English

info.ricany.cz

Monday, Jan 24

13

07

22657-2022 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - pan Karel Markert

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 24. 1. 2022, datum svěšení: 9. 2. 2022 (27164)

21879-2022 Rozhodnutí - RCP Nebřenice-OAKS PRAGUE 14a1 - cesty na golfovém hřišti - kú Chomutovice

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 24. 1. 2022, datum svěšení: 25. 2. 2022 (27148)

Test EUD

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 24. 1. 2022, datum svěšení: 28. 1. 2022 24058/2022-MURI/OIT/256 (26712)

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové a místní komise - referendum 2022

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 24. 1. 2022, datum svěšení: 1. 2. 2022 (26231)

21915-2022 Rozhodnutí - kanalizační řád stokové sítě obce Svojetice - stoková síť, ČOV kú Svojetice

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 24. 1. 2022, datum svěšení: 9. 2. 2022 (27177)

371719-2021 Oprava - Rozhodnutí - RPC Nebřenice-OAKS PRAGUE 14a2+b - cesty na golfovém hřišti

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 24. 1. 2022, datum svěšení: 25. 2. 2022 (27194)

521733-2021 Rozhodnutí o umístění stavby - III-00321 Říčany-Voděrádky, SO 301-Dešťová kanalizace

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 24. 1. 2022, datum svěšení: 9. 2. 2022 (27757)

Friday, Jan 21

15

Stanovení minimálního počtu členů okrskové a místní komise - referendum 2022

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 21. 1. 2022, datum svěšení: 16. 2. 2022 (25330)

10

21360-2022 Oznámení o zahájení řízení - vrtaná studna, parc.č. 986-14, k.ú. Vlkančice

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 21. 1. 2022, datum svěšení: 6. 2. 2022 (24943)

02

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 07.02.2022 od 08.00 do 14.00 hod. - Říčany, ul. Slunečná

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 21. 1. 2022, datum svěšení: 7. 2. 2022 (24323)

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 08.02.2022 od 08.00 do 16.00 hod. - Říčany, Pacov

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 21. 1. 2022, datum svěšení: 8. 2. 2022 (24327)

Thursday, Jan 20

00

Pokladna na MěÚ Komenského náměstí je z důvodu nemoci až do odvolání uzavřena.

info.ricany.cz

Potřebné služby si můžete vyřídit na pokladnách úřadu na Masarykově náměstí.

Z důvodu covid pandemie může docházet k omezení úředních hodin pro veřejnost MÚ Říčany.

info.ricany.cz

Informace o změnách, aktuálních opatřeních či případném omezení fungování jednotlivých úseků úřadu najdete přehledně v rubrice "Aktuální změny v úředních hodinách"

15

OOP - ČT - Uhelná

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 20. 1. 2022, datum svěšení: 25. 1. 2022 21894/2022-MURI/ODP/00123 (24285)

Wednesday, Jan 19

17

Pracovník/pracovnice informačního centra v Říčanech

info.ricany.cz

Společnost Mediální a komunikační servis Říčany, o. p. s. hledá pracovnici/pracovníka informačního centra na HPP. Podmínkou minimálně středoškolské vzdělání, vstřícný a proaktivní přístup, znalost němčiny či angličtiny na komunikativní…

10

19033-2022 Rozhodnutí - vydání povolení - vrtaná studna, pozemek parc.č. 160-71, k.ú. Všestary

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 19. 1. 2022, datum svěšení: 4. 2. 2022 (22178)

VŘ - Vedoucí odboru správy majetku

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 19. 1. 2022, datum svěšení: 2. 2. 2022 18616/2022-MURI/OF/1785 (20640)

05

Zrušení dražební vyhlášky - č.j. 139 EX 36825-19 - povinná Kristýna Makajevová

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 19. 1. 2022, datum svěšení: 4. 2. 2022 (23039)

Tuesday, Jan 18

13

Jak využít kotlíkové dotace ze Středočeského kraje?

info.ricany.cz

Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva? Do 1. září 2022 je třeba ho vyměnit nebo požádat o dotaci na nový, jinak hrozí sankce.

07

Dopravní značení - Stříbrná Skalice propustek - odpověď

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 18. 1. 2022, datum svěšení: 23. 1. 2022 19408/2022-MURI/ODP/00123 (21507)

04

VV o návrhu územního opatření o stavební uzávěře Říčany

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 18. 1. 2022, datum svěšení: 18. 2. 2022 520599/2021-MURI/OUPRR/493 (549674)

18501-2022 Rozhodnutí - vydání povolení - vrtaná studna, pozemek parc.č. 966-84, k.ú. Zvánovice

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 18. 1. 2022, datum svěšení: 3. 2. 2022 (21393)

18604-2022 Rozhodnutí - vydání povolení - vrtaná studna, pozemek parc.č. 966-40, k.ú. Zvánovice

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 18. 1. 2022, datum svěšení: 3. 2. 2022 (21403)

19297-2022 Doručení veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti - pan Konstantin Novikov

info.ricany.cz

Datum vyvěšení: 18. 1. 2022, datum svěšení: 3. 2. 2022 (21412)