English

horice.org

Tuesday, Apr 16

15

Upozornění: Zahájena rekonstrukce komunikací – Karlova ulice, část ulic Škrétova, Čechova, Brandlova, Kollárova

www.horice.org

Právě dnes 16. dubna 2024 došlo k předání staveniště a v podstatě tak startuje plánovaná stavební akce „Rekonstrukce komunikací – Karlova ulice, část ulic Škrétova, Čechova, Brandlova a Kollárova – II. etapa“. Více informací v článku...

14

87/2024 Veřejná vyhláška

www.horice.org

Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bašnice za období 2014–2024, viz příloha.

86/2024 Veřejná vyhláška

www.horice.org

Oznámení 6. úplné aktualizace územně analytických podkladů pro území obce s rozšířenou působností Hořice a zároveň výzva poskytovatele údajů k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti použitých údajů o území ve lhůtě do 3 měsíců ode…

10

Florbal: Mladší žáci U13 porazili lídra soutěže!

www.horice.org

Před dvěma týdny uspěli hořičtí mladší žáci U13 na domácí půdě a díky výhrám (6:3 s Orlicko-Třebovskem a 5:4 se Všestarami) a remízám (2:2 s Přeloučí i s HAGA Pardubice) potřetí pronikli do 1. koše mezi nejlepší týmy florbalové ligy.

Monday, Apr 15

17

Dětské zábavné dopoledne ve Smetanových sadech

www.horice.org

Již tento pátek 19. dubna v dopoledních hodinách pořádá město Hořice ve Smetanových sadech zábavný program pro děti z mateřských a základních škol. Těšit se mohou na zvířátka, koníky, dětské, výtvarné či modelářské dílny, které zajistí…

16

86/2024 Záměr 01N042024

www.horice.org

Záměr č. 01N042024 na pronájem pozemků (jejich částí) AMK Hořice pro konání závodů 300 ZGH a ČTT, více viz příloha.

14

Čarodějnická stezka odvahy

www.horice.org

V pátek 26.4.2024 od 19 hod proběhne v areálu zahrady DDM ochutnávka čarodějných aktivit. Můžete se trochu bát, vlastní špekáček si opékat. Noční čarodějná stezka bude za příznivého počasí ve Smetanových sadech. Pokud by pršelo, vše…

11

Koncert Písně britských ostrovů odložen pro nemoc!

www.horice.org

DK Koruna oznamuje, že z důvodu nemoci účinkující se odkládá koncert Klubu přátel hudby Písně britských ostrovů, který se měl uskutečnit tuto středu 17. 4. v sále hořické radnice. O novém termínu budete včas informováni, zakoupené…

Dobrá zpráva pro rodiče: V Hořicích vznikne nová dětská skupina

www.horice.org

Město Hořice v těchto měsících dokončuje projekt realizace zázemí pro novou dětskou skupinu. V prostoru křížení ulic Žerotínova a Karla Kofránka vznikne nový objekt s kapacitou až 24 dětí, který město plánuje spustit v režimu dětské…

Spolek Traily Hořice a skauti uklízeli les!

www.horice.org

Týden před Dnem Země se pustili členové spolku Traily Hořice a místní skauti do úklidu lesa kolem nově vznikajících cyklostezek v oblasti koupaliště Dachova. A že bylo co dělat!

10

ODLOŽENO PRO NEMOC - Písně britských ostrovů - KPH

www.horice.org

DK Koruna pořádá koncert Klubu přátel hudby PÍSNĚ BRITSKÝCH OSTROVŮ

09

85/2024 Veřejná vyhláška

www.horice.org

Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce…

Strojní čištění ulic

www.horice.org

Ve dnech 16. 4. až 18. 4. 2024 dojde ke strojovému čistění některých hořických ulic. V článku uvádíme jejich přehled. Veřejnost tímto prosíme, aby respektovala dočasné zákazové dopravní značky a z uvedených míst si včas přeparkovala svá…

Friday, Apr 12

12

Úplná uzavírka provozu na silnici mezi Dobrou Vodou a Hořicemi

www.horice.org

Od pondělí 15. dubna 2024 dojde k úplné uzavírce provozu na silnici III/3267 mezi Dobrou Vodou a Hořicemi. Tato uzavírka platí kromě motorových vozidel i pro chodce a cyklisty, jelikož uzavřená část bude staveništěm a hrozí zde nebezpečí…

10

84/2024 Zasedání městského zastupitelstva- program

www.horice.org

Zasedání městského zastupitelstva města Hořice, datum konání 22.4.2024 od 16:00 hodin v divadelním sále radnice, viz příloha

Zimní pětiboj opět v Hořicích

www.horice.org

Jak už se stalo tradicí, Hořice hostily okresní i krajské kolo zimního pětiboje pořádaného asociací Sport pro všechny. Opět tedy děti od předškolního věku až po dorostence změřily své síly ve všestrannosti (člunkový běh, skok z místa, hod…

08

Zasedání Zastupitelstva města Hořice 22. dubna 2024

www.horice.org

Starosta města Hořice svolává podle zákona o obcích zasedání Zastupitelstva města Hořice, které se bude konat v pondělí 22. dubna 2024 od 16:00 hodin v Divadelním sále radnice. Program jednání naleznete v článku...

Thursday, Apr 11

15

březen

www.horice.org

12

Participativní rozpočet města Hořice: Spuštění příjmů projektových záměrů již 15. dubna

www.horice.org

Město Hořice zahajuje novou éru demokracie a transparentnosti s uvedením participativního rozpočtu (PaR), který přináší občanům příležitost přímo ovlivnit rozvoj svého města. Tento inovativní projekt, realizovaný na platformě lepsi.horice…

Wednesday, Apr 10

16

Hořické hudební slavnosti 2024: Dalibor - vítání slunovratu

www.horice.org

Koncert Dalibor - Vítání slunovratu v rámci Hořických hudebních slavností.

Hořické hudební slavnosti 2024: Hořický komorní orchestr

www.horice.org

Hořický komorní orchestr na Hořických hudebních slavnostech 2024

15

Hořické hudební slavnosti 2024: Bona Vita a Flautissimo

www.horice.org

Pěvecký sbor Bona Vita a flétnový soubor Flautissimo na Hořických hudebních slavnostech 2024.

Hořické hudební slavnosti 2024: Ratibor a Vesna

www.horice.org

Koncert sborů Ratibor a Vesna na Hořických hudebních slavnostech.

14

Čarodějáles 2024

www.horice.org

Čarodějáles v areálu Zahrada. Program pro děti, loutkové divadlo, opékání, zapálení vatry a čarodějnice.

13

83/2024 Návrh závěrečného účtu města Hořice za rok 2023

www.horice.org

Návrh závěrečného účtu města Hořice za rok 2023, údaje o ročním hospodaření města, viz příloha.

12

82 Rozhodnutí

www.horice.org

Rozhodnutí o povolení uzavírky na místních komunikacích, termín: 15.4.-30.6.2024, viz příloha.

81/2024 Veřejná vyhláška

www.horice.org

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Hořicích, termín: 15.04.2024, viz příloha.

Pálení čarodějnic v kempu

www.horice.org

Čeká vás živá hudba, vatra, opékaní buřtů, gril, občerstvení

09

Den pro zemi s DDM Hořice

www.horice.org

Den země je jedním z nejdůležitějších dní v roce, protože nám stav naší planety nesmí být lhostejný. Na akci nás čekají tvořivé dílny, společná tvorba příbytků pro zvěř, sázení květin na stanoviště, burza květin, aktivity pro děti a mnoho…