English

enviweb.cz

Tuesday, Apr 16

16

Vodíková budoucnost plynárenství: Středoškoláci budou soutěžit o mezinárodní titul Plynař roku 2024

www.enviweb.cz

Ve čtvrtek 25. dubna od 11 hodin odstartuje na brněnském výstavišti finále středoškolské soutěže Plynař roku 2024. Druhý ročník akce se poprvé uskuteční s mezinárodní účastí, kromě studentů ze sedmi českých škol budou o titul bojovat také…

10

Rada EU přijla nařízení Euro 7

www.enviweb.cz

Rada 11. 4. přijala nařízení Euro 7, což je poslední krok v rozhodovacím procesu. Toto nařízení se vztahuje na osobní automobily, dodávky a těžká nákladní vozidla a jeho cílem je snížit emise látek znečišťujících ovzduší z výfukových plynů…

Město Vsetín ve Zlínském kraji opět zaostřilo na elektro

www.enviweb.cz

Elektrowin, kolektivní systém pro sběr a recyklaci odpadních spotřebičů, společně se Zlínským krajem pro vás připravily na pátek 19. 4. 2024 ekologický program opět v rámci osvětové kampaně Zaostřeno na elektro (www.zaostrenonaelektro.cz).…

09

Praha 1 investuje do zeleně a ekologické výchovy

www.enviweb.cz

Celkem bylo na projekty v oblasti životního prostředí vyčleněno 550 000 Kč. Z toho 150 000 Kč bylo určeno na podporu ekologické výchovy a osvěty, 50 000 Kč na péči o zvířata a 350 000 Kč na projekty zeleně, včetně ozelenění fasád,…

08

Proběhl XIX. ročník mezinárodní konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje zaměřený na téma evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESG reporting)

www.enviweb.cz

19. března 2024 uspořádalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, Českou zemědělskou univerzitou a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj expertní mezinárodní konferenci zaměřenou na tzv. ESG…

06

Dobrovolníci v Brně našli doposud nejstarší odpad

www.enviweb.cz

Hlavní termín dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým byla sobota 6. dubna, je sice již za námi, přesto úklidové akce pokračují i v následujících týdnech. V Brně nalezli dobrovolníci při úklidu rozsáhlé černé skládky doposud nejstarší ,…

Monday, Apr 15

11

Komise uvítala přijetí směrnici o energetické náročnosti budov

www.enviweb.cz

Komise 12. 4. uvítala konečné přijetí směrnice o energetické náročnosti budov, která je klíčovou součástí evropské zelené dohody a která stanoví ambiciózní cíle pro snížení spotřeby energie a emisí v budovách v celé EU, podporuje poptávku…

10

Město Týnec nad Sázavou ve Středočeském kraji letos opět zaostřilo na elektro

www.enviweb.cz

Elektrowin, kolektivní systém pro sběr a recyklaci odpadních spotřebičů, společně se Středočeským krajem pro vás připravily na středu 17. 4. 2024 ekologický program opět v rámci osvětové kampaně Zaostřeno na elektro (www.zaostrenonaelektro…

09

V příští dekádě se v ČR znásobí počet fotovoltaik a větrných elektráren

www.enviweb.cz

V České republice se bude v roce 2035 podle poradenské společnosti EGÚ Brno ve srovnání s rokem 2023 vyrábět 3× více elektřiny v solárních elektrárnách (FVE) a 7,5× více elektřiny z větru (VTE). Do roku 2035 fotovoltaik podle středního…

Češi umějí pomáhat. Jarní Sbírka potravin vynesla 467 tun zboží

www.enviweb.cz

V jarním kole celorepublikové Sbírky potravin se vybralo ve 2112 prodejnách 417 tun potravin, z nichž lze připravit až 834 tisíc porcí jídla. Zákazníci rovněž přispěli 50 tunami základní drogerie a hygienických potřeb, které potravinové…

E.ON v číslech - 1/2

www.enviweb.cz

1/2 z celkového objemu elektřiny, který vyprodukovaly vodní elektrárny společnosti E.ON vloni, stihly letos vyrobit už za první čtvrtletí. Zatímco za celý rok 2023 vyprodukovaly vodní elektrárny E.ONu dohromady 50 300 MWh elektrické…

08

Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

www.enviweb.cz

80 ZÁKON ze dne 6. března 2024, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V § 9 odst. 1…

15. dubna - Mezinárodní den mikrodobrovolnictví

www.enviweb.cz

Ne každý má čas nebo schopnost pravidelně dobrovolničit. Pro každého, kdo možná pociťuje touhu udělat něco, co stojí za to (třeba pro ochranu přírody), nebo touží něco vrátit komunitě, ale neví jak, může být odpovědí Mezinárodní den…

04

Význam třídění kuchyňského odpadu

www.enviweb.cz

Každodenní příprava jídel v našich domácnostech vede k vytvoření různých druhů organického odpadu, jako jsou zbytky jídel, odřezky z ovoce a zeleniny, tuky a další biologicky rozložitelné materiály. Zatímco například tuky jsme se již…

Sunday, Apr 14

14

ČR má nově příznivý nákazový status významný pro chovatele ovcí a koz

www.enviweb.cz

Česká republika získává od dnešního dne oficiálně mezinárodní status zanedbatelného rizika ke klasické klusavce (TSE). Stane se tak čtvrtým členským státem EU, jemuž byl tento status přiznán. Tuzemským chovatelům ovcí a koz příznivý…

12

Metodická příručka k uplatňování náhrad škod způsobených zvěří

www.enviweb.cz

Uplatňování náhrady škody a oceňování její výše způsobené užíváním honitby a zvěří na honebních pozemcích, polních plodinách, vinné révě, ovocných kulturách a zemědělských porostech - ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve…

10

Soutok: Jedna příroda, jedna CHKO, dvě petice

www.enviweb.cz

V souvislosti s plánovaným vyhlášením chráněné krajinné oblasti Soutok se ve veřejném prostoru objevily hned dvě petice. Je patrné, že všem bezmála dvaceti tisícům jejich signatářů na uchování přírody a krajiny v tomto území záleží. Petici…

09

Dvě historické nádrže a tůň s vodou ze zámecké studánky obnovily na Plzeňsku Lesy České republiky

www.enviweb.cz

Kamýky a U Kostelíka, dvě zaniklé historické průtočné vodní nádrže i tůň zanesenou sedimentem obnovily Lesy České republiky za devět milionů korun nedaleko státního zámku Kozel na Plzeňsku. Nádrže byly dlouhodobě takřka bez vody a…

08

Bobři se vracejí i do českých Krkonoš

www.enviweb.cz

Bobr evropský byl na území Čech vyhuben na přelomu 18. a 19. století, od konce minulého století se ale migrací z Rakouska, Bavorska a také ze Saska proti proudu Labe vrací do Česka a znovu osídluje stará území. V podhůří Jizerských hor se…

Saturday, Apr 13

17

Český výrobce EFKO představuje novou stavebnici ECO Roto - hračku, která myslí na budoucnost

www.enviweb.cz

Český výrobce her a hraček z Nového Veselí, společnost EFKO-karton, s. r. o., v těchto dnech uvádí na trh novou eco-friendly řadu stavebnic nesoucí název ECO Roto. Jde o inovativní hračky kladoucí důraz na udržitelnost a ekologii.…

09

Praha 1 pokračuje v instalaci mlžících zařízení pro ochranu před vysokými teplotami

www.enviweb.cz

Celkem bylo v uplynulých letech nainstalováno 9 mlžících zařízení, která jsou napojena na pozemní hydranty a nevyžadují žádné výkopové či stavební zásahy. Instalace zařízení tak byla rychlá a efektivní, což umožnilo rychlou reakci na…

08

14. duben - Den dobrých skutků

www.enviweb.cz

Tento svátek založila v roce 2007 v Izraeli podnikatelka a filantropka Shari Arison prostřednictvím neziskové organizace, která spojuje lidi, kteří chtějí být dobrovolníky s organizacemi, které potřebují pomoc. V roce 2011 se pak tento den…

06

Měření kvality ovzduší v průmyslové zóně města Jihlavy za období roku 2023

www.enviweb.cz

Pro účely vyhodnocení měření kvality ovzduší byla data srovnána s výsledky automatických stanic imisního monitoringu (AIM) v Jihlavě a v Košeticích. V případě stanice AIM Jihlava se jedná o městskou pozaďovou stanici reprezentující pozadí…

Friday, Apr 12

16

12. dubna - Světový den křečků

www.enviweb.cz

Všichni známe křečky, kteří dokážou do svých nadýchaných tváří vměstnat tříchodové jídlo, ale věděli jste, že jim byl věnován celý den? No, teď už ano! Pokud hledáte způsob, jak potěšit svého malého chlupatého kamaráda, pak je tu Světový…

10

Každá pomoc se počítá: jarní Sbírka potravin se uskuteční 13. dubna

www.enviweb.cz

Dovolujeme si připomenout, že jarní kolo Sbírky potravin se koná v sobotu 13. dubna 2024. Lidé budou moci v tento den od 8 do 18 hodin věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží ve 2110 obchodech po celé České republice. Už od 9.…

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 10. dubnu 2024

www.enviweb.cz

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých…

Za nižší emise nižší úrok. ČEZ uzavřel již třetí úvěr vázaný na ekologické ESG parametry: může čerpat až 2,5 miliardy korun od CaixaBank

www.enviweb.cz

Společnost ČEZ uzavřela další, v pořadí již třetí, úvěr navázaný na rating ESG. Objem úvěrové linky poskytnuté pobočkou CaixaBank působící na polském trhu činí 2,5 miliardy korun. Stejně jako u předchozích dvou úvěrových smluv platí, že…

09

PENNY ZAPOJÍ DO SBÍRKY POTRAVIN 134 PRODEJEN

www.enviweb.cz

Řetězec PENNY se zapojí do jarního kola solidární celorepublikové Sbírky potravin, která patří k největším charitativním akcím v Česku. Potraviny nebo drogistické zboží mohou zákazníci na pomoc potřebným věnovat ve 134 prodejnách PENNY.…

08

Velikonoční písečný prach ze Sahary pohledem dálkového průzkumu i pozemního měření

www.enviweb.cz

Letošní velikonoční svátky byly doprovázeny nejen nadprůměrně vysokými teplotami, ale i přechodem částic ze Sahary, které zasáhly většinu území pevninské Evropy včetně České republiky. Písečný prach ze Sahary bylo možné mapovat jak…

Rada EU dnes schválila směrnici o energetické náročnosti budov

www.enviweb.cz

Rada EU dnes schválila finální znění směrnice o energetické náročnosti budov, jejímž cílem je dosažení bezemisního fondu budov v roce 2050. Hlavní teze směrnice byly vyjednány za českého předsednictví, kdy členské státy získaly široké pole…