English

mesto-most.cz

Today News

14

Informace zákonným zástupcům k zápisům dětí do MŠ 2021/2022

www.mesto-most.cz

Informace o tom, pro které ročníky (dle data narození dítěte) je předškolní vzdělávání povinné a jak při zápisu do MŠ postupovat...

13

Zápis dětí do MŠ 2021/2022

www.mesto-most.cz

Zápis dětí do mateřských škol zřízených městem Most na školní rok 2021/2022 se uskuteční ve dnech 4. května 2021 od 13 do 17 hodin a 5. května 2021 od 13 do 16 hodin. Více informací v přílohách níže (Zápis dětí do MŠ a Informace zákonným…

Informace zákonným zástupcům k zápisům do MŠ 2021/2022

www.mesto-most.cz

Informace o tom, pro které ročníky (dle data narození dítěte) je předškolní vzdělávání povinné a jak při zápisu do MŠ postupovat, naleznete na níže uvedeném odkazu.

11

Pomozte nám najít chráněný strom

www.mesto-most.cz

Znáte ve svém okolí nějaký starý strom, který si zaslouží být označen jako "Památný" a tím i chráněný? Pak stačí jen poslat fotografii a určení místa, kde roste. O ostatní se už postaráme. Pojďte nám pomoci chránit naše stromy.

Thursday, Apr 22

Na SNP pokvetou lilie

www.mesto-most.cz

Na třídě Slovenského národního povstání pokvetou lilie. V současné době Technické služby města Mostu zakládají záhon, který by měly v létě zdobit květy lilií.

Wednesday, Apr 21

16

Obnova dětských hřišť

www.mesto-most.cz

Každoročně věnuje město Most péči i atrakcím na dětských hřištích. Celoročně probíhá nejen pravidelná údržba ale dle potřeby i doplňování nových prvků.

Velkokapacitní očkovací centrum v Mostě je připraveno

www.mesto-most.cz

Očkování proti nemoci covid-19 ve sportovní hale může začít. Velkokapacitní očkovací centrum v Mostě je připravené. Svoji činnost zahájí zítra a bude fungovat každý den včetně víkendů od 8:00 do 18:00 hodin.

15

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství 2021

www.mesto-most.cz

Poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství se promíjí zcela místní poplatek za užívání veřejného prostranství za umístění reklamního zařízení za období 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.

10

Tuesday, Apr 20

16

Koronavirus: Velkokapacitní očkovací centrum ve Sportovní hale Most

www.mesto-most.cz

Všichni, kteří jsou objednaní k očkování do mostecké nemocnice, se od tohoto data dostaví už na nové očkovací místo do sportovní haly.

15

Očkovací místo z nemocnice se přesouvá do nových prostor ve sportovní hale

www.mesto-most.cz

Ve čtvrtek 22. dubna 2021 se v malé tréninkové hale Sportovní haly Most otevře velkokapacitní očkovací centrum na vakcinaci proti onemocnění covid-19. Fungovat bude každý den včetně víkendů od 8 do 18 hodin. Při dostatečném množství…

14

13

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.: Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu Most - Petra Jilemnického

www.mesto-most.cz

V uvedené lokalitě dojde k plánované rekonstrukci vodovodu. V období 21. 4. - 30. 11. 2021 bude docházet k dílčím odstávkám vody, o kterých budete informováni s 5denním předstihem.

11

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.: Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu Most - Národního odboje

www.mesto-most.cz

V uvedené lokalitě dojde k plánované rekonstrukci vodovodu. V období 20. 4. - 30. 10. 2021 bude docházet k dílčím odstávkám vody, o kterých budete informováni s 5denním předstihem.

Blokové čištění 2021

www.mesto-most.cz

Od 17. května 2021 do 26. října 2021 bude v našem městě probíhat blokové čištění komunikací, které zajišťuje společnost Technické služby města Mostu a.s.

10

Máme šanci opět Hejbnout Mostem! Od 17. 2. do 30. 4. 2021 můžete podávat své návrhy

www.mesto-most.cz

Máte v hlavě nápad, který by se dal uskutečnit ve městě Most? A jste občan Mostu starší patnácti let nebo právnická osoba podnikající v Mostě? Pak se stále můžete zapojit do druhého ročníku takzvaného participativního rozpočtu Hejbni…

08

Informace České pošty: Omezení hodin pro veřejnost na pobočce Most 3, Slovenského národního povstání 2744/14

www.mesto-most.cz

Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu ve dnech 20. 4. - 23. 4. 2021 z personálních důvodů vázaných na situaci Covid-19.

Monday, Apr 19

15

Odpověď na dotaz na stání v křižovatce ul. Jar. Vrchlického a Maxe Švabinského a dále Jar. Vrchlického a Čs mládeže

www.mesto-most.cz

Dotaz občana: "Poukazuji na neustálé porušování zákona č. 361/2000Sb (stání v křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní), konkrétně se jedná o křižovatky ul. Jar. Vrchlického a Maxe Švabinského a dále…

Odpověď na dotaz na dětské hřiště ul. J. Ševčíka

www.mesto-most.cz

Dotaz občana: "Dotaz ohledně dětského hřiště u bloku J. Ševčíka 716, kde byly odstraněny lavičky u pískoviště. Na celé hřiště tam máme 2 lavičky u hřiště, je to opravdu hodně málo. Mnoho maminek postávalo nebo posedávalo na dece. Ke všemu…

12

Druhý ročník soutěže Krušnohorská NEJ

www.mesto-most.cz

Do konce srpna hlasujte pro novinku v oblasti turismu a cestování v Krušných horách.

Sunday, Apr 18

15

Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města Mostu

www.mesto-most.cz

Zasedání se koná dne 29. 4. 2021 od 13 hodin a proběhne za dodržení bezpečných rozestupů. Veřejnost bude mít možnost účastnit se zasedání, její přítomnost bude umožněna pouze na balkoně tak, aby byla oddělena od členů zastupitelstva. Ze…

13

Mostečtí školáci budou testováni na koronavirus certifikovanou organizací

www.mesto-most.cz

Od pondělí 19. dubna 2021 bude spuštěno v mosteckých základních školách „profesionální testování dětí“na onemocnění covid-19. Jedná se o organizačně méně náročný, bezpečnější a spolehlivější způsob. Žáky základních škol bude testovat…

Friday, Apr 16

16

12

Z činnosti Městské policie Most

www.mesto-most.cz

Vybrané události a zásahy strážníků Městské policie Most z 13. a 14. týdne roku 2021

10

Hornický slovník aneb Když se řekne...

www.mesto-most.cz

Horník, baňař, člověk od hornického fochu to zná. Ale laik? Víte, co znamená, když se řekne bidlo, cimrlink, frcuk, šucpajle?

08

Opatření při výskytu ptačí chřipky

www.mesto-most.cz

Z důvodu výskytu ptačí chřipky je město Most zařazeno do oblasti dozoru. V případě náhlého úhynu drůbeže nebo jiného ptactva volejte krajskou veterinární správu.

Thursday, Apr 15

11

Patroni horníků: obecně

www.mesto-most.cz

V dávné minulosti si člověk nedokázal řadu přírodních jevů vysvětlit jinak, než jako vliv nadpřirozených mocností a bytostí. Proto vznikal i jeho požadavek mít k ochraně života i svého patrona. Hornické povolání patřilo odjakživa k velmi…