English

Nebezpečné výrobky - Ostatní at dtest.cz

Monday, Jun 17

22

klínový štípač

www.dtest.cz

Dvouruční bezpečnostní spínač nefunguje správně a přítlačná deska se pohybuje velmi rychle. Uživatel tedy může spustit štípač pouze jednou rukou, přičemž má druhou ruku / rameno v trajektorii přítlačné desky nebo v blízkosti klínu, což…

Tuesday, May 28

pilový kotouč

www.dtest.cz

Pilový kotouč lze namontovat na úhlovou brusku, a proto může být proti svému určení použit jako ruční kotoučová pila. To by mohlo vést k vážnému zranění.

Saturday, May 11

15

gravírovací laserový stroj JNLINK LXF-30W

www.dtest.cz

Výrobek pracující s laserem nemá dostatečnou ochranu. Pokud odražené nebo rozptýlené paprsky zasáhnou oko, mohou způsobit oslepnutí, nebo mohou způsobit poranění kůže.

Tuesday, Apr 23

19

postřikovač Intelligent Sprayer

www.dtest.cz

12V výstup z adaptéru má standardní přípojku jako 230V IEC. Nabíjecí 12V port je také standardního typu jako 230V IEC. Uživatel by mohl nechtěně zapojit 230 V síťový kabel do 12V nabíjecího portu. Mohlo by dojít ke zkratu a přehřátí…

Thursday, Apr 11

10

rostlinná zářivka "Plant light"

www.dtest.cz

Vzdálenost mezi primárním a přístupným sekundárním obvodem napájecího zdroje není dostatečná. Ochranná pojistka v zástrčce se navíc v případě potřeby nerozbije.

Wednesday, Apr 3

23

pájecí drát "SPOIWO LUTOWNICZE Z TOPNIKIEM"

www.dtest.cz

Pájecí drát obsahuje olovo (naměřená hodnota: 60% hmotnostních) a není správně označen tak, že je omezen na profesionální uživatele.Vystavení olovu je škodlivé pro lidské zdraví.

Tuesday, Apr 2

18

kotoučová motorová pila "TCT Saw Blade"

www.dtest.cz

Pilový kotouč kotoučové pily lze namontovat na úhlovou brusku, a proto může být proti svému určenému použití použit jako ruční kotoučová pila.To by mohlo způsobit zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad nástrojem, což by mohlo mít za následek…

Thursday, Mar 7

23

zahradní hadice "Green hose set"

www.dtest.cz

Hadice obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota až 4,66%).SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy v nízkých koncentracích a bioakumulují se ve volně žijících organismech a v…

Tuesday, Mar 5

22

vteřinové lepidlo "Super Glue"

www.dtest.cz

Lepidlo obsahuje chloroform (naměřená hodnota: 38,1% hmotnostních). Chloroform ve vysokých dávkách způsobuje podráždění pokožky a při vdechnutí nebo požití může poškodit zdraví.

Tuesday, Feb 19

14

žebřík "Aluminium Universal Ladder"

www.dtest.cz

Žebřík nemá dostatečnou mechanickou pevnost a během používání se může zkroutit nebo zlomit, což by mohlo způsobit ztrátu rovnováhy a pád z výšky.

Friday, Feb 1

22

klíč "Siirtoleukapihti"

www.dtest.cz

Držadla obsahují benzo(a)pyren (naměřená hodnota: 2,1 mg/kg), benzo(e)pyren (naměřená hodnota: 2,5 mg/kg), benz(a)antracen (naměřená hodnota: 6 mg/kg), chrysen a trifenyl (naměřená hodnota: 3,9 mg/kg), benz(b)fluoranthen, benzo(j…

Friday, Jan 25

23

pájecí drát "Juotostina 60/40"

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje olovo (naměřeno: 40% hmotnostních) a není správně označen pro omezené použití pouze odborníky. Olovo škodí lidskému zdraví, protože se hromadí v těle a může poškodit nenarozené dítě.

pájecí drát "Juotostina"

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje olovo (naměřeno: 40% hmotnostních) a není správně označen pro omezené použití pouze odborníky. Olovo škodí lidskému zdraví, protože se hromadí v těle a může poškodit nenarozené dítě.

Saturday, Jan 5

00

pracovní rukavice

www.dtest.cz

Výrobek představuje chemické nebezpečí, protože obsahuje šestimocný chrom (naměřené množství: 5,4 mg/kg). Šestimocný chrom je klasifikován jako dráždivý a může vyvolat alergické reakce.

23

pájka "Juotostina"

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje olovo (hodnota: 40% hmotnostních) a není správně označen pro použití pouze profesionály. Olovo je škodlivé pro lidské zdraví, protože se hromadí v těle a může poškodit nenarozené dítě.

pájka "Juottotina"

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje olovo (hodnota: 50% hmotnostních) a není správně označen jako výrobek pro použití pouze odborníky. Olovo je škodlivé pro lidské zdraví, protože se hromadí v těle a může poškodit nenarozené dítě. Výrobek nesplňuje požadavky…

Monday, Dec 24

01

odstraňovač tapet "Wallpaper Steamer"

www.dtest.cz

Vnější povrch zařízení a víčko plnicího hrdla se přehřívají, když je ze zařízení vydávána pára. Uživatel se musí dotknout zařízení nebo víčka, aby přístroj znovu naplnil vodou, a mohl by utrpět popáleniny.

Sunday, Dec 9

23

tester napětí "TEST PENCIL / Voltage Test Screwdriver"

www.dtest.cz

Neizolovaný kovový hrot zkoušečky napětí je příliš dlouhý. Uživatel by se při normálním používání mohl nechtěně dotýkat hrotu kovu pod napětím a utrpět úraz elektrickým proudem.

úhlová bruska

www.dtest.cz

V případě, že se řezný kotouč zlomí, ochranný kryt kotouče, který má chránit uživatele, se příliš otáčí. V důsledku toho může být uživatel zasažen létajícími částmi.

odstraňovač tapet "KX3300-QS"

www.dtest.cz

Víčko plnicího tělesa se přehřívá, když zařízení vypouští páru. Uživatel musí použít uzávěr pro doplnění přístroje vodou a může utrpět popáleniny.

Monday, Dec 3

16

hever na kolečkách "Hallitunkki"

www.dtest.cz

Zatížení vyznačené na výrobku je příliš vysoké. Při zvedání těžkého nákladu může zvedák nekontrolovatelně a rychle klesnout a uvěznit či zranit uživatele pod ním.

řetězový kotouč "Lancelot"

www.dtest.cz

Řetězový kotouč může být namontován na úhlovou brusku a proto může být v rozporu se svým určením použit jako ruční kotoučová pila. To by mohlo způsobit zpětný úder nebo ztrátu kontroly nad nástrojem.

řetězový kotouč "Kettensägeblatt"

www.dtest.cz

Řetězový kotouč může být namontován na úhlovou brusku a proto může být v rozporu se svým určením použit jako ruční kotoučová pila. Disk zastavuje příliš dlouho. V důsledku toho hrozí zpětný ráz, uživatel může ztratit kontrolu nad nástrojem…

řetězový pilový kotouč

www.dtest.cz

Řetězový kotouč může být namontován na úhlovou brusku a proto může být v rozporu se svým určením použit jako ruční kotoučová pila. Disk zastavuje příliš dlouho. V důsledku toho hrozí zpětný ráz, uživatel může ztratit kontrolu nad nástrojem…

řetězový kotouč "TARCZA LANGCUCHOWA - CHANSAW BLADE"

www.dtest.cz

Řetězový kotouč může být namontován na úhlovou brusku a proto může být v rozporu se svým určením použit jako ruční kotoučová pila. V důsledku toho hrozí zpětný ráz, uživatel může ztratit kontrolu nad nástrojem nebo si ublížit, když se disk…

řetězový kotouč "Chain disc for angle grinders"

www.dtest.cz

Řetězový kotouč může být namontován na úhlovou brusku a proto může být v rozporu se svým určením použit jako ruční kotoučová pila. V důsledku toho hrozí zpětný ráz, uživatel může ztratit kontrolu nad nástrojem nebo si ublížit, když se disk…

Saturday, Oct 27

01

úhlová bruska "Dexter Power"

www.dtest.cz

Rukojeť úhlové brusky se může odpojit. To by mohlo způsobit zpomalení nebo ztrátu kontroly nad nástrojem.

skládací žebřík "Folding ladder"

www.dtest.cz

Pevnost žebříku je nedostatečná. V důsledku toho se může během používání ohnout nebo prasknout, což by mohlo způsobit zranění uživatele.

Friday, Oct 12

23

štípačka dřeva "Pikahalkomakone 7 Ton / 51cm"

www.dtest.cz

Dvouruční bezpečnostní spínač nefunguje správně.Uživatel by mohl spouštěč rozbočovače spustit pouze jednou rukou, přičemž by mohl mít druhou ruku/rameno v trajektorii přítlačné desky nebo v blízkosti klínu, což zvyšuje riziko poranění.

Friday, Sep 28

řetězový pilový kotouč

www.dtest.cz

Pilový kotouč může být namontován na úhlovou brusku a může se proto, v rozporu se svým účelem použití, použít jako ruční kotoučová pila.To by mohlo způsobit zpětný úder nebo ztrátu kontroly nad nástrojem.