English

staravodahk.cz

Monday, Dec 21

21

Thursday, Dec 17

23

Wednesday, Dec 2

21

Friday, Nov 27

22

Rozsvícení vánočního stromu

www.staravodahk.cz

Vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením nemůže v letošním roce proběhnout rozsvícení vánočního stromu v tradiční podobě. Přesto se o první adventní neděli 29. 11. 2020 v 17:00 hodin rozsvítí alespoň vánoční výzdoba obce a betlém.

Sunday, Nov 1

14

Konec platnosti nájemních smluv na hrobová místa

www.staravodahk.cz

Aktuální nájemní smlouvy jsou uzavřeny do konce roku 2020.

Monday, Oct 19

22

Změny ve veřejné dopravě od 16.10. do 1.11.2020

www.staravodahk.cz

Změny ve veřejné dopravě_2_vlna_COVID.pdf

Monday, Sep 28

20

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

www.staravodahk.cz

V naší obci proběhne sběr dne 17. října 2020 v 10 hodin u školy.

Tuesday, Sep 8

18

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 25.8.2020 od 7:30 - 10:00 hodin

www.staravodahk.cz

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na www.cezdistribuce.cz/odstavky

Výsledek Tříkrálové sbírky 2020

www.staravodahk.cz

V obci Stará Voda bylo vybráno 5178 Kč; Oblastní charita Hradec Králové děkuje všem dárcům.

Dětský den 2020

www.staravodahk.cz

Dne 22. 8. 2020 od 14 hodin proběhne na hřišti v písáku "Dětské odpoledne". Jste srdečně zváni.

Zajištění nákupu v případě karantény nebo izolace

www.staravodahk.cz

Občané, kteří se ocitnou v nouzi se zajištěním základních potřeb (běžné nákupy) se mohou obrátit na starostu P. Volejníka č. 737 847 674 nebo místostarostu L. Vondruse č. 773 616 020, kteří nákup zajistí.