English

konstrukce.cz

Tuesday, Sep 3

01

Absolventi českých technických fakult patří mezi nejlepší v Evropě

www.konstrukce.cz

U příležitosti Haly roku Akademik 2019 jsme se sešli a požádali o krátký rozhovor Radka Těšíka, vedoucího marketingu skupiny LLENTAB, jednoho z hlavních partnerů akce.

Monday, Sep 2

3D tiskárna UNIZ SLASH PRO UDP – bez známek vrstvení…

www.konstrukce.cz

Zajímalo by vás, jak lze zhmotnit své návrhy pomocí 3D modelů bez známek vrstvení? 3D tiskárna Uniz SLASH PLUS UDP je profesionálnějším řešením pro designéry a spotřebitele. V článku jsou popsány výhody tohoto stroje.

Sunday, Sep 1

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL opět podpoří projekty v regionu

www.konstrukce.cz

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL vyhlašuje příjem žádostí o udělení finanční podpory organizacím či jednotlivcům z Moravskoslezského regionu, kteří zašlou zajímavý projekt se zaměřením na aktivity dětí nebo seniorů v oblasti vzdělávání, zdraví…

Friday, Aug 30

Dřevěnou tribunu v Chrudimi pro 500 diváků podpírají ocelové sloupy

www.konstrukce.cz

Pozemek sportovního areálu s novostavbou Městského stadionu se nachází při jednom z hlavních příjezdů z dopravního okruhu města Chrudim do historického jádra, v ulici Novoměstská, v těsné blízkosti městského hřbitova a vodárenské věže.…

Thursday, Aug 29

Problematika experimentálního stanovení kategorie detailu svarového spoje

www.konstrukce.cz

Norma ČSN EN 1993‑1‑9 neposkytuje kategorii detailu pro veškerá provedení svarových spojů. Jsou prezentovány výsledky únavových zkoušek těles se svarovým spojem pro určení křivky únavové pevnosti s cílem stanovit, které kategorii detailu,…

Wednesday, Aug 28

Sanace kubistické obvodové betonové zdi Ďáblického hřbitova v Praze

www.konstrukce.cz

Předmětem komplexní opravy kubistické ohradní zdi Ďáblického hřbitova bylo provedení sanace a statické zajištění nevyhovující konstrukce zdi. Opravovaná zeď je zapsána na seznamu národních kulturních památek a při opravě bylo nutno…

Tuesday, Aug 27

17

Mori Building: projekt městské obnovy v centru Tokia

www.konstrukce.cz

Společnost Mori Building Co., Ltd., přední developer městských zástaveb, zahájila výstavbu svého projektu obnovy městského okrsku Toranomon-Azabudai kategorie 1. Jedná se o projekt masivní obnovy města zaměřený na revitalizaci velké…

16

Proměny Mariánského náměstí se ujme studio Xtopix, zapojí i občany

www.konstrukce.cz

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR Praha) vybral zpracovatele studie, který navrhne novou podobu Mariánského náměstí. Stalo se jím pražské studio Xtopix. Na konci září, v rámci Evropského týdne mobility, započne dočasná…

01

Studium příčin ztmavnutí povlaku žárového zinku v oblasti svarového spoje

www.konstrukce.cz

Objednatele žárového pozinkování mnohdy znepokojuje různorodý vzhled povlaku. U zakázek provedených z rozmanitého materiálu jsou některé pozinkované plochy lesklé, jiné mohou být temně matné. Od zhotovitele povlaku požadují vysvětlení a…

Monday, Aug 26

10

Pohľad a očakávania investora na žiarovo pozinkované ťažké oceľové konštrukcie v energetike

www.konstrukce.cz

K tomuto článku bola zvolená téma osvetľujúca skúsenosti a prax investorov z radov energetiky, využívajúcich služieb siete zinkovní pre budovanie nových, ale i rekonštruovaných energetických diel v súčasnosti. Do týchto diel Prenosové…

Thursday, Aug 22

11

Rozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapa

www.konstrukce.cz

Změna legislativy, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který požaduje provádění revize a zkoušky těsnosti nádrží na Centrálního tankoviště ropy (CTR) po dvaceti letech provozu, si vyžádala nutnost výstavby rezervního tanku, do něhož by…

CAMP přivítá světové architekty, přednášet budou také o svém plánovaném projektu pro Prahu

www.konstrukce.cz

Po letní pauze se do Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Praze vrací přednáškový cyklus se zajímavými osobnostmi ze světa architektury zvaný Urban Talks. V září se v rámci něho představí hned několik významných architektů.…

Wednesday, Aug 21

12

Panattoni Europe zahájila výstavbu průmyslového parku u košického letiště

www.konstrukce.cz

Prvním nájemcem v novém Panattoni Parku Košice Airport bude největší distributor tabákových výrobků na Slovensku GGT a nastěhovat se bude moci již koncem roku 2019. Prozradili to zástupci Panattoni Europe při slavnostním zahájení výstavby…

01

SCIA Engineer verze 19 – rychlý a efektivní návrh konstrukce

www.konstrukce.cz

SCIA Engineer 19 přináší celou řadu vylepšení urychlujících a zjednodušujících pracovní postupy při návrhu a posouzení konstrukce. Nabízí mnoho nových funkcí, které vám pomohou řešit běžné každodenní úkoly s minimálním úsilím a velmi…

Tuesday, Aug 20

16

Instalaci požárně bezpečnostního zařízení zajistila PYRONOVA IS

www.konstrukce.cz

Jako dodavatel protipožárního systému pro společnost Fatra, a. s., jsme nejprve důkladně zanalyzovali skutečný stav haly a navrhli pro klienta nejideálnější řešení.

15

Vybíráme pásovou brusku - kterou si koupit?

www.konstrukce.cz

Broušení dřevěných povrchů se pouze jeví jako jednoduché a bezpečné, tato činnost si však ve skutečnosti vyžaduje zručnost a opatrnost. A protože budete muset investovat čas do osvojení si správného postupu broušení, věnujte alespoň tak…

Panattoni Europe představila ve virtuální realitě první zónu pro průmysl 4.0

www.konstrukce.cz

Žádné dlouhé prezentace a vysvětlování, ale speciální VR brýle, vysoce-výkonné Backpack počítače HP a propracovaný virtuální model industriálních budov, které lze rovnou navštívit, jako kdyby už stály. Tak unikátním způsobem představil…

Na ČVUT v Praze začala Letní škola IT pro středoškolačky

www.konstrukce.cz

Dne 19. 8. 2019 začala Letní škola IT pro 31 dívek ze středních škol, kterou organizuje spolek Czechitas společně s ČVUT v Praze a firmou Microsoft. Hlavním cílem akce je přilákat ke studiu informatiky na vysokých školách co nejvíce…

Monday, Aug 19

ESAB představuje plněnou elektrodu s kovovou náplní s velmi nízkým obsahem difúzního vodíku pro vysoce pevné oceli

www.konstrukce.cz

ESAB, světový vůdce ve svařovacích a řezacích technologiích, představuje Coreweld 69 LT H4, plněnou elektrodu s kovovou náplní pro vysoce pevné oceli. Tato nová plněná elektroda, která využívá výhod nízkého obsahu difúzního vodíku,…

Friday, Aug 16

01

(Problematické) provedení detailů ETICS podle požární normy ČSN 73 0810

www.konstrukce.cz

V srpnu 2016 vstoupila v platnost revidovaná norma ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení a s ním se výrazně změnil přístup v zateplování budov. Lze říci, že rok 2019 je prvním rokem, kdy se většina budov zatepluje…

Thursday, Aug 15

Pozvánka na BIM World 2019 do Mnichova

www.konstrukce.cz

Digitální transformace stavebnictví, správy nemovitostí, urbanizace a územního plánování - to jsou hlavní témata, kterým se chce věnovat letošní celkově již čtvrtý ročník setkání odborníků ze stavebnictví i souvisejících oborů v německém…

Wednesday, Aug 14

Na svou revitalizaci čekají téměř tři tisíce brownfieldů

www.konstrukce.cz

Druhý ročník konference Brownfieldy přinesl praktické ukázky, jak na revitalizaci zanedbaných budov či území, propojil všechny, kteří chtějí a mohou problematiku brownfieldů v České republice posouvat dál, a přispěl k užšímu dialogu mezi…

Tuesday, Aug 13

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“

www.konstrukce.cz

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb (ADSZS).

Monday, Aug 12

10

Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?

www.konstrukce.cz

Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží jen jako zázemí pro hasiče, ale i jako místo pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Thursday, Aug 8

15

Jak bude vypadat ambasáda České republiky, která vznikne v Addis Abebě podle vítězného projektu v studentské soutěži INSPIRELI AWARDS?

www.konstrukce.cz

Největším zájem na výstavě ARCHITEKTURA bude zajisté o 25 nejlepších prací soutěže INSPIRELI AWARDS v kategorii „Návrh ambasády ČR v Addis Abebě v Etiopii“. Tuto speciální soutěžní kategorii vypsalo Ministerstvo zahraničních věcí České…

01

Korozní napadení korozivzdorných ocelí v důsledku svařovaní

www.konstrukce.cz

Korozivzdorné oceli patří mezi konstrukční materiály s vysokou korozní odolností v závislosti na způsobu jejich legování a korozním prostředí. Korozní odolnost korozivzdorných ocelí v konkrétním provozním prostředí závisí na správné volbě…

Wednesday, Aug 7

14

Požární ochrana ocelových nosných prvků pomocí obkladů

www.konstrukce.cz

V tomto článku jsou popsány výhody aplikace obkladů pro zvýšení požární odolnosti ocelových konstrukcí, a tedy i požární odolnosti celých staveb. Autor článku se zmiňuje o možnosti použití až tří modifikací desek PROMATECT®.

Tuesday, Aug 6

01

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“

www.konstrukce.cz

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek.

Monday, Aug 5

12

„Nejvíce zaujal požár skladu pneumatik,“

www.konstrukce.cz

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., vedoucí Katedry požární ochrany Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (Fakulta bezpečnostního inženýrství).

Friday, Aug 2

11

Futbalový štadión Nitra – tribuna

www.konstrukce.cz

Na jednej strane sa vyníma Nitriansky hrad, na druhej Zobor. V takejto krásnej oblasti vyrástol nádherný futbalový domov FC Nitra. Projekt Slovenského futbalového zväzu (SFZ) rekonštrukcie a modernizácie štadiónov tak dokončil už svoj…