English

www.cachotin.cz

Wednesday, Jan 20

23

Prohlášení hejtmana Kraje Vysočina k očkování proti nemoci covid-19

www.cachotin.cz

Zveřejňujeme prohlášení hejtmana Kraje Vysočina k očkování proti nemoci covid-19. Zároveň zveřejňujeme informační leták Ministerstva zdravotnictví, který obsahuje podrobnosti k registrace na očkování proti nemoci covid-19.

Friday, Jan 8

20

Rozpočtové opatření č.6 – 2020

www.cachotin.cz

Zveřejňujeme Rozpočtové opatření č.6 – 2020.

13

Rozpočet na rok 2021

www.cachotin.cz

Zveřejňujeme schválený Rozpočet na rok 2021.

Daň z nemovitých věcí

www.cachotin.cz

Na obecním úředě v Čachotíně jsou k dispozici tiskopisy k přiznání Daně z nemovitých věcí. Zájemci si je mohou vyzvednout v úředních hodinách (každé úterý 18:00 – 20:00). Po vyplnění bude zajištěno jejich předání na finanční úřad.

Saturday, Jan 2

20

Nabídka obědů

www.cachotin.cz

Firma Řízek-Drive z Havlíčkova Brodu nabízí rozvoz obědů. Podrobnosti naleznete zde.

Friday, Dec 25

21

Jízdní řád 2021

www.cachotin.cz

Zveřejňujeme nový jízdní řád, který bude platit od 1.1.2021.

Monday, Dec 21

20

Návrh rozpočtu obce na rok 2021

www.cachotin.cz

Návrh rozpočtu obce Čachotín na rok 2021 je předkládán s vyrovnaným hospodařením, příjmy i výdaji jsou stanoveny ve výši 2 555 000 Kč. Detailní pohled na návrh rozpočtu naleznete zde.

Friday, Dec 18

19

Výzva k šetření s vodou

www.cachotin.cz

Vážení občané, majitelé vodovodních přípojek, již od jara se potýkáme s nedostatkem vody. Vrt – zdroj pitné vody, který nás zásobuje, vlivem několika suchých let dává čím dál méně vody. I přes poměrně deštivý podzim je vydatnost vrtu v…

Tuesday, Dec 15

02

Prodej hrušek a jablek

www.cachotin.cz

V úterý 15.12.2020 od 9:00 proběhne v obci prodej ovoce a zeleniny od soukromého pěstitele. V nabídce budou hrušky 24,- jablka rubín 19,- cibule 9,- hrozny 49,-

Tuesday, Dec 8

20

Rozpočtové opatření č.4 -2020

www.cachotin.cz

Zveřejňujeme Rozpočtové opatření č.4-2020.

Rozpočtové opatření č.5 – 2020

www.cachotin.cz

Zveřejňujeme Rozpočtové opatření č.5-2020.

Wednesday, Dec 2

00

Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby

www.cachotin.cz

Městský úřad Chotěboř vydává rozhodnutí o umístění stavby ocelokolna v Čachotíně na pozemcích pozemková parcela parcelní číslo 555/19 orná půda v katastrálním území Čachotín. Popis záměru: sklad zemědělských produktů, zpevněná plocha Celý…

Friday, Nov 27

20

Kontejner na železný šrot

www.cachotin.cz

V pátek 4.12.2020 v odpoledních hodinách bude v obci přistaven kontejner na železný šrot. V obci bude do poloviny následujícího týdne.

Thursday, Nov 19

08

Hromadná kontrola kotlů

www.cachotin.cz

Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva proběhne v obci Čachotín dne 27.11.2020. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989. Podrobnější informace naleznete zde.

Wednesday, Nov 11

10

Plánované přerušení dodávky elektřiny

www.cachotin.cz

Dne 24.11.2020 v čase od 8:30 do 16:30 dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny. Celé oznámení naleznete zde.

Wednesday, Nov 4

20

Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení

www.cachotin.cz

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení. Dne 26.10.2020 podala Marie Bartáková, 07.04.1964, Čachotín 72, 583 01 Chotěboř (dále jen „stavebník“) žádost o…

Veřejná vyhláška Kraje Vysočina

www.cachotin.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina oznamuje vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina formou opatření obecné povahy a zveřejnění Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Úplného znění Zásad územního rozvoje…

19

Rozpočtové opatření č.3 – 2020

www.cachotin.cz

Zveřejňujeme Rozpočtové opatření č.3 – 2020.

Thursday, Oct 22

08

Pozemkové úpravy Čachotín – vystavení návrhu

www.cachotin.cz

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod oznamuje účastníkům řízení, že v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona je, počínaje dnem 2.11.2020, možno po dobu 30 dnů tj. nejpozději do 2.12.2020 nahlédnout do…

Pozemkové úpravy Horní Krupá

www.cachotin.cz

Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkové úřadu pro Kraj Vysočina, Pobočky Havlíčkův Brod ze dne 18.2.2020 byl schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu. Toto…

Wednesday, Oct 21

20

Svoz nebezpečného odpadu

www.cachotin.cz

Ve středu 4.11.2020 proběhne svoz nebezpečných odpadů Kdy: od 15:55 do 16:10 Kde: u místní prodejny Firma provádějící svoz důrazně upozorňuje na požadavek, aby obyvatelé přinášeli odpad, až v době svozu. Je to z důvodu zrychlení doby svozu…

Monday, Oct 12

Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 12/2020

www.cachotin.cz

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod, zrušuje nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 11/2020. Celé nařízení naleznete zde.

Monday, Oct 5

23

Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 11/2020

www.cachotin.cz

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod, do 18. října 2020 23:59 hod, nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Kraje Vysočina. Seznam opatření naleznete zde.

Saturday, Oct 3

20

Výsledky krajských voleb 2020 v obci Čachotín

www.cachotin.cz

Zveřejňujeme výsledky voleb do zastupitelstev krajů v obci Čachotín Strana Počet hlasů KDU-ČSL 18 ANO 2011 14 ČSSD 6 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 5 Česká pirátská strana 4 Pro TOP Vysočinu 2 KSČM 1 Výsledky ve formátu pdf. naleznete…

Saturday, Sep 19

09

Pozemkové úpravy Horní Krupá

www.cachotin.cz

Ústředí Státního pozemkového úřadu jako příslušný orgán rozhodl, ve věci žádosti Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Pobočky Havlíčkův Brod, o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí v řízení…

Wednesday, Sep 16

21

Rozpočtové opatření č.2 – 2020

www.cachotin.cz

Zveřejňujeme Rozpočtové opatření č.2 – 2020.

Oznámení o konání voleb

www.cachotin.cz

Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina se budou konat v pátek 2.10.2020 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 3.10.2020 od 8 hodin do 14 hodin. Volební místnost je v prostorách Obecního úřadu Čachotín 77. Celé oznámení naleznete zde.

Thursday, Sep 10

07

Oznámení o vydání územního plánu

www.cachotin.cz

Zastupitelstvo obce Čachotín oznamuje, že na svém zasedání dne 8.9.2020 vydalo územní plán Čachotín. Celé oznámení naleznete zde

Tuesday, Sep 1

00

Kolmo Vysočinou

www.cachotin.cz

Pozvánku na Kolmo Vysočinou naleznete zde.

Wednesday, Aug 26

08

Oznámení o počtu volebních okrsků

www.cachotin.cz

Oznamujeme tímto, že v Obci Čachotín je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku – Čachotín 77.