English

tvrdkov.cz

Wednesday, Oct 28

13

Rekonstrukce místní komunikace Mirotínek a Ruda

www.tvrdkov.cz

Obec Tvrdkov podala žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj z programu: "Program obnovy a rozvoje venkova MSK 2019" na rekonstrukci místní komunikace v Mirotínku". Žádost byla úspěšná, obec realizovala projekt v průběhu měsíce června 2020.…

Zákaz volného pohybu osob

www.tvrdkov.cz

Vláda s účinností ode středy 28. října 2020 od 00:00 do úterý 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. zakázala volný pohyb osob na celém území České republiky.

Krizové opatření platné od 28. 10. 2020

www.tvrdkov.cz

Vláda České republiky rozhodla o přijetí krizových opatření ohledně volného pohybu osob, která budou účinná od středy 28. října 2020 od 06:00 do úterý 3. listopadu 2020 do 23:59.

Thursday, Oct 22

12

Krizové opatření vlády

www.tvrdkov.cz

Vláda České republiky rozhodla o přijetí krizových opatření ohledně volného pohybu osob, která budou účinná od čtvrtka 22. října 2020 od 06:00 do úterý 3. listopadu 2020 do 23:59.

Odstávka vody

www.tvrdkov.cz

UPOZORŃUJEME, ŽE Z DŮVODU OPRAVY VODÁRNY V RUDĚ NEPOTEČE VODA

Monday, Oct 12

08

Opatření platná od 14. 10. 2020

www.tvrdkov.cz

Vláda České republiky rozhodla v souvislosti s epidemií koronaviru o přijetí krizových opatření, která jsou účinná od středy 14. října 2020.

Sunday, Oct 11

17

Omezení provozu obecního úřadu

www.tvrdkov.cz

Oznámení o omezení provozu Obecního úřadu v Tvrdkově

Thursday, Oct 8

15

14

Krizová opatření platná od 12.10.2020 do 25.10.2020

www.tvrdkov.cz

Vláda pro řešení vzniklé krizové situace v souvislosti prokázáním výskytu koronaviru přijala krizová opatření, která jsou platná od pondělí 12. října 2020 od 00:00 do 25. října 2020 do 23:59.

Vládní opatření platná od 9.10.2020 do 11.10.2020

www.tvrdkov.cz

Vláda ČR přijala ve čtvrtek 8. října 2020 krizové opatření, které platí od pátku 9. října 2020 od 00:00 do neděle 11. října 2020 do 23:59.

Zákaz návštěv v nemocnicích

www.tvrdkov.cz

Vláda České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru s účinností od pátku 9. října 2020 od 00:00 do neděle 25. října 2020 do 23:59 zakázala návštěvy v nemocnicích a domovech pro seniory.

Tuesday, Sep 29

13

Friday, Sep 25

12

Čištění komínů

www.tvrdkov.cz

V SOBOTU 17. 10. 2020; A V NEDĚLI 18. 10. 2020; BUDE V NAŠICH OBCÍCH KOMINÍK PROVÁDĚT ČIŠTĚNÍ A REVIZE KOMÍNŮ

Friday, Sep 18

Thursday, Sep 17

Monday, Sep 7

08

Nařízení k šetření s vodou

www.tvrdkov.cz

Obec Tvrdkov vydává s okamžitou platností až do odvolání zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí aut. Vyzýváme všechny občany, aby pitnou vodu využívali co nejhospodárněji a neplýtvali s ní.

Jak se chovat v karanténě

www.tvrdkov.cz

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a),

Likvidace použitých roušek a jednorázových kapesníků

www.tvrdkov.cz

Kromě zdravotníků, policie, hasičů, prodavaček, pošťaček, jsou tu i zaměstnanci Městských služeb Rýmařov, s.r.o., kteří každodenně zajišťují to, co je naprostou samozřejmostí – odvážejí komunální odpad, zajišťují funkčnost kanalizace,…

Tašky na tříděný odpad

www.tvrdkov.cz

Obec byla v loňském roce vyhodnocena v rámci Moravskoslezského kraje 2x na 1. místě a jednou na 3. místě v třídění odpadů. Jako ocenění poskytl Moravskoslezský kraj - krajský úřad zdarma obci tašky na tříděný odpad. Tyto tašky je možné…

Sunday, Aug 23

22

Nařízení k šetření s vodou

tvrdkov.cz

Obec Tvrdkov vydává s okamžitou platností až do odvolání zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí aut. Vyzýváme všechny občany, aby pitnou vodu využívali co nejhospodárněji a neplýtvali s ní.

Jak se chovat v karanténě

tvrdkov.cz

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a),

Likvidace použitých roušek a jednorázových kapesníků

tvrdkov.cz

Kromě zdravotníků, policie, hasičů, prodavaček, pošťaček, jsou tu i zaměstnanci Městských služeb Rýmařov, s.r.o., kteří každodenně zajišťují to, co je naprostou samozřejmostí – odvážejí komunální odpad, zajišťují funkčnost kanalizace,…