English

mbudejovice.cz

Today News

10

Thursday, Apr 22

00

Veřejná vyhláška

www.mbudejovice.cz

SIGNEX CZ Třebíč s.r.o.: přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci: sil. II/410 ul. Želetavská, Jemnice

Záměr Města Moravské Budějovice

www.mbudejovice.cz

uzavřít Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě ze dne 22.08.2011, uzavřené mezi Městem Moravské Budějovice a předem určeným zájemcem, stávajícím pachtýřem Zdeňkem Šplíchalem

12

Wednesday, Apr 21

17

Veřejná vyhláška

www.mbudejovice.cz

Lukáš Píša: přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: místní komunikace- chodník ul. Nerudova, Moravské Budějovice

13

Tuesday, Apr 20

14

Provoz MěÚ Moravské Budějovice od 26. dubna 2021

www.mbudejovice.cz

Pondělí: 7:30 – 17:00; Úterý: 7:30 – 15:30; Středa: 7:30 – 17:00; Čtvrtek: 7:30 – 15:30; Pátek: pro veřejnost ZAVŘENO

13

Veřejná vyhláška

www.mbudejovice.cz

Změna č. 1 Územního plánu Štěpkov

Monday, Apr 19

17

Záměr Města Moravské Budějovice

www.mbudejovice.cz

směna nemovitého majetku: Město Moravské Budějovice je vlastníkem pozemku parc. č. 89/10 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 36 m2 zapsaný na LV 10001 v obci Moravské Budějovice a k. ú. Jackov.

16

Veřejná vyhláška

www.mbudejovice.cz

Inženýrské stavby Jebáček s. r. o.: přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: sil. III/4102, III/36071, III/36078, III/36068, III/36070, III/36081, III/15227, III/36069

Friday, Apr 16

15

12

Thursday, Apr 15

18

Veřejná vyhláška

www.mbudejovice.cz

Dopravní značení MŠ, s.r.o.: přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: sil. II/152 po hranici ORP, sil. III/15227, sil. III/15228, sil. III/15229

17

16

Monday, Apr 12

18

17

Veřejná vyhláška

www.mbudejovice.cz

EG.D a. s.: žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: M. Budějovice - parc. 776, Šiková: NN kabel

Friday, Apr 9

12

Veřejná vyhláška

www.mbudejovice.cz

Ladislav Jahoda techn. činnosti v dopravě: přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: silnice II/152 v obci Moravské Budějovice

Thursday, Apr 8

Wednesday, Apr 7

15

ROZHODNUTÍ

www.mbudejovice.cz

O prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události

13

Veřejná vyhláška

www.mbudejovice.cz

MS STAVMONT s. r. o.: přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci sil. III/41014, III/41020, III/41017, sil. III/41018 a sil. III/40810

12

Thursday, Apr 1

14

Veřejná vyhláška

www.mbudejovice.cz

Dopravní značení MŠ, s.r.o.: přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci silnice: II/152, III/15114, III/15222 - železničních přejezd P3883 mezi obcemi Dědice a Budkov v termínu: od 29.04.2021 od 7,00 hod. do 30.04.2021 do 18,00 hod.

Wednesday, Mar 31

21

14

11

Veřejná vyhláška

www.mbudejovice.cz

SIGNEX CZ Třebíč s.r.o.: přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: silnice III/15216 v obci Pálovice

Tuesday, Mar 30

16

Veřejná vyhláška

www.mbudejovice.cz

Zahájení opakovaného řízení o vydání změny č. 1 Územního plánu Slavíkovice