English

telnice.cz

Today News

01

Pozvánka: Žerotínské farmářské trhy - 15. října 2022 (Židlochovice)

www.telnice.cz

Žerotínský farmářský trh s nabídkou kvalitních surovin a řemeslných výrobků na téměř sedmdesáti stáncích na nám. Míru v Židlochovicích. Převládá tu pohodová atmosféra. Neváhejte a stavte omrknout kvalitu z českých rodinných farem a výroben.

Sunday, Oct 2

Pozvánka: Čas pro ženy - 13. října 2022 (Měnín)

www.telnice.cz

Srdečně zveme; na akci zaměřenou na ženy; Č A S P R O Ž E N Y; 13. října 2022 od 14 do 18 hodin v sále za radnicí v Měníně.

Saturday, Oct 1

Mobilní sběr nebezpečného odpadu - 15. října 2022

www.telnice.cz

Obec Telnice ve spolupráci se společností KTS Ekologie pro své občany připravila mobilní sběr nebezpečného odpadu: odevzdat bude možné bezplatně: oleje, plechovky od barev, baterie všeho druhu, kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry…

Friday, Sep 30

00

Pozvánka: Velká burza aneb blešák - 8. října 2022 (Krumvíř)

www.telnice.cz

V E L K Á B U R Z A A N E B B L E Š Á K; 8. října 2022 v kulturním domě v Krumvíři od 8:00 do 11:00 hodin

01

Telnický KLAS probíral historii brněnských divadel - 27. září 2022

www.telnice.cz

Dne 27. září 2022 se náš KLAS sešel v počtu 18 žen. Po přivítání jsme si udělaly rozcvičku mozku i těla - házení kostkou a počítání. Následovaly pracovní listy s přesmyčkami a rébusy, nechyběl zábavný kvíz a po delší době jsme si i…

Thursday, Sep 29

10

Pozvánka: Trénování paměti pro pečující a přátele - 6. října 2022 (Brno)

www.telnice.cz

Unie pečujících; srdečně zve na; Trénování paměti pro pečující a přátele; 6. října 2022 od 14:00 do 16:00 tř. Kpt. Jaroše 3, Brno-střed, místnost 115

Pozvánka: 10 000 kroků - od 1. září 2022

www.telnice.cz

1 0 0 0 0 K R O K Ů; Pojď si pro dobrou náladu; Každým krokem blíže ke zdraví nás i našich měst!

Nabídka práce: Konkurz na ředitele/lku školy (Rajhradice)

www.telnice.cz

Rada obce Rajhradice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele…

01

Pozvánka: Beseda na téma KOLEDY - 4. října 2022

www.telnice.cz

Srdečná pozvánka na besedu s Danou Šimkovou

Wednesday, Sep 28

Pozvánka: Od hlíny k hliníku aneb z domácností našich babiček - 27. září 2022 až 10. prosinec 2022 (Slavkov)

www.telnice.cz

Zámek Slavkov; srdečně zve na výstavu; Od hlíny k hliníku aneb z domácností našich babiček,

Tuesday, Sep 27

13

Pozvánka: Modelářský den - 1. října 2022 (Žatčany)

www.telnice.cz

Modelářský klub ALKA Žatčany; Vás srdečně zve; v sobotu 1. října 2022; 14. M O D E L Á Ř S K Ý D E N; Zahájení od 13:00 hodin; na modelářském letišti za řekou Cezavou v Žatčanech.

11

Zemřela paní Jana Otřísalová - 22. září 2022

www.telnice.cz

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,

Zemřela paní Jana Otřísalová - 22. září 2022

www.telnice.cz

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,

01

Pozvánka: Setkání přátel lidových písní - 7. října 2022

www.telnice.cz

V pátek 7. října 2022 od 18.00 hodin; se koná; S E T K Á N Í P Ř Á T E L; L I D O V Ý C H P Í S N Í; Tentokrát v klubovně Šatlavy; přístup je hlavním vchodem do budovy OÚ Telnice

Pozvánka: Písně Zuzany Navarové - 6. října 2022 (Židlochovice)

www.telnice.cz

Městské kulturní středisko; srdečně zve na; P Í S N Ě Z U Z A N Y N A V A R O V É; 6. října 2022 od 19:00 hodin Legionářská 950, Židlochovice

Monday, Sep 26

21

Nábídka práce: Pracovník stavebního úřadu (Sokolnice)

www.telnice.cz

S ohledem na dlouhodobý podstav pracovníků na SÚ, přistupujeme k opatření konzultačních hodin, a to od října 2022. Konzultační hodiny budou v úřední dny vždy s konkrétním technikem stavebního úřadu.

13

Pozvánka na zájezd na cíferské hody - 1. října 2022

www.telnice.cz

Obec Telnice a Obec Cífer vás srdečně zvou na

Sunday, Sep 25

01

Pozvánka: Drakiáda - 8. října 2022

www.telnice.cz

Orel jednota Telnice; pořádá; v sobotu 8. října 2022; D R A K I Á D U; Sraz ve 14:00 h na cestě k Signetu; u Božích muk Na lopatě; za nepříznivého počasí akce neproběhne...

Saturday, Sep 24

19

Výsledky komunálních voleb v Telnici 2022

www.telnice.cz

Komunální volby v Telnici (23. - 24. září 2022) přinesly tyto výsledky:; Výsledky jednotlivých volebních stran:; Zvolení zastupitelé obce: Detailní výsledky voleb se dozvíte na internetových stránkách Českého statistického úřadu zde....

01

Pozvánka: přednáška Čeští vojáci na Balkánu za Velké války - 29. září 2022 (Prace)

www.telnice.cz

Památník Mohyla míru; srdečně zve na přednášku; Č E Š T Í V O J Á C I N A B A L K Á N U; Z A V E L K É V Á L K Y; přednášku pronese doc.PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.,

Sběr suti a pneumatik - 8., 12. a 15. října 2022

www.telnice.cz

Obec Telnice; vyhlašuje; sběr pneumatik a stavební sutě; pro telnické občany na obecním dvoře; sobota 8. října 2022 10 - 12 hodin; středa 12. října 2022 15 - 17 hodin; sobota 15. října 2022 10 - 12 hodin; Přijímáme pouze pneumatiky…

Friday, Sep 23

12

Pozvánka: Brněnské dostihy - 1. října 2022 (Brno-Dvorska)

www.telnice.cz

TJ Brno-Dvorska; srdečně zve na; B R N Ě N S K É D O S T I H Y; sobota 1. října 2022 od 13:30 hodin areál dostihového závodiště v Brno-Dvorska

Nabídka práce: Skladník (Nesvačilka)

www.telnice.cz

Společnost STAREX spol. s r.o; hledá pro provozovnu stavebnin v Nesvačilce

01

Pozvánka: Svatováclavský koncert - 25. září 2022 (Židlochovice)

www.telnice.cz

Městské kulturní středisko; srdečně zve na; S V A T O V Á C L A V S K Ý K O N C E R T

Thursday, Sep 22

13

Drůbežárna Prace oznamuje prodej drůbeže - 28. září 2022

www.telnice.cz

Drůbežárna Prace; v sobotu 28. září 2022 v 9:00 hodin; bude prodávat:; mladé kuřice a kohouty; krmivo pro nosnice a králíky za 180 Kč, vitamínové doplňky,

Pozvánka: Program kino Měnín - 23. a 25. září 2025

www.telnice.cz

Kino Měnín; srdečně zve; v pátek 23. září 2022 promítne ve 20:00 film Střídavka,

09

Tennessee Challenge Cup 2022 - 3. září 2022

www.telnice.cz

V sobotu 3. září 2022 proběhl na Víceúčelovém hřišti u Sokolovny tenisový turnaj ve čtyřhře s názvem Tennessee Challenge Cup 2022, které se zúčastnilo 8 párů. Počasí vyšlo náramně, všichni se sportem dobře bavili. Našemu turnaji přihlíželi…

Drůbežárna Prace

www.telnice.cz

Drůbežárna Prace bude ve středu 28. září 2022 v 9:00 hod. prodávat: mladé kuřice a kohouty, krmivo pro drůbež a králíky za 180 Kč, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky - cena 15 Kč/ks....

01

Pozvánka: Setkání Klubu aktivních seniorů - KLAS - 27. září 2022

www.telnice.cz

Sociální komise obce Telnice; ve spolupráci s brněnským; Centrem pro rodinu a sociální péči; srdečně zve všechny telnické seniory na setkání s programem

Wednesday, Sep 21

14

Kamenická firma Suchánek-Holub

www.telnice.cz

Do naší obce přijede v sobotu 24. září od 14:30 do 15:00 hodin kamenická firma Suchánek-Holub a nabízí veškeré kamenické práce:; Kompletní opravy starých pomníků; Čištění obrub a soklů od mechu; Stavění nových pomníků; Tesání písma, obnova…