English

sukl.cz

Friday, Mar 31

16

Ozempic - přerušení dodávek

www.sukl.cz

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci ohledně nedostupnosti léčivého přípravku OZEMPIC.

15

Prodloužení doby použitelnosti léčivého přípravku Paxlovid

www.sukl.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o prodloužení doby použitelnosti léčivého přípravku Paxlovid na 2 roky.

14

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.4.2023

www.sukl.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely …

13

Sdělení SÚKL ze dne 31.3.2023

www.sukl.cz

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže souběžně dováženého léčivého přípravku Hylak forte por. sol. 100ml až z úrovně zdravotnických zařízení.

Thursday, Mar 30

15

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující sulfamethoxazol a trimethoprim pro intravenózní podání

www.sukl.cz

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivé látky sulfamethoxazol a trimethoprim v lékové formě určené pro intravenózní podání.

14

11

Kontrola pracovišť připravujících radiofarmaka v roce 2022

www.sukl.cz

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly pracovišť připravujících radiofarmaka

Kontrola distribuce v roce 2022

www.sukl.cz

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly distribuce.

10

Kontroly zacházení s léčivými přípravky v zařízeních poskytujících zdravotní péči v roce 2022

www.sukl.cz

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce – kontroly poskytovatelů zdravotních služeb.

Kontrola zacházení s návykovými látkami v lékárnách v roce 2022

www.sukl.cz

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly lékáren.

Kontrola lékáren s odbornými pracovišti v roce 2022

www.sukl.cz

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontrola lékáren s odbornými pracovišti.

Kontrola lékáren v roce 2022

www.sukl.cz

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontrola lékáren.

Wednesday, Mar 29

18

Seznam IPLP k 1.4.2023

www.sukl.cz

Seznam individuálně připravovaných léčivých přípravků a dalších přípravků, jimž je úhrada stanovena opatřením obecné povahy

16

Informace SÚKL - neregistrovaný léčivý přípravek Hepatodoron

www.sukl.cz

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky týkající se závady v jakosti uvedených šarží neregistrovaného léčivého přípravku Hepatodoron, 200 tablet.

10

Ercefuryl (nifuroxazid) – změna doporučení pro používání antikoncepce po léčbě

www.sukl.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje o změně doporučení pro používání antikoncepce po léčbě nifuroxazidem v návaznosti na závěr jednotného hodnocení pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti nifuroxazidu (PSUSA…

Důležité upozornění pro tkáňová zařízení – centra asistované reprodukce

www.sukl.cz

CA Malty vydala dne 13.03.2023 rapid alert, který se týká zdravotnického prostředku Soft Denudation Tips + Follicle Puncture Systems výrobce Reproline Medical GmbH:

Tuesday, Mar 28

15

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Lemtrada

www.sukl.cz

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Lemtrada (alentuzumabe), 10mg/ml.

13

Inspektor Oddělení kontroly ZP

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly ZP.

Inspektor Oddělení správné distribuční praxe

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení správné distribuční praxe.

Inspektor Oddělení kontroly léčiv České Budějovice

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly léčiv České Budějovice.

Inspektor Oddělení kontroly léčiv Praha

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly léčiv Praha.

Inspektor Oddělení kontroly ZP

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly ZP.

12

Inspektor Oddělení správné distribuční praxe

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení správné distribuční praxe.

Inspektor Oddělení kontroly léčiv České Budějovice

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly léčiv České Budějovice.

Odborný pracovník – farmakoekonom v Oddělení farmakoekonomických analýz

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Odborný pracovník – farmakoekonom v Oddělení farmakoekonomických analýz.

Ředitel Odboru informačních technologií

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ředitel Odboru informačních technologií.

Ředitel Odboru kanceláře ředitele

www.sukl.cz

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ředitel Odboru kanceláře ředitele.

Monday, Mar 27

15