English

enviweb.cz

Today News

16

Nový Jičín: Ve městě přibyly popelnice na jedlé oleje

www.enviweb.cz

Novojičínská radnice přistoupila ke změně systému sběru použitých jedlých olejů. Lidé je dosud mohli odevzdávat na separačních dvorech. Teď už jsou ale ve městě rozmístěny také speciální kontejnery na tuto surovinu. Černá popelnice s…

13

SPÚ umí čerpat z fondů EU

www.enviweb.cz

Státní pozemkový úřad (SPÚ) čerpá finanční prostředky na pozemkové úpravy rovněž ze zdrojů EU. V největší míře financování projektů ze zdrojů EU probíhá z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PRV). ,,V rámci Dne Evropy, který připadá na neděli 9.…

12

Rosatom bude spolupracovat s EDF v oblasti zeleného vodíku

www.enviweb.cz

Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom, jeden ze světových technologických lídrů, a francouzská skupina EDF, světový lídr v nízkouhlíkové energetice, podepsaly dohodu o spolupráci v projektech na rozvoj ,,čistého vodíku" v Rusku a v…

11

PŘEHLED CIRKULÁRNÍCH METRIK: ZJISTĚTE, JAK JE NA TOM VAŠE FIRMA

www.enviweb.cz

I když se to může s narůstající popularitou cirkulární ekonomiky někdy zdát, její principy nejsou a neměly by být abstraktními pojmy. Analýzy cirkularity jako je například Quick Check nebo Life Cycle Assessment vycházejí z konkrétních dat,…

10

ČKA PODPORUJE UDRŽITELNOST V ARCHITEKTUŘE

www.enviweb.cz

Česká komora architektů (ČKA) si je vědoma důležitosti udržitelnosti v oblasti architektury a toto téma si stanovuje jako jednu ze svých priorit. Ustavila proto pracovní skupinu Udržitelnost a vydává 7 tezí ČKA pro udržitelnou architekturu…

07

Platforma Climate-ADAPT a nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

www.enviweb.cz

Na začátku roku 2021 přijala Evropská komise novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu, ve které vytyčuje postup přípravy na nevyhnutelné dopady klimatických změn. Nově navržená strategie staví na strategii pro přizpůsobení se…

06

Kalkulačka úsporného vytápění na www.uspornespotrebice.cz

www.enviweb.cz

Nová interaktivní kalkulačka úsporného vytápění nabízí ekologické možnosti vytápění a počítá očekávané provozní náklady a úspory. Výpočty jsou založeny na aktuální zadané spotřebě. Cílem kalkulačky je poskytnout první odhad a srovnání mezi…

Monday, May 10

10

MČ Praha 10 pokračuje v ekologické osvětě, uspořádá diskuzní fóra na téma odpadů

www.enviweb.cz

MČ Praha 10 pokračuje v ekologické osvětě! Na informačně-edukativní kampaň ,,Duben bez odpadů" naváže dvěma fóry, na nichž budou o celospolečensky významném tématu diskutovat jak zástupci městské části, tak profesních organizací a…

Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

www.enviweb.cz

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety ENVI(2021)0510_2 DRAFT AGENDA Meeting Monday 10 May 2021, 13.45 - 16.15 and 16.45 - 18.45 Brussels Room: József Antall (2Q2) And with remote participation of ENVI Members 10 May…

09

Květnová Priorita je plná úspěšných projektů

www.enviweb.cz

Jak se připravit na změnu klimatu, jak zlikvidovat starou ekologickou zátěž nebo jak se postavit k obnově městského parku. Nejen o těchto projektech je aktuální vydání časopisu Priorita. Na dvoustraně vám přinášíme přehled projektů, které…

07

Kraj Vysočina, Nové Město na Moravě: Pasivní budova nemocnice se zelenou střechou

www.enviweb.cz

Kraj Vysočina jako zřizovatel příspěvkové organizace Nemocnice Nové Město na Moravě zadal projekt výstavby nového pavilonu dětského oddělení v pasivním energetickém standardu. Celý projekt díky svému ekologicky šetrnému řešení získal…

06

Webinář ke službě programu Copernicus pro monitorování atmosféry

www.enviweb.cz

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá druhý ze série webinářů věnované vybraným službám programu Copernicus. Na přípravě webináře se podílí Český hydrometeorologický ústav a jeho obsah se bude věnovat službě pro…

Sunday, May 9

11

Pokračování článku 20 of the Weirdest and Wonderful Creatures In The Ocean

www.enviweb.cz

Pokračování článku 20 of the Weirdest and Wonderful Creatures In The Ocean 16. Arctic Hydromedusa The Arctic Hydromedusa is a mysterious creature that resides in the depths of the sea. They can generally be found right through the ocean…

09

Decarbonization in the Shipping Industry: 2021 Outlook

www.enviweb.cz

Emily Heaslip In 2018, the UN International Maritime Organization set a goal to cut the maritime shipping industry's greenhouse gas emissions by at least half by 2050. Through decarbonization -- the reduction of carbon -- marine shipping…

07

Sedmá generace 2/2021: Obnova

www.enviweb.cz

V čem spočívá ekologická obnova? Jak vypadá ptačí ráj? Kdo zaplatí za uhelnou hostinu? Jak znovuoživit lesy? Může aromaterapie ublížit? Existuje špatná hra? Jak vystopovat vlka? Čím trpí rozvojová spolupráce? Máme nad konspiračními…

06

Na polích Prahy se bude hospodařit šetrným způsobem a ornitologové sledují, zda to pomůže ptákům

www.enviweb.cz

Česká společnost ornitologická (ČSO) ve spolupráci s odborníky z Akademie věd ČR a České zemědělské univerzity zkoumá, zda změna hospodaření na zemědělské půdě v majetku hlavního města Prahy přinese kýžené zlepšení stavu ptactva. Od roku…

Saturday, May 8

04

V sobotu 8. května si připomínáme Světový den pro spravedlivý obchod

www.enviweb.cz

Každý rok druhou květnovou sobotu si připomínáme Světový den pro fair trade, který je věnován podpoře spravedlivého obchodu. Ten dává příležitost pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v zemích tzv. globálního Jihu (Afriky, Asie a Latinské…

Friday, May 7

16

Národní plán obnovy nabírá zpoždění, protože neobsahuje 37 % investic na ochranu klimatu

www.enviweb.cz

V pátek 30. dubna měly členské státy do Bruselu oficiálně odeslat Národní plány obnovy. Plán by Česku umožnil čerpat do roku 2026 až 192 mld. korun. K dokumentu ještě dobíhá připomínkové řízení, do kterého se zapojily desítky organizací a…

12

Nejbarevnější reuse centrum má Ostrava. Vrací tam život věcem, které doběhl čas

www.enviweb.cz

Originální design UAX! designéra Radka Leskovjana podtrhl význam reuse centra, které bylo loni otevřeno v Ostravě a které provozuje společnost OZO Ostrava. Pomáhá použitým věcem, kterých se lidé zbavují, protože je už nepotřebují, získat…

Program Prostředí pro život nabízí 150 milionů korun na výzkum sucha a změny klimatu

www.enviweb.cz

Do konce června je otevřená již pátá veřejná soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí v programu Prostředí pro život. Pro výzkumné týmy je připraveno dalších 152 miliónů korun…

09

08

Z pytle designová obálka: Biopekárna Zemanka a NAVZDORY spouští společný cirkulární projekt

www.enviweb.cz

Biopekárna Zemanka, přední výrobce bio krekrů a sušenek u nás, spolu s reklamní agenturou NAVZDORY, vytvořili novou unikátní řadu upcyklovaných doplňků. Z použitých pytlů od mouky vznikly zcela nové, praktické výrobky jako nákupní taška,…

ŠKODA AUTO podporuje sdílení jízdních kol na Rychnovsku

www.enviweb.cz

Společnost ŠKODA AUTO pomohla městu Rychnov nad Kněžnou realizovat projekt sdílených kol určený především pro obyvatele regionu. Ve spolupráci se společností Nextbike mají místní občané z Rychnova, Solnice a Kvasin k dispozici celkem 14…

07

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 5. 5. 2021

www.enviweb.cz

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých…

Čmelák vysadí tisícovku vzácných tisů

www.enviweb.cz

Spolek Čmelák získal dotaci z Norských fondů na podporu výskytu tisu červeného v Libereckém kraji. Jeho součástí jsou jak důkladné zmapování stávající tisové populace v kraji a příprava dlouhodobé strategie na jeho podporu, tak i výsadby…

04

Struska ze spaloven má být podle MŽP zásadně zvýhodněna oproti dalším odpadům. Důvod není známý

www.enviweb.cz

Široká řada připomínkových míst a odborníků, včetně uznávaného Státního zdravotního ústavu se opakovaně ohradily proti návrhu ministerstva životního prostředí, zásadním způsobem zvýhodnit podmínky pro ukládání strusky ze spaloven odpadů …

Thursday, May 6

13

Stanovisko Ministerstva zemědělství k aktuálním omezením v oblasti myslivosti a rybářství

www.enviweb.cz

Vydávat stanoviska k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v záležitosti bránění šíření onemocnění Covid-19 je oprávněno přednostně Ministerstvo zdravotnictví. S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.…

12

Lesní školky oslavily Mezinárodní den. Tentokrát na téma VENKU JE BEZPEČNĚ

www.enviweb.cz

Dnem 3. května začíná kampaň Asociace lesních mateřských školek VENKU JE BEZPEČNĚ, jejímž cílem je otevření veřejné diskuse i cílené osvěty na téma bezpečného pobytu s dětmi v přírodě, kam patří i příprava dětí do života a postupné…

10

Brno opět otevírá svá ReUse centra

www.enviweb.cz

Po půlroční přestávce se dnes otevřou centra ReUse, kam lidé mohou odevzdávat nepotřebné věci z domácností. Jejich provoz byl přerušen v říjnu 2020. Spolu s nimi začala vybraná sběrná střediska odpadů opět přijímat nábytek, který je rámci…

09

Jak pomoci lesním sazeničkám na chudých a degradovaných půdách? Hnojením

www.enviweb.cz

Současný stav lesních půd v řadě oblastí nemůže garantovat dlouhodobou udržitelnost lesního hospodaření. V lesích Česka převažují silně a středně kyselé půdy, ve kterých jsou nízké až velmi nízké koncentrace hlavních živin (vápník, hořčík,…