English

sukl.cz

Saturday, Sep 23

13

Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo v červenci 2023 na území Itálie.

Friday, Sep 22

17

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 10. 2023

www.sukl.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je…

13

Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D. byla jmenována ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv

www.sukl.cz

Ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv se 21. září 2023 stala Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., na základě výsledků výběrového řízení ji do funkce vybral ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.

Thursday, Sep 21

Informace SÚKL - neregistrovaný léčivý přípravek Mydriaticum Stulln

www.sukl.cz

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky týkající se závady v jakosti neregistrovaného léčivého přípravku Mydriaticum Stulln, 5mg/ml gtt. 10x10ml.

Wednesday, Sep 20

14

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.9.2023

www.sukl.cz

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.9.2023. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v…

12

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – BETASERC

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších…

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – EPIPEN

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších…

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – PRADAXA (II.)

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších…

11

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – EYLEA

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších…

Sdělení SÚKL ze dne 20. 9. 2023

www.sukl.cz

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Imunor, 10mg por. lyo. 4 až z úrovně zdravotnických zařízení.

Tuesday, Sep 19

14

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek s léčivou látkou methylergometrin-maleinát

www.sukl.cz

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek s léčivou látkou methylergometrin-maleinát v lékové formě injekčního roztoku.

Friday, Sep 15

19

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.10.2023

www.sukl.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických…

15

Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo v srpnu 2023 na území Itálie.

10

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – RYBELSUS (III.)

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších…

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – betahistin

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1…

Thursday, Sep 14

17

Spikevax: EMA doporučuje schválení upravené vakcíny proti covid‑19 zaměřené na Omicron XBB.1.5

www.sukl.cz

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil k registraci upravenou vakcínu Spikevax zaměřenou na subvariantu Omicron XBB.1.5 viru SARS-CoV-2.

10

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivé látky levodopa a inhibitor

www.sukl.cz

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivé látky levodopa a inhibitor dopa-dekarboxylázy v perorální lékové formě tablet (tobolek) s řízeným (prodlouženým) uvolňováním.

Wednesday, Sep 13

Rozhodnutí o dočasném povolení použití vakcín Comirnaty s údaji uvedenými v jiném než českém jazyce

www.sukl.cz

Státní Ústav pro kontrolu léčiv informuje o vydaném rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o dočasném povolení použití léčivého přípravku Comirnaty Omicron XBB.1.5, vakcíny proti covidu-19, způsobem, který není v souladu s rozhodnutím o…

Monday, Sep 11

17

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3/2023

www.sukl.cz

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv

Friday, Sep 8

Informace o výskytu padělků léčivého přípravku Ozempic - aktualizace ze dne 8.9.2023

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Ozempic, 0,25mg/10ml, inj., Ozempic, 0,5mg/10ml. inj. a Ozempic, 1mg/10ml, inj.

Thursday, Sep 7

18

Inspektor/ka Oddělení kontroly léčiv České Budějovice

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor/ka Oddělení kontroly léčiv České Budějovice.

Inspektor/ka Oddělení kontroly léčiv Plzeň

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor/ka Oddělení kontroly léčiv Plzeň.

Inspektor/ka Oddělení správné výrobní praxe

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor/ka Oddělení správné výrobní praxe.

Inspektor/ka Oddělení kontroly ZP

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor/ka Oddělení kontroly ZP.

Inspektor/ka Oddělení vigilance

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor/ka Oddělení vigilance.

Správce/Správkyně ICT v Oddělení provoz IT

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Správce/Správkyně ICT v Oddělení provoz IT.

Inspektor/ka Oddělení kontroly léčiv České Budějovice

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor/ka Oddělení kontroly léčiv České Budějovice.

17

Inspektor/ka Oddělení kontroly léčiv Plzeň

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor/ka Oddělení kontroly léčiv Plzeň.

11

Srpen 2023

www.sukl.cz

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.

10

SÚKL spolu s celníky zabavil nelegálně nabízené léky v tržnici SAPA. Ústav bojuje i proti dalším praktikám tzv. lékových šmejdů

www.sukl.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) spolu s Celním úřadem pro hlavní město Prahu minulý týden zajistil nelegálně obchodované léky v pražské tržnici SAPA. Proti tzv. lékovým šmejdům bojuje SÚKL i v prostředí internetu, kde jsou nabízeny…