English

dtest.cz

Wednesday, Sep 16

15

dTest: Sušené houby v suchu

www.dtest.cz

Přestože jsou Češi národem houbařů, patří sušené hřiby, lišky, Jidášovo ucho či shiitake ke stálému sortimentu obchodů. V rámci nejnovějšího testu prověřil dTest kvalitu tohoto zboží a přítomnost nežádoucích látek. Společně s produkty z…

Tuesday, Sep 15

16

Jak bezpečně platit na internetu

www.dtest.cz

Dobírka stále patří mezi nejpoužívanější způsoby plateb při nakupování na internetu. Existuje ale i řada online platebních metod. Ty umožňují zpravidla rychlejší a pohodlnější placení. Jaké možnosti placení můžete na internetu využít?…

12

Studie o výskytu škodlivých látek v lesních houbách

www.dtest.cz

Přemýšlíte občas nad tím, kolik škodlivin v sobě mají houby, který právě neseme z lesa? Rozsáhlou studii, která mapuje výskyt škodlivých látek v lesních houbách, právě finišují čeští ekologičtí odborníci z Mendelovy univerzity, Vysokého…

Monday, Sep 14

10

Capacity, Citaro, Conecto

www.dtest.cz

Opora náboje kola nemusí být dostatečně přišroubovaná, takže by mohlo dojít ke ztrátě disku kola.

01

epoxidový tmel "EP-200 Epoxy Putty"

www.dtest.cz

Podle informací dostupných v bezpečnostním listu obsahuje výrobek 1-chloro-4-triflurometyl bisfenol A - epoxidovou pryskyřici, která je senzibilizátor a může způsobit podráždění kůže a očí, a křemen, který je karcinogenní. Chybí požadované…

dětská cyklosedačka

www.dtest.cz

Bezpečnostní popruhy se mohou od sedačky snadno oddělit. Dítě by pak mohlo vypadnout se sedačky, kdyby cyklista prudce zabrzdil.

respirátor

www.dtest.cz

Míra záchytu částic / propustnost filtru materiálu je nedostatečná (naměřená hodnota ≤ 82,5 %). Maskou tak může projít nadměrné množství částic nebo mikroorganismů, čímž se zvyšuje riziko infekce, pokud nebude maska kombinována s dalšími…

plastová jednorožci "Beauty Horse"

www.dtest.cz

Plastový materiál hračky obsahuje nadměrné množství bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota: 0,53 % hmotnostních). Tento ftalát může ohrozit zdraví dětí, protože může poškodit jejich reprodukční systém.

KN95 ochranná maska

www.dtest.cz

Míra záchytu částic / propustnost filtru materiálu je nedostatečná (naměřená hodnota ≤ 88,8 %). Maskou tak může projít nadměrné množství částic nebo mikroorganismů, čímž se zvyšuje riziko infekce, pokud nebude maska kombinována s dalšími…

panenka "Girls Fashion"

www.dtest.cz

Plastový materiál výrobku obsahuje nadměrné množství bis(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) a diisononylftalátu (DINP) (naměřené hodnoty: 2,5 % a 9,3 % hmotnostních). Tyto ftaláty mohou ohrozit zdraví dětí, protože mohou poškodit jejich…

TK 95 ochranná dýchací maska

www.dtest.cz

Míra záchytu částic / propustnost filtru materiálu je nedostatečná (naměřená hodnota ≤ 35 %) a maska se správně nepřizpůsobuje obličeji. Maskou tak může projít nadměrné množství částic nebo mikroorganismů, čímž se zvyšuje riziko infekce,…

zesvětlujicí krém "Golden Pearl Beauty Cream"

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje rtuť (naměřená hodnota: 16,8 g/kg). Rtuť se hromadí v těle a může poškodit ledviny, mozek a nervový systém. Dále může ovlivnit reprodukci a nenarozené dítě.

sliz na hraní "Unicorn Crystal Mud"

www.dtest.cz

Z výrobku se uvolňuje nadměrné množství boru (naměřená hodnota: 2250 mg/kg). Při požití nebo kontaktu s nadměrným množstvím boru může být ohroženo zdraví dětí, protože bor může poškodit jejich reprodukční systém.

2740CV respirátor

www.dtest.cz

Výrobek je nabízen s ochranným potenciálem proti pronikání částic, jeho filtrační kapacita však nebyla certifikována příslušným úřadem. Výrobek tak nemusí splňovat požadavky na zdraví a bezpečnost a nemusí tedy poskytovat řádnou ochranu…

zesvětlujicí krém "Chandni Whitening Cream"

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje rtuť (naměřená hodnota: 13,7 g/kg). Rtuť se hromadí v těle a může poškodit ledviny, mozek a nervový systém. Dále může ovlivnit reprodukci a nenarozené dítě.

panenka "Sweet Love"

www.dtest.cz

Plastový materiál výrobku obsahuje nadměrné množství bis(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) a diisononylftalátu (DINP) (naměřené hodnoty: 0,3 % a 35,1 % hmotnostních). Tyto ftaláty mohou ohrozit zdraví dětí, protože mohou poškodit jejich…

KN95 respirátor / FFP2

www.dtest.cz

Výrobek je nabízen s ochranným potenciálem před (virovými) částicemi, jeho filtrační kapacita však nebyla certifikována příslušným (evropským) úřadem. Výrobek by tak nemusel splňovat požadavky na zdraví a bezpečnost a nemusel by tak…

zesvětlujicí krém "Faiza Beauty Cream"

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje rtuť (naměřená hodnota: 8,15 g/kg). Rtuť se hromadí v těle a může poškodit ledviny, mozek a nervový systém. Dále může ovlivnit reprodukci a nenarozené dítě.

zásobník teplé vody "A Class/A Class Solar"

www.dtest.cz

Relé umístěné na přední straně zásobníku, které slouží k zapnutí a vypnutí topného tělesa, může být vadné. V důsledku toho by se relé mohlo přehřát, což by vedlo ke zvýšenému riziku požáru.

dětská cyklosedačka "Guppy Maxi+ RS a Groovy RS+"

www.dtest.cz

Vnitřní páka na sklápěcím mechanismu by se mohla uvolnit z krytu, pokud je sedadlo v nejvíce nakloněné poloze. Ve výsledku se může dětská sedačka oddělit od kola, čímž se zvyšuje riziko zranění.

jednorázová ochranná ústenka FFP2

www.dtest.cz

Výrobek má označení CE a je nabízen s ochranným potenciálem proti pronikání částic a mikroorganismů, jeho filtrační kapacita však nebyla certifikována příslušným úřadem. Výrobek tak nemusí splňovat požadavky na zdraví a bezpečnost a nemusí…

zesvětlujicí krém "Natural Face Beauty Cream"

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje rtuť (naměřená hodnota: 5,82 g/kg). Rtuť se hromadí v těle a může poškodit ledviny, mozek a nervový systém. Dále může ovlivnit reprodukci a nenarozené dítě.

stolní rožeň 'Cowboysteak' nebo 'Spitplank'

www.dtest.cz

Otevřený plamen v kombinaci se špatnou stabilitou zařízení způsobil několik nehod. Při doplňování se výrobek může převrátit nebo může dojít k požáru.

Thursday, Sep 10

14

dTest: Tipy na snížení spotřeby energií v domácnosti

www.dtest.cz

I když statistiky ohledně spotřeby elektřiny a plynu vyznívají celkem optimisticky, je v zájmu každé domácnosti, aby zavedla taková opatření, která sníží spotřebu, a tím uleví jak peněžence, tak životnímu prostředí. Některá opatření jsou…

10

Praktické letáky

www.dtest.cz

Pravidelně připravujeme praktické letáky, prostřednictvím kterých přibližujeme svým čtenářům a příznivcům různá spotřebitelská témata a pomáháme jim zorientovat se v dané oblasti.

Monday, Sep 7

14

Studenti práv si vyzkouší roli advokáta online seznamky i spotřebitele

www.dtest.cz

Vysokoškolští studenti práv se již podruhé utkají v soutěži Spotřebitelskoprávní moot court. Letošní ročník bude věnován online seznamkám a skutečnosti, jak tyto subjekty vytahují peníze z kapes důvěřivých spotřebitelů. Simulované soudní…

01

2008, 3008, 308, 5008

www.dtest.cz

Pomocný rám může v důsledku vadného antikorozního ošetření korodovat a prasknout. To může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a ke zvýšení rizika nehody.

střešní nosič Rapid Fixpoint XT

www.dtest.cz

Protože sada šroubů v montážní sadě neodpovídá specifikaci, nemusí být systém střešního nosiče správně připevněn k vozidlu. V důsledku toho by se mohl střešní nosič oddělit od vozidla a zavazadla na něm (nosiče jízdních kol a jízdní kola,…

koule na tažné zařízení Bosal, Oris

www.dtest.cz

Dotčená šarže byla odlita nesprávně, a proto může během používání dojít k prasknutí. Při četném použití se koule tažného zařízení může odlomit a přívěs se odpojí od vozidla, čímž se zvyšuje riziko nehody.

Transit, Transit Custom

www.dtest.cz

Na dolních příčných ramenech namontovaných na vozidla mohou chybět svary nebo mohou být jen částečné. V důsledku toho by se mohla zlomit ovládací ramena, což by zvýšilo riziko nehody.