English

www.dtest.cz

Today News

10

dětský sprchový gel - kačenka

www.dtest.cz

Výrobek obsahuje nadměrné množství aerobních mezofilních bakterií (naměřená hodnota do: 260 000 cfu/g), mimo jiné Burkholderia cepacia.

dívčí šaty

www.dtest.cz

Oděv má v pase dlouhé funkční šňůrky. Během různých činností dítěte by mohly někde uvíznout a způsobit vážná zranění.

lepicí pistole

www.dtest.cz

Zástrčka je příliš malá a kolíky jsou příliš úzké. Může být tedy pouze částečně zasunuta do elektrické zásuvky, uživatel by se mohl dotknout kolíků pod proudem a utrpět úraz elektrickým proudem.

univerzální cestovní adaptér

www.dtest.cz

Rozměr otevíratelné zástrčky EUROPE je výrazně menší, než je požadováno. Je možné jednopólové nebo částečné zasunutí zástrčky do adaptéru. Pokud je jeden z kolíků zasunut do zásuvky, může se uživatel dotknout kolíků druhé zástrčky a utrpět…

09

dětská bunda s kapucí

www.dtest.cz

V kapuci jsou stahovací šňůrky s volnými konci. Šňůrky během různých činností dítěte mohou někde uvíznout a hrozí uškrcení.

Sunday, Oct 13

23

panenka L.O.L. SUPRISE! CONFETTI POP

www.dtest.cz

Plastový materiál panenky obsahuje nadměrné množství bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEPH) (naměřená hodnota: 3 % hmotnostních). Tento ftalát může ohrozit zdraví dětí, protože může poškodit jejich reprodukční systém.

pistole na hraní Firepower

www.dtest.cz

Čtyři použité pájky obsahují nadměrné množství olova (naměřená hodnota do 76,5 %) a dvě pájky obsahují kadmium (naměřená hodnota do 0,33 % hmotnostních). Olovo a kadmium představují riziko pro životní prostředí.

Dinosaur LED bublifuk

www.dtest.cz

LED světla jsou příliš silná a hračka obsahuje aerobní bakterie (naměřená hodnota do: 2410 cfu/g). Pokud by si s hračkou hrálo dítě s omezenou nebo oslabenou imunitou, výrobek by mohl vyvolat podráždění nebo infekci. Při přímém pohledu do…

panenka Cute Baby, Lovely Baby

www.dtest.cz

Plastový materiál hračky obsahuje nadměrné množství bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEPH), dibutylftalátu (DBP) a diisononyl ftalátu (DINP)(naměřená hodnota: 14 %, 0,6 % a 9,9 % hmotnostních).Tyto ftaláty mohou ohrozit zdraví dětí, protože…

22

plastová panenka BIG HAIR - DON'T CARE!

www.dtest.cz

Plastový materiál výrobku obsahuje nadměrné množství diisononyl ftalátu (DINP) a bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEPH) (naměřená hodnota: 28 % a 15 % hmotnostních). Tyto ftaláty mohou ohrozit zdraví dětí, protože mohou poškodit jejich…

chrastítko

www.dtest.cz

Výrobek se může snadno rozbít a utvořit malé části. Malé dítě by malé části mohlo vložit do úst a udusit se.

panenka SPORT POWER BICYCLE

www.dtest.cz

Plastový materiál panenky obsahuje nadměrné množství bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEPH) (naměřená hodnota: 1,00 % hmotnostních) a dibutylftalátu (DBP) (naměřená hodnota: 0,15 % hmotnostních). Tyto ftaláty mohou ohrozit zdraví dětí, protože…

plastová žirafa Giulietta

www.dtest.cz

Z výrobku se uvolňuje nadměrné množství nitrosovatelných látek (naměřená hodnota: 2,7 mg/kg). Nitrosovatelné sloučeniny mohou být přeměněny na nitrosaminy, což jsou při inhalaci, požití nebo dermální expozici genotoxické karcinogeny. Dítě…

Spark vodní skútr

www.dtest.cz

Přenosný audio systém plavidla není dostatečně upevněný. Mohl by se tedy během jízdy plavidla uvolnit, zasáhnout řidiče nebo pasažéra a způsobit jim zranění, nebo zapříčinit pád do vody a utonutí.

panenka My Little Girls

www.dtest.cz

Plastový materiál výrobku obsahuje nadměrné množství diisononyl ftalátu (DINP) a (naměřená hodnota: 2 % hmotnostních). Tento ftalát může ohrozit zdraví dětí, protože může poškodit jejich reprodukční systém a játra.

20

Cruiser / Motorový člun

www.dtest.cz

Těsnicí hmota mezi hliníkovým trupem a GRP palubou se může snadno uvolnit. V důsledku toho může voda proniknout do krytu motoru a do trupu, takže by mohlo dojít k potopení lodi.

dětské chodítko

www.dtest.cz

Stabilita výrobku není dostatečná a během používání se chodítko může převrátit.

bryndák MATVRÅ

www.dtest.cz

Knoflík na bryndáku se může snadno uvolnit. Dítě by jej mohlo vložit do úst a udusit se.

horolezecká helma

www.dtest.cz

Helma není dostatečně odolná proti prolomení. Padající kameny by mohly helmu prorazit a způsobit vážná zranění hlavy.

19

Hoverboard 6.5"

www.dtest.cz

Nabíjecí obvod nemá pojistku a plastový materiál je hořlavý. Baterie se tedy může přebít a přehřát a výrobek by se mohl vznítit nebo způsobit uživateli popáleniny.

Elektrický balanční skútr 6,5'

www.dtest.cz

Nabíjecí obvod nemá pojistku a plastový materiál je hořlavý. Baterie se tedy může přebít a přehřát a výrobek by se mohl vznítit nebo způsobit uživateli popáleniny.

omyvatelná dětská láhev na pití

www.dtest.cz

Čiré silikonové pítko se může snadno uvolnit. Mohlo by se tedy uvolnit ve chvíli, kdy dítě pije a mohlo by tak dojít k udušení.

Thursday, Oct 10

14

dTest: Jak postupovat při výběru mobilního tarifu pro děti

www.dtest.cz

Penál, cvičky, svačina a... mobilní telefon. O tom, zda žáčky do školních lavic vybavit mobilním telefonem či nikoliv, se již řadu let vedou vášnivé diskuze mezi učiteli, psychology i samotnými rodiči. Univerzálně platné doporučení zatím…

Wednesday, Oct 9

11

dTest organizuje hromadný přechod na vytápění peletami

www.dtest.cz

Spotřebitelská organizace dTest spustila registraci do hromadného nákupu kamen na pelety a dřevěných pelet s názvem „Chci kamna (n)a pelety“. Kampaň cílí především na spotřebitele, kteří vytápí jednotlivé místnosti lokálními topeništi,…

Tuesday, Oct 8

15

piercing do pupíku

www.dtest.cz

Z piercingu se uvolňuje nadměrné množství niklu (naměřená hodnota: 10,7 μg/cm²/týden). Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud je přítomen ve výrobcích, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s…

plyšový medvěd s přísavkou

www.dtest.cz

Plastový materiál přísavky obsahuje nadměrné množství bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEPH) (naměřená hodnota: 31 % hmotnostních). Tento ftalát může ohrozit zdraví dětí, protože může poškodit jejich reprodukční systém.

volně stojící myčka nádobí

www.dtest.cz

Vodní pára z běžného používání může pronikat do součástek elektrického napájení a postupně, s opakovaným působením, může tyto součásti poškodit natolik, že se v nich zvýší odpor. To by mohlo vést ke zvýšení teploty a možnému požáru..

panenka s kostýmem pandy

www.dtest.cz

Plastový materiál hlavy panenky obsahuje nadměrné množství bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEPH) (naměřená hodnota: 17 % hmotnostních). Tento ftalát může ohrozit zdraví dětí, protože může poškodit jejich reprodukční systém.

modelovací hmota

www.dtest.cz

Z výrobku se uvolňuje nadměrné množství boru (naměřená hodnota: do 1777 mg/kg). Při požití nebo kontaktu s nadměrným množstvím boru může být ohroženo zdraví dětí, jelikož bor může poškodit jejich reprodukční systém.

14

duální USB nabíječka

www.dtest.cz

Elektrická izolace, povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním obvodem nejsou dostatečné. Přístupné USB porty by mohly být pod napětím a v případě, že by se jich uživatel dotkl, mohl by utrpět úraz…