English

kostelecno.cz

Wednesday, Jun 19

17

Změna frekvence svozu domovního odpadu

www.kostelecno.cz

Město Kostelec nad Orlicí oznamuje, že od pondělí 1. července se ruší týdenní svoz domovního odpadu. Nově bude platit čtrnáctidenní svoz jak pro domovní odpad, tak pro bioodpad. Nádoby na domovní odpad budou sváženy každý sudý týden a na…

16

Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2025

www.kostelecno.cz

Královéhradecký kraj předkládá obcím a cestujícím k připomínkování návrh železničního jízdního řádu pro rok 2025 pro tratě v Královéhradeckém kraji.

14

Tuesday, Jun 18

16

13

09

Monday, Jun 17

18

17

14

08

Koupaliště Kostelec nad Orlicí

www.kostelecno.cz

Sezóna na koupališti v Kostelci nad Orlicí začíná 17. června od 13:00 hodin. Další informace na webu www.koupalko.cz.

Hlasování v rámci participativního rozpočtu

www.kostelecno.cz

Vážení spoluobčané, do 21. června můžete hlasovat pro vybrané projekty v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu města Kostelec nad Orlicí. Více informací v textu tohoto článku.

Friday, Jun 14

13