English

www.hlucin.cz

Today News

10

Hledají se talenti

www.hlucin.cz

Házenkářský oddíl v Hlučíně má dlouholetou tradici. Jeho počátky se datují na začátek 90. let, kdy byl oddíl součástí oddílu LR Cosmetic. Časem došlo k osamostatnění a vznikl samostatný oddíl HC Hlučín, jak jej známe nyní. Aktuálně má klub…

VIitamin D a imunita

www.hlucin.cz

Nezanedbatelný účinek vitaminu D na imunitu je znám už pár desítek let. Do všeobecného povědomí se však tato informace dostává až nyní v souvislosti s epidemií Covid-19. Vitaminem D je označována skupina vitaminů, které jsou rozpustné v…

08

Usnesení z 66. schůze RM konané dne 23. listopadu 2020

www.hlucin.cz

V ý t a h U s n e s e n í z 66. schůze Rady města Hlučína, konané dne 23. listopadu 2020 číslo usnes.: Obsah usnesení:___________________________________________________________________________________ 66/1a) Rada města ...

Monday, Nov 23

12

On-line Den otevřených dveří Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně

www.hlucin.cz

Vážení rodiče, milí zájemci o studium na našem gymnáziu,vzhledem k současné situaci a skutečnosti, že není možné uspořádat klasický Den otevřených dveří, rozhodli jsme se vám umožnit setkání s našimi vyučujícími prostřednictvím Q&A (otázky…

Friday, Nov 20

10

Pedagogové z Hlučínska oceněni

www.hlucin.cz

Ve středu 16. září 2020 se v rámci Dne učitelů uskutečnilo ocenění pedagogů z Hlučínska. Je nám ctí, že mezi oceněnými byli Mgr. Hana Venglářová ze ZŠ a MŠ Hlučín Darkovičky, Mgr. Petr Hanzlík ze ZŠ Hlučín, Hornická a Mgr. Monika Tomisová…

09

Poptávka - nabídka volného pracovního místa

www.hlucin.cz

Tajemník Městského úřadu Hlučín oznamuje volné pracovní místo - referent oddělení strategií a plánování na odboru výstavby.

Thursday, Nov 19

21

Změna úředních hodin na MěÚ Hlučín

www.hlucin.cz

Městský úřad Hlučín v souvislosti s opatřeními proti šíření Covid 19 omezuje v době od 22. 10. 2020 do 12. 12. 2020 své úřední hodiny. Úřední hodiny jsou stanoveny následovně:Pondělí: 9 – 11 hod. a 13 – 16 hod.Středa: 9 – 11 hod. a 13 – 16…

Wednesday, Nov 18

14

Žádost o poskytnutí informací k opětovnému vypsání výběrového řízení na vedoucího odboru investic

www.hlucin.cz

Předmětem žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších ...

Nové termíny prodeje parkovacích karet pro rok 2021

www.hlucin.cz

Informujeme občany o nových termínech prodeje parkovacích karet pro rok 2021 a zároveň upozorňujeme, že při vyzvednutí karty bude vstup do budovy umožněn vždy pouze jedné osobě, a to s ohledem na aktuální vládní nařízení.Prodej parkovacích…

11

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020

www.hlucin.cz

Hlučín; Zastupitelstvo města; Hlučín; Obecně závazná vyhláška č. 4/2020; o místním poplatku za provoz systému shromažďování, ...

Monday, Nov 16

09

Ze školy do tělocvičny bezpečněji

www.hlucin.cz

V září 2020 byla dokončena nová lávka přes Jasénku, která je součástí nového chodníku, který spojuje tělocvičnu a Základní školu Darkovičky.

Saturday, Nov 14

13

Dokončení opravy D1 v Ostravě

www.hlucin.cz

Dálnice D1 v Ostravě bude od pondělí plně průjezdná. Dne 16. 11. končí přibližně měsíční oprava povrchu mezi km 356,9 – 357,2. Akce celou dobu postupovala podle předem stanoveného harmonogramu. Pracoviště navštívila těžká technika i řada…

Friday, Nov 13

11

Výsadba stromů na Mírovém náměstí v Hlučíně

www.hlucin.cz

Dnes na Mírovém náměstí bylo vysazeno 10 stromů jasanů manových (Fraxinus ornus). Výsadba se uskutečnila za účasti veřejnosti. Děkujeme obchodní společnosti města TS Hlučín s.r.o. za realizaci a Nadaci ČEZ za finanční dotaci ve výši 80…

10

Usnesení z 16. zasedání ZM konaného dne 12. listopadu 2020

www.hlucin.cz

M Ě S T O H L U Č Í N ________________________________________________________ Výtah U s n e s e n í 16. zasedání Zastupitelstva města Hlučína, konaného ...

09

MS PAKT přichází s pomocí při změně zaměstnání obyvatel Moravskoslezského kraje

www.hlucin.cz

V rámci situace v letošním roce se Moravskoslezský kraj rozhodl podpořit obyvatele Moravskoslezského kraje při změně jejich zaměstnání. Projekt Moje místo v MSK má za cíl pomoct lidem při změně v jejich profesním životě a zároveň najít…

Thursday, Nov 12

10

Sanace Hlučínského jezera

www.hlucin.cz

Od 16. 11. 2020 zhotovitel zahajuje zemní práce na „Černé pláži“, kde dojde ke zvýšení dopravy v okolí, zejména však v ulici Celní. Prosíme občany o zvýšenou obezřetnost a dodržování zákazových značek. 12. 11. 2020

01

Ulice Růžová zvaná posraná

www.hlucin.cz

Starší obyvatelé Hlučína to vědí. Říkalo se tak té krásné, nově vyasfaltované ulici mezi Dlouhoveskou a parkem. „Proč?“ Ptají se kamarádi, prý bych to jako pamětník mohl vědět. Jistě, a rád to vysvětlím.

Wednesday, Nov 11

09

Anděl na drátě - Pomoc seniorům v izolaci

www.hlucin.cz

Anděl na drátě - Pomoc seniorům v izolaci pro klienty sociálních služeb měst a obcí poskytuje tísňové péče včetně komunikačního zařízení ZDARMA a to až do 30. 6. 2021.

Tuesday, Nov 10

11

ZÍTŘEJŠÍ AKCE KE DNI VETERÁNŮ OMEZENA

www.hlucin.cz

S ohledem na epidemiologickou situaci a stanovená mimořádná opatření nebude letos Město Hlučín pořádat vzpomínkový akt ke Dni veteránů 11. 11. 2020 v obvyklé podobě. Veterány a padlé uctí vedení města položením kytic na hřbitově Březiny,…

09

Webinář VAŠE DÍTĚ JAKO TVŮRCE V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ - KONEC PASIVNÍHO KONZUMOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ.

www.hlucin.cz

Přijměte pozvání na bezplatný webinář VAŠE DÍTĚ JAKO TVŮRCE V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ - KONEC PASIVNÍHO KONZUMOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ, který proběhne 25. 11. 2020 v čase od 16 do 18 hodin. Do 23. 11. je nutné se na webinář přihlásit. Odkaz na…

Monday, Nov 9

12

Omezení spojů MHD dne 16. 11. 2020

www.hlucin.cz

V souvislosti se současnou COVID situací bude v pondělí 16. 11. 2020 na všech linkách provozovaných DPO zaveden provoz dle sobotních jízdních řádů. Toto bylo dohodnuto i na základě výsledků sčítání ve vozidlech DPO ze dne 29. 10. 2020,…

10

Poslední svoz hnědých nádob na BIOodpady v roce 2020 bude od 16.11 do 19.11.

www.hlucin.cz

oblasti:16.11. - B, H117.11. - D, H218.11. - H319.11. - H4BIOodpady lze však celoročně odevzdávat na Sběrném dvoře TS Hlučín s.r.o. na ulici Markvartovická (otevírací doba Po-Pá: 8,00 - 18,00 hod, So: 8,00 - 15,00 hod.)

01

Program a projednávané body

www.hlucin.cz

Zasedání zastupitelstva se bude konat dne 12. 11. 2020 od 15 hod v Kulturním domě v Hlučíně.

VYHLÁŠKA O NOČNÍM KLIDU A HLUKU AKTUALIZOVÁNA

www.hlucin.cz

Od ledna 2021 vstupuje v platnost obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, která byla schválena Zastupitelstvem města Hlučín dne 10. září 2020. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je…

Friday, Nov 6

TERMÍNY KONÁNÍ SVATEBNÍCH OBŘADŮ PRO ROK 2021

www.hlucin.cz

Svatební obřady se konají v Obřadní síni Městského úřadu Hlučín v době od 9:30 hodin do 12:00 hodin v časovém intervalu 30 minut. Termíny:8. a 23. leden, 5. a 20. únor, 6. a 20. březen,10. a 24. duben, 15. a 28. květen,5., 11. a 26. červen…

Thursday, Nov 5

Úspěch ZŠ Hornické v mezinárodní spolupráci

www.hlucin.cz

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České republice udělilo v září eTwinningovému projektu Let´s get on board!, který byl realizován na ZŠ Hornická v loňském školním roce, ocenění certifikát Quality Label 2020.

Wednesday, Nov 4

15

Termíny pro prodej parkovacích karet pro rok 2021 ZRUŠENY

www.hlucin.cz

Prodej parkovacích karet pro rok 2021 ve zveřejněných termínech byl zrušen. Z důvodu aktuálních vládních opatření (prodloužení nouzového stavu) a současně s ohledem na právní stanovisko vydané ohledně zajištění bezpečnosti při výdeji…

01

Pozvání na 16. zasedání Zastupitelstva města Hlučína

www.hlucin.cz

Přijměte pozvání na veřejné 16. zasedání Zastupitelstva města Hlučína, které se uskuteční ve čtvrtek 12. listopadu 2020 od 15 hodin v Kulturním domě v Hlučíně. Jednání je veřejné, projednávání se mohou zúčastnit všichni občané.

Tuesday, Nov 3

13

Na ulici Květné vysazeny javory

www.hlucin.cz

Dnes byl zahájen projekt „Výsadba stromů v Hlučíně“ na ulici Květné na prostranství mezi obytnými domy na sídlišti OKD. Jde o osm kusů javoru mléč (Acer platanoides). Javor mléč je středně velký strom, s životností až 150 let. Typické jsou…

10

Usnesení z 65. schůze RM konané dne 2. listopadu 2020

www.hlucin.cz

V ý t a h U s n e s e n í z 65. schůze Rady města Hlučína, konané dne 2. listopadu 2020 číslo usnes.: Obsah ...