské zdraví, protože se hromadí v těle a může poškodit nenarozené dítě. Výrobek nesplňuje požadavky…

Monday, Dec 24

01

odstraňovač tapet "Wallpaper Steamer"

www.dtest.cz

Vnější povrch zařízení a víčko plnicího hrdla se přehřívají, když je ze zařízení vydávána pára. Uživatel se musí dotknout zařízení nebo víčka, aby přístroj znovu naplnil vodou, a mohl by utrpět popáleniny.

Sunday, Dec 9

23

tester napětí "TEST PENCIL / Voltage Test Screwdriver"

www.dtest.cz

Neizolovaný kovový hrot zkoušečky napětí je příliš dlouhý. Uživatel by se při normálním používání mohl nechtěně dotýkat hrotu kovu pod napětím a utrpět úraz elektrickým proudem.

úhlová bruska

www.dtest.cz

V případě, že se řezný kotouč zlomí, ochranný kryt kotouče, který má chránit uživatele, se příliš otáčí. V důsledku toho může být uživatel zasažen létajícími částmi.

odstraňovač tapet "KX3300-QS"

www.dtest.cz

Víčko plnicího tělesa se přehřívá, když zařízení vypouští páru. Uživatel musí použít uzávěr pro doplnění přístroje vodou a může utrpět popáleniny.