English

novavesulestiny.cz

Monday, Dec 21

10

Schválený rozpočet na rok 2021

www.novavesulestiny.cz

https://www.novavesulestiny.cz/file.php?oid=7957053&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=471

Friday, Dec 18

11

Sb. 174/2020

www.novavesulestiny.cz

https://www.novavesulestiny.cz/file.php?oid=7848012&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=463

Návrh rozpočtu obce na rok 2021

www.novavesulestiny.cz

https://www.novavesulestiny.cz/file.php?oid=7879412&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=466

zasedání zastupitelstva 9. 12. 2020

www.novavesulestiny.cz

https://www.novavesulestiny.cz/file.php?oid=7927170&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=468

Sb. 180/2020

www.novavesulestiny.cz

https://www.novavesulestiny.cz/file.php?oid=7857807&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=465

Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.10.2020

www.novavesulestiny.cz

https://www.novavesulestiny.cz/file.php?oid=7883753&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=464

Sb. 194/20

www.novavesulestiny.cz

https://www.novavesulestiny.cz/file.php?oid=7902044&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=467

zápis ze zasedání zastupitelstva 9.12.2020

www.novavesulestiny.cz

https://www.novavesulestiny.cz/file.php?oid=7936080&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=469

Informace tajemníka kraje

www.novavesulestiny.cz

https://www.novavesulestiny.cz/file.php?oid=7848009&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=462

Vládní ustanovení - omezení volného pohybu osob

www.novavesulestiny.cz

https://www.novavesulestiny.cz/file.php?oid=7836974&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=459

Sb. 231/2020

www.novavesulestiny.cz

https://www.novavesulestiny.cz/file.php?oid=7951513&utm_source=Úřední_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=470

Monday, Oct 26

14

Thursday, Oct 22

10

Tuesday, Oct 20

16

Thursday, Oct 15

12

Saturday, Oct 3

17

Thursday, Oct 1

10

Monday, Sep 21

11

08

Thursday, Sep 17

11

Tuesday, Sep 8

18