English

msmt.cz

Today News

10

09

Muži v mateřských a základních školách: David Bělůnek

www.msmt.cz

Praha, 22. prosince 2023 – MŠMT připravilo k výročí narození Jana Amose Komenského seriál medailonků mužů-učitelů

Monday, Nov 27

17

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy č. j. MSMT-24873/2023-1 úpravu podmínek

13

12

Vrchní ministerský rada v oddělení státní služby v odboru personálním a státní služby MŠMT (OP JAK)

www.msmt.cz

Služební poměr na dobu neurčitou (č. j.: MSMT-VYB-254/2023-3)

11

Nominace na Zlatého Ámose do konce roku

www.msmt.cz

Praha, 27. listopadu 2023 - Pouze do konce roku mohou žáci základních a středních škol nominovat své oblíbené

Sunday, Nov 26

17

Friday, Nov 24

19

Premiér ocenil handicapované sportovce

www.msmt.cz

Praha 24. listopadu 2023 - Sportovci a sportovkyně, kteří dosáhli mimořádných úspěchů v paralympijských a

16

10

VÝZVA SG 2024 PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU PŘÍPRAVY SPORTOVNÍCH TALENTŮ VE ŠKOLÁCH S OBOREM VZDĚLÁNÍ GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu, prostřednictvím které mohou právnické osoby

Thursday, Nov 23

18

Náměstek Nantl jednal v Bruselu o nutnosti většího zastoupení žen ve vědě a technice

www.msmt.cz

Brusel, 23. listopadu 2023 – Jak motivovat více talentovaných žen k zájmu o technické obory a jakými

15

MSMT-28277/2023-1 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

www.msmt.cz

Dne 2. listopadu 2023 byla Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doručena žádost o informace dle zákona

MSMT-10069/2023-11 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

www.msmt.cz

Dne 10. května 2023 byla Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doručena žádost o informace dle zákona č.

Volné místo - ředitel/ka odboru výzkumu a vývoje v sekci vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT

www.msmt.cz

Služební poměr na dobu neurčitou (č. j.: MSMT-VYB-206/2023-3)

Ředitel/ka odboru výzkumu a vývoje v sekci vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT

www.msmt.cz

Služební poměr na dobu neurčitou (č. j.: MSMT-VYB-206/2023-3)

14

Ředitel/ka odboru výzkumu a vývoje v sekci vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT

www.msmt.cz

Služební poměr na dobu neurčitou (č. j.: MSMT-VYB-206/2023-3)

Wednesday, Nov 22

20

Odborný referent / odborná referentka v oddělení administrace Národního plánu obnovy v MŠMT

www.msmt.cz

Pracovní poměr na dobu určitou (č. j. MSMT-VYB-247/2023-2)

19

15

Odborníci představili nové metody výuky o holocaustu

www.msmt.cz

Praha, 22. listopadu 2023 – V pondělí 20. listopadu představili odborníci na historii ve Zlíně

12

Testy k přijímačkám lze procvičit zdarma v nové aplikaci

www.msmt.cz

Praha, 22. listopadu 2023 - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) připravilo novou webovou

11

05

Tuesday, Nov 21

19

AVÍZO: Online debata k digitálním pomůckám ve školách

www.msmt.cz

V rámci metodické podpory, kterou MŠMT každoročně školám poskytuje, proběhne ve spolupráci s Národním pedagogickým

16

Ministerský rada v oddělení implementace vysokoškolských politik v odboru vysokých škol v MŠMT

www.msmt.cz

Služební poměr na dobu určitou (č. j. MSMT-VYB-234/2023-3)