English

Nebezpečné výrobky - Vybavení pro sport a volný čas at dtest.cz

Sunday, Feb 2

11

podložka na jógu

www.dtest.cz

Výrobek představuje nebezpečí pro životní prostředí, protože malá černá zarážka na pásu obalu obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota 1,09 % hmotnostních). Uvádění výrobků obsahujících SCCP na trh a jejich…

Sunday, Jan 19

18

potah na sedlo kola

www.dtest.cz

Materiál výrobku obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota do 1,3 % hmotnostních). Uvádění výrobků obsahujících SCCP na trh a jejich používání je zakázáno. SCCP přetrvávají v životním prostředí, v nízkých…

17

P10X Hoverboard

www.dtest.cz

Nabíječka nemá odpovídající přepěťovou ochranu a povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním obvodem nejsou dostatečné. Uživatel by mohl utrpět úraz elektrickým proudem nebo by mohlo dojít k přehřátí…

01

P5B Hoverboard

www.dtest.cz

Kola hoverboardu se mohou protáčet ve chvíli, kdy uživatel drží zařízení nad zemí. V kolech by mohla uvíznout ruka nebo jiná část těla a mohlo by dojít k úrazu. Nabíječka nemá vhodné zařízení na ochranu před přepětím a má přístupné části…

cvičební páska Exetube Strong

www.dtest.cz

Pěnová madla výrobku obsahují chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota do 2,83 % hmotnostních). Uvádění výrobků obsahujících SCCP na trh a jejich používání je zakázáno. SCCP přetrvávají v životním prostředí, v…

P10H Hoverboard

www.dtest.cz

Kola hoverboardu se mohou protáčet ve chvíli, kdy uživatel drží zařízení nad zemí. V kolech by mohla uvíznout ruka nebo jiná část těla a mohlo by dojít k úrazu

dětská sedačka na kolo 100 BCLIP

www.dtest.cz

Připínací spona pásu se může zlomit. Dítě by mohlo vypadnout ze sedačky a utrpět zranění.

brzdový kotouč na kolo

www.dtest.cz

Na třecím kroužku brzdového kotouče se mohou tvořit praskliny, které by mohly způsobit, že kotouč zablokuje kolo. Následně by mohlo dojít k nehodě nebo pádu cyklisty z kola.

Sunday, Jan 12

dětský motocykl "Minidirtbike"

www.dtest.cz

Výrobek má ostré hrany a rohy. V důsledku toho by se uživatel mohl při jízdě na motocyklu zranit. Přístupné části se během používání zahřívají. Při dotyku by uživatel mohl utrpět popáleniny. Ovládání uzavírání paliva je umístěno na vstupu…

Sunday, Dec 15

11

nafukovací kruh SEA 700

www.dtest.cz

Výrobek není vybaven samozavíracím ventilem. Mohl by z něj tedy během použití unikat vzduch, dítě v něm sedící by se mohlo potopit a utopit.

Sunday, Dec 8

elektricky napájený balanční skútr

www.dtest.cz

Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním obvodem nabíječky nejsou dostatečné a její ochranné zařízení nefunguje správně. Přístupné části výrobku by mohly být pod napětím a obvod by se nepřerušil, což by…

Monday, Dec 2

15

dětská jízdní kola woom 4, woom 5 a woom 6

www.dtest.cz

Kloubový spoj mezi hřídelí vidlice a hlavovým složením vidlice se může uvolnit. V důsledku toho by se vidlice a přední kolo mohly při jízdě odpojit od jízdního kola, což zvyšuje riziko nehody.

Saturday, Nov 30

01

Fitness náramek

www.dtest.cz

Pájky v náramku obsahují olovo (naměřená hodnota do 54,8 % hmotnostních) a plastový materiál vnitřních kabelů obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota do 1,4 % hmotnostních).

zadní světlo

www.dtest.cz

Baterie obsahuje kadmium (naměřená hodnota 0,003 % hmotnostních). Kadmium představuje riziko pro životní prostředí.

Monday, Nov 4

12

světlo na kolo "Outdoor Night Light Waterproof"

www.dtest.cz

Pájky obsahují nadměrné množství olova a kadmia (naměřené hodnoty do 65 % a 0,3 % hmotnostních). Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.

Sunday, Oct 20

23

zachycovač pádu "Singing Tree Rope Wrench"

www.dtest.cz

Osobní ochranný prostředek proti pádu nebyl testovány podle zamýšleného použití. Rozsah použitých harmonizovaných norem nepokrývá základní aspekty působnosti systému. Návod k použití je navíc neúplný. To může vést ke zvýšenému riziku…

12

sada na lepení pneumatik DELUXE Tire Plug Kit

www.dtest.cz

Lepidlo v sadě obsahuje nadměrné množství toluenu (naměřená hodnota: 26 % hmotnostních). Při inhalaci nebo kontaktu s pokožkou je toluen karcinogenní a toxický.

Sunday, Oct 13

22

Spark vodní skútr

www.dtest.cz

Přenosný audio systém plavidla není dostatečně upevněný. Mohl by se tedy během jízdy plavidla uvolnit, zasáhnout řidiče nebo pasažéra a způsobit jim zranění, nebo zapříčinit pád do vody a utonutí.

20

Cruiser / Motorový člun

www.dtest.cz

Těsnicí hmota mezi hliníkovým trupem a GRP palubou se může snadno uvolnit. V důsledku toho může voda proniknout do krytu motoru a do trupu, takže by mohlo dojít k potopení lodi.

horolezecká helma

www.dtest.cz

Helma není dostatečně odolná proti prolomení. Padající kameny by mohly helmu prorazit a způsobit vážná zranění hlavy.

19

Hoverboard 6.5"

www.dtest.cz

Nabíjecí obvod nemá pojistku a plastový materiál je hořlavý. Baterie se tedy může přebít a přehřát a výrobek by se mohl vznítit nebo způsobit uživateli popáleniny.

Elektrický balanční skútr 6,5'

www.dtest.cz

Nabíjecí obvod nemá pojistku a plastový materiál je hořlavý. Baterie se tedy může přebít a přehřát a výrobek by se mohl vznítit nebo způsobit uživateli popáleniny.

Sunday, Sep 15

00

vodní skútr GTX, RXT, Wake Pro

www.dtest.cz

Na přední upevňovací prvek sacího roštu byl aplikován nepřiměřený točivý moment. V důsledku toho by se rošt mohl uvolnit během pohybu skútru. To může způsobit nepředvídatelné chování při rychlostech nad 88 km/h, což může vést pádu…

22

záchranná vesta BLUE DOLPHIN

www.dtest.cz

Výrobek není dostatečně odolný proti ohni a může se poničit, čímž přichází o nadnášející schopnost. Uživatel by se tak mohl utopit.

Sunday, Aug 25

hoverboard Oxboard Go

www.dtest.cz

Nabíjecí obvod nemá pojistku. Baterie se tak může přehřát, což může vést k požáru nebo popáleninám.

karabina Toucan Light

www.dtest.cz

Jistící zařízení se může bez kontroly zaseknout a zablokovat lezce. To může vést k destabilizaci a pádu lezce a karabina nebude schopná postupného brzdění. Zároveň může lano nejištěné karabinou zvýšit délku pádu lezce.

Sunday, Aug 11

01

jezdecké rukavice "Gloves Pro'Leather Brown S: XS"

www.dtest.cz

V kůži se nachází nadměrné množství šestimocného chromu (naměřená hodnota do 243 mg/kg). Šestimocný chrom je dráždivý a může vyvolat alergickou reakci.

lezecké boty Feroce

www.dtest.cz

V kůži se nachází nadměrné množství šestimocného chromu (naměřená hodnota do 22,8 mg/kg). Šestimocný chrom je dráždivý a může vyvolat alergickou reakci.

horolezecká karabina "Rocky Screwgate Carabiner"

www.dtest.cz

Šroubové uzávěry v karabině mohly být smontovány vzhůru nohama. To může způsobit nepředvídatelné odblokování během používání, tak pád lezce a zranění.

Sunday, Jul 21

14

ochranná vesta s airbagem

www.dtest.cz

V případě pádu neposkytuje vesta uživateli dostatečnou ochranu.