English

Nebezpečné výrobky - Vybavení pro sport a volný čas at dtest.cz

Monday, Aug 24

01

hoverboard Smart Balance Board 6.5"

www.dtest.cz

Baterie se může snadno přebít, což může vést k přehřátí, které může způsobit popáleniny, výbuch nebo požár.

Monday, Aug 3

jízdní kolo

www.dtest.cz

Přední blatník se může uvolnit a zablokovat přední kolo. Uživatel může následně spadnout z kola a utrpět zranění.

Monday, Jul 13

jízdní kolo

www.dtest.cz

Může být poškozený držák upevňující přední nosič zavazadel, který by se náhle mohl pod tlakem zlomit. Uživatel by mohl ztratit kontrolu nad kolem a spadnout, což by mohlo vést ke zranění a nehodě.

Monday, Jun 1

09

koloběžka "Firefly"

www.dtest.cz

Přední kolo koloběžky se může uvolnit a způsobit pád uživatele.

Sunday, May 31

01

skládací elektrokolo

www.dtest.cz

Baterie se může přebít a přehřát. Tím se zvyšuje riziko požáru.

Sunday, Mar 29

neoprén pro děti

www.dtest.cz

Černý materiál výrobku obsahuje nadměrné množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), především chrysenu, benozo(e)pyrenu a benzo(e)anthracenu (naměřené hodnoty: do 62 mg/kg, 23 mg/kg a 28 mg/kg hmotnostních). Tyto PAH mohou…

LED svítilny

www.dtest.cz

Pájky obsahují nadměrné množství olova (naměřená hodnota do 84 %). Olovo představuje riziko pro životní prostředí.

Sunday, Mar 8

rukavice na plavání

www.dtest.cz

Neopren ve výrobku obsahuje nadměrné množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), zejména chrysen a benzo(e)pyren (naměřené hodnoty: do 3,17 mg/kg a 4,48 mg/kg). Tyto PAH mohou způsobit rakovinu a jsou také mutagenní a toxické…

Tuesday, Mar 3

14

lyžařské boty Travers CC

www.dtest.cz

Uhlíkové vlákno horní manžety nemusí být dostatečně pevné. V důsledku toho by se při častém používání mohly vytvářet malé praskliny, což by mohlo vést k prasknutí manžety. Uživatel by mohl kontrolu nad lyžemi a spadnout, což zvyšuje riziko…

Sunday, Mar 1

22

pomůcka na plavání

www.dtest.cz

Část upínacího systému popruhu se může oddělit a vytvořit malou část. Malé dítě by ji mohlo vložit do úst a udusit se.

Saturday, Feb 29

01

sportovní taška

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje nadměrné množství olova a dekabromdifenyl etheru (decaBDE) (naměřené hodnoty: 0,36 % a 0,16 % hmotnostních). Olovo je škodlivé pro lidské zdraví, hromadí se v těle a může ovlivnit plodnost, poškodit kojené nebo nenarozené…

třínohá skládací stolička

www.dtest.cz

Plastový materiál sedadla výrobku obsahuje nadměrné množství olova (naměřená hodnota: 0,4 % hmotnostních). Olovo je škodlivé pro lidské zdraví, hromadí se v těle a může ovlivnit plodnost, poškodit kojené nebo nenarozené děti.

vinylové poncho 0,15 mm

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota 1,4 % hmotnostních). Uvádění výrobků obsahujících SCCP na trh a jejich používání je zakázáno. SCCP přetrvávají v životním prostředí, v nízkých koncentracích…

Sunday, Feb 23

14

skládací kolo TILT 900

www.dtest.cz

Na šroubu madla konstrukce chybí lepidlo. Pokud se šroub při používání uvolní, řídítka by se mohla složit, uživatel by mol ztratit rovnováhu a spadnout.

pomůcky na cvičení

www.dtest.cz

Plastový materiál obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota 8,9 % hmotnostních). Uvádění výrobků obsahujících SCCP na trh a jejich používání je zakázáno. SCCP přetrvávají v životním prostředí, v nízkých…

Sunday, Feb 2

11

podložka na jógu

www.dtest.cz

Výrobek představuje nebezpečí pro životní prostředí, protože malá černá zarážka na pásu obalu obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota 1,09 % hmotnostních). Uvádění výrobků obsahujících SCCP na trh a jejich…

Sunday, Jan 19

18

potah na sedlo kola

www.dtest.cz

Materiál výrobku obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota do 1,3 % hmotnostních). Uvádění výrobků obsahujících SCCP na trh a jejich používání je zakázáno. SCCP přetrvávají v životním prostředí, v nízkých…

17

P10X Hoverboard

www.dtest.cz

Nabíječka nemá odpovídající přepěťovou ochranu a povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním obvodem nejsou dostatečné. Uživatel by mohl utrpět úraz elektrickým proudem nebo by mohlo dojít k přehřátí…

01

P5B Hoverboard

www.dtest.cz

Kola hoverboardu se mohou protáčet ve chvíli, kdy uživatel drží zařízení nad zemí. V kolech by mohla uvíznout ruka nebo jiná část těla a mohlo by dojít k úrazu. Nabíječka nemá vhodné zařízení na ochranu před přepětím a má přístupné části…

cvičební páska Exetube Strong

www.dtest.cz

Pěnová madla výrobku obsahují chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota do 2,83 % hmotnostních). Uvádění výrobků obsahujících SCCP na trh a jejich používání je zakázáno. SCCP přetrvávají v životním prostředí, v…

P10H Hoverboard

www.dtest.cz

Kola hoverboardu se mohou protáčet ve chvíli, kdy uživatel drží zařízení nad zemí. V kolech by mohla uvíznout ruka nebo jiná část těla a mohlo by dojít k úrazu

dětská sedačka na kolo 100 BCLIP

www.dtest.cz

Připínací spona pásu se může zlomit. Dítě by mohlo vypadnout ze sedačky a utrpět zranění.

brzdový kotouč na kolo

www.dtest.cz

Na třecím kroužku brzdového kotouče se mohou tvořit praskliny, které by mohly způsobit, že kotouč zablokuje kolo. Následně by mohlo dojít k nehodě nebo pádu cyklisty z kola.

Sunday, Jan 12

dětský motocykl "Minidirtbike"

www.dtest.cz

Výrobek má ostré hrany a rohy. V důsledku toho by se uživatel mohl při jízdě na motocyklu zranit. Přístupné části se během používání zahřívají. Při dotyku by uživatel mohl utrpět popáleniny. Ovládání uzavírání paliva je umístěno na vstupu…

Sunday, Dec 15

11

nafukovací kruh SEA 700

www.dtest.cz

Výrobek není vybaven samozavíracím ventilem. Mohl by z něj tedy během použití unikat vzduch, dítě v něm sedící by se mohlo potopit a utopit.

Sunday, Dec 8

elektricky napájený balanční skútr

www.dtest.cz

Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním obvodem nabíječky nejsou dostatečné a její ochranné zařízení nefunguje správně. Přístupné části výrobku by mohly být pod napětím a obvod by se nepřerušil, což by…

Monday, Dec 2

15

dětská jízdní kola woom 4, woom 5 a woom 6

www.dtest.cz

Kloubový spoj mezi hřídelí vidlice a hlavovým složením vidlice se může uvolnit. V důsledku toho by se vidlice a přední kolo mohly při jízdě odpojit od jízdního kola, což zvyšuje riziko nehody.

Saturday, Nov 30

01

Fitness náramek

www.dtest.cz

Pájky v náramku obsahují olovo (naměřená hodnota do 54,8 % hmotnostních) a plastový materiál vnitřních kabelů obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota do 1,4 % hmotnostních).

zadní světlo

www.dtest.cz

Baterie obsahuje kadmium (naměřená hodnota 0,003 % hmotnostních). Kadmium představuje riziko pro životní prostředí.

Monday, Nov 4

12

světlo na kolo "Outdoor Night Light Waterproof"

www.dtest.cz

Pájky obsahují nadměrné množství olova a kadmia (naměřené hodnoty do 65 % a 0,3 % hmotnostních). Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.