English

dtest.cz

Thursday, Jun 13

16

Test peletových kamen 2019

www.dtest.cz

Peletová kamna představují stále populárnější způsob vytápění domácností. Produkují méně emisí než klasická kamna na dřevo nebo krbové vložky, zapalují se automaticky a navíc na ně máte možnost získat dotaci Ministerstva životního…

Tuesday, Jun 11

17

dTest: V soutěži Spotřeba pro život zvítězili studenti z Prahy 5 a Ledče nad Sázavou

www.dtest.cz

Hned několik desítek časopisů soutěžilo o prvenství v právě ukončeném jedenáctém ročníku studentské soutěže Spotřeba pro život. Studenti měli za úkol vytvořit vzorové číslo spotřebitelského časopisu. Museli přitom prokázat své znalosti o…

Monday, Jun 10

22

umělá krev Halloween Blood Spray

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje nadměrné množství aerobních mezofilních bakterií (naměřená hodnota: 170 000 cfu/g). Při použití na poškozené kůži nebo při kontaktu s očima může přípravek způsobit infekci nebo podráždění.

olejové elektrické topení

www.dtest.cz

Ve spotřebiči je vysoký abnormální proud, což způsobuje přehřátí vnitřních kabelů, které mohou způsobit požár. Izolace a bezpečnostní systém elektrických obvodů jsou nedostatečné. Kovové části topení se tak mohou stát živými a při dotyku…

nabíječka 7.2v Micro 500 Battery Charger

www.dtest.cz

Elektrická izolace nabíječky není dostatečná, takže přístupné části výrobku by mohly být pod proudem, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem. Přes izolační vrstvu byl namontován pouze jeden můstkový kondenzátor. V důsledku toho…

plyšový pejsek

www.dtest.cz

Z čumáku pejska se mohou snadno uvolnit části srsti. Malé dítě by je mohlo vložit do úst a hrozí udušení.

stolní lampa

www.dtest.cz

Výrobek je špatně označen jako vhodný pro žárovky do 40 W. Uživatel by mohl použít příliš silnou žárovku, což by mohlo vést k přehřátí výrobku a zvýšení rizika popálení.

15

robotická myš

www.dtest.cz

Čtyři z použitých pájek obsahují nadměrné množství olova a kadmia (naměřené hodnoty: do 45,3 % a 0,13 % hmotnostních). Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.

plyšový medvěd Maxi Ours

www.dtest.cz

Květiny na výrobku obsahují nadměrné množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), zejména benzo[a]anthracen (BaA) (naměřená hodnota do: 0,95 mg/kg). Tyto PAH mohou způsobit rakovinu.

plastová hračka Happy Time

www.dtest.cz

Z hračky se mohou uvolňovat malé části (střípky z rozbitého vnitřního zvukového zařízení). Malé dítě by je mohlo vložit do úst a hrozí udušení.

Máša a medvěd

www.dtest.cz

Otvor pro baterie lze snadno otevřít bez použití jakýchkoliv nástrojů, čímž se zpřístupní knoflíkové baterie. Dítě by je mohlo vložit do úst, čím může dojít k poškození gastrointestinálního traktu nebo k udušení. .

dětský telefon Symphonic Phone

www.dtest.cz

Čtyři z použitých pájek obsahují olovo (naměřená hodnota do 57,5 % hmotnostních) a jedna pájka obsahuje kadmium (naměřená hodnota do 0,25 % hmotnostních) v koncentracích nad limitními hodnotami. Olovo a kadmium představují riziko pro…

dětský mikrofon 123 Music!

www.dtest.cz

Kryt hračky lze snadno odšroubovat, což umožňuje přístup k malé světelné diodě, kterou může dítě snadno rozbít na malé části. Malé dítě je může vložit do úst a hrozí udušení.

14

nosítko na děti "Ergonomic Baby Carrier Eco"

www.dtest.cz

Plastová značka na nosítku se může snadno oddělit. Malé dítě by ji mohlo vložit do úst a udusit se. Systém upevnění není dostatečný. Mohl by během nošení vyklouznout a dítě by mohlo vypadnout.

panenka Girl Fashion, Beautiful Girl

www.dtest.cz

Hračka obsahuje nadměrné množství bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEPH) (naměřená hodnota: do 7 % hmotnostních). Tento ftalát může ohrozit zdraví dětí, protože může poškodit jejich reprodukční systém.

plyšová hračka Princess pony

www.dtest.cz

Malé elastické pásky se z hračky mohou snadno oddělit. Malé dítě by je mohlo vložit do úst a hrozí udušení.

Sunday, Jun 9

22

LED reflektor 10 W

www.dtest.cz

Izolace kabelu není vhodná pro venkovní použití a mohla by se poškodit. V důsledku toho by se živé části mohly stát přístupnými, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem.

šátek na nošení dětí Ring Sling Laguna

www.dtest.cz

Struktura výrobku není dostatečně pevná a šátek se může protrhnout. Dítě by tak mohlo ze šátku vypadnout.

01

čistič koupelen

www.dtest.cz

Výrobek je extrémně kyselý (naměřená hodnota pH: 0,37) a je vysoce korozivní, avšak postrádá příslušné piktogramy, varování a bezpečnostní pokyny. Uživatelé proto nemají žádné informace o bezpečném používání výrobku a o jeho nebezpečích.…

LED světelný řetěz

www.dtest.cz

Kryt spínače lze snadno odejmout bez jakýchkoli nástrojů, čímž se zpřístupní části pod proudem. Jeden kolík může být zasunut do zásuvky, přičemž druhý kolík zůstane přístupný. Kabel není řádně zajištěn proti tažení a může být uvolněn, čímž…

vánoční světelný řetěz "Christmas LED lights"

www.dtest.cz

Kryt spínače může být snadno odstraněn bez použití jakýchkoliv nástrojů, čímž se odhalí části pod proudem. Kabel není řádně zajištěn proti tažení a může být odpojen, čímž se zpřístupní části pod proudem. Uživatel by se mohl dotknout částí…

tetovací inkoust SOLID GOLD

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje aromatický amin o-toluidin (naměřená hodnota: 124 mg/kg). Tento aromatický amin může způsobit rakovinu.

Thursday, Jun 6

19

dTest: Dejte si pozor při online nákupu vstupenek na festivaly

www.dtest.cz

Se začátkem festivalové sezóny varujeme spotřebitele, aby se vyhnuli nákupu vstupenek od pochybných online portálů, které přeprodávají vstupenky. Kampaň na rozšíření povědomí spotřebitelů o rizicích spojených s nákupem vstupenek od…

Wednesday, Jun 5

23

Dejte si pozor při online nákupu vstupenek na festivaly

www.dtest.cz

Se začátkem festivalové sezóny varujeme spotřebitele, aby se vyhnuli nákupu vstupenek na pochybných online portálech, které je přeprodávají. Ve spolupráci se spotřebitelskými organizacemi z dalších sedmi evropských zemí (Belgie, Finsko,…

Tuesday, Jun 4

22

reflexní nálepky

www.dtest.cz

Výrobek neodráží světlo dostatečně. Při používání nemusí dostatečně upozornit na přítomnost uživatele na vozovce, což zvyšuje riziko nehody.

dřevěná dětská postýlka

www.dtest.cz

Mezery mezi tyčemi na straně s odnímatelnými lamelami jsou příliš velké, což by mohlo způsobit zachycení končetiny dítěte. Tím by mohlo dojít ke zranění dítěte.

nasazovací nos Happy Halloween

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje nadměrné množství bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEPH) (naměřená hodnota: 43 % hmotnostních). Tento ftalát může ohrozit zdraví dětí, protože může poškodit jejich reprodukční systém.

robot pro přípravu dětských příkrmů Babycook Neo

www.dtest.cz

Sklo varné / mixovací nádoby není dostatečně silné. V důsledku toho by se mohla rozbít buď spontánně nebo při použití funkce mixování. Uživatel nebo dítě stojící v blízkosti by mohlo být poraněno skleněnými střepy nebo se poranit o…

16

čistící a tonizující pleťové mléko

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje hydrochinon (naměřená hodnota: 1,4 % hmotnostních). Hydrochinon může způsobit podráždění kůže a dermatitidu.

Monday, Jun 3

23

Shampoo & Bath Gel

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje nadměrné množství bakterie Pseudomonas putida (naměřené množství: 600 000 CFU/g)). Při použití na poškozené kůži nebo u osob s oslabeným imunitním systémem může přípravek způsobit závažnou infekci.