English

praha13.cz

Monday, Sep 25

18

16

Svatováclavské slavnosti na Slunečním náměstí - Festival volného času Prahy 13

www.praha13.cz

Tradiční svatováclavské slavnosti před budovou radnice na Slunečním náměstí

15

NW výšlap za Převalskými koňmi - Festival volného času Prahy 13

www.praha13.cz

Středisko sociálních služeb Prahy 13 pořádá zejména pro seniory Nordic Walking výšlap za koňmi převalského...

Panskou zahradou a jejím okolím se zahradníky ze třináctky

www.praha13.cz

Odbor životního prostředí Prahy 13 ve spolupráci s MKP pobočka Stodůlky pro širokou veřejnost připravili komentovanou procházku Panskou zahradou a jejím okolí...

09

Friday, Sep 22

14

Pronájem části pozemku parc.č. 1086/9 v k.ú Stodůlky

www.praha13.cz

Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena

11

Pronájem části pozemku parc.č. 2654/55 v k.ú Stodůlky

www.praha13.cz

Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena

10

08

Thursday, Sep 21

14

12

Wednesday, Sep 20

17

16

14

11

Tuesday, Sep 19

00

14

11

Uzavření dodatku č.1 na pozemky parc. č. 264/1, 268/3, 277/7, 278/1, 279/1 a 2192/1 v k.ú. Stodůlky

www.praha13.cz

Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena

Monday, Sep 18

17

16

14

Doručování VV - povolení prodeje ve VD - Renault Master, RZ 2E43616

www.praha13.cz

Doručení písemností veřejnou vyhláškou

13

X. Rekord Bull Sraz

www.praha13.cz

Slavnostní 10. ročník unikátní psí akce. Padne opět nový český rekord?

Butovický rohlík 2023 - Festival volného času Prahy 13

www.praha13.cz

Městská část Praha 13 a Triatlon sportklub Praha vás srdečně zvou do Centrálního parku na tradiční cyklistický a běžecký závod pro všechny věkové kategorie...

MČR ve Flyboardingu, půjčovna, denní a noční Flyboardshow - Festival volného času Prahy 13

www.praha13.cz

Mistrovství České republiky ve Flyboardu 2023, možnost půjčovny, kde se do 5 minut naučí létat kdokoliv...

11