English

www.krnov.cz

Today News

09

Friday, Jul 10

10

Thursday, Jul 9

12

11

10

Wednesday, Jul 8

15

14

12

Město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku pod stavbou dočasného charakteru

www.krnov.cz

plechová garáž, parc. č. 1318/1 v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, o výměře 18 m2 (stání č. 8). Způsob využití pozemku jako pozemek pod stavbou dočasného charakteru – plechová garáž.

Město Krnov zveřejňuje záměr zemědělského pachtu

www.krnov.cz

části pozemku parc. č. 1353/1 v k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, o výměře 27 m2. Způsob využití pozemku jako zahrada k nepodnikatelským účelům.Zveřejněno na ÚD od 8. 7. 2020 do 28. 7. 2020.

11

Tuesday, Jul 7

15

13

Friday, Jul 3

12

11

Město Krnov zveřejňuje záměr zemědělského pachtu části pozemku

www.krnov.cz

parc. č. 1537 v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov o výměře 120 m2. Způsob využití pozemku jako zahrada. A záměr pronájmu části pozemku pod stavbou dočasného charakteru parc. č. 1537 v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov o výměře 5…

10

Město Krnov zveřejňuje záměr zemědělského pachtu

www.krnov.cz

části pozemku parc. č. 2081/1 v k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov o výměře 108 m2 (díl č. 5). Způsob využití pozemku jako zahrada.

Thursday, Jul 2

00

16

15

14

Podnikatelé mohou žádat o slevu z nájemného

www.krnov.cz

Výzva pro nájemce městských nebytových prostor

11

10

Wednesday, Jul 1

23

17