English

www.krnov.cz

Friday, Sep 13

19

11

10

Dagmar Lantová

www.krnov.cz

kancelář č. 318 - 2. patro, Hlavní náměstí 1

Daša Šebelová

www.krnov.cz

kancelář č. 318 - 2. patro, Hlavní náměstí 1

Jana Zdvyhalová, DiS.

www.krnov.cz

kancelář č. 317 - 2. patro, Hlavní náměstí 1

09

Ivana Hnilicová

www.krnov.cz

kancelář č. 317 - 2. patro, Hlavní náměstí 1

08

Lenka Dorňáková

www.krnov.cz

kancelář č. 310 - 2. patro, Hlavní náměstí 1

Thursday, Sep 12

17

16

15

Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti

www.krnov.cz

Nemovitost: Prodej pozemků za cenu dle Opatření obce č. 4/2014

14

Část města bude mít přesnější polohopis a výškopis

www.krnov.cz

V minulých dnech mnozí občané viděli projíždět částí Krnova zvláštní auto a řada z nich se domnívala, že Google provádí nové snímkování Krnova. Nebylo tomu tak. Firma Geovap realizovala pro město Krnov laserové skenování, které umožňuje…

Vašich 60 minut

www.krnov.cz

Hodina pro veřejnost

12

Město Krnov nabízí k pronájmu části pozemku

www.krnov.cz

parc. č. 116 o výměře 6 m2, v katastrálním území Krnov – Horní Předměstí, obec Krnov, pro umístění prodejních stánků pro prodej

11

Wednesday, Sep 11

16

15

13

12

Město Krnov vyhlašuje záměr pronájmu prostoru k podnikání

www.krnov.cz

o výměře cca 68 m², který je částí nemovitosti - pozemku parc. č. 236, jehož součástí je stavba č. p. 111, v k.ú. Krnov – Horní Předměstí, zapsaná jako občanská vybavenost na LV č. 2088 v Katastrálním úřadě pro Moravskoslezský kraj,…

11

Tuesday, Sep 10

15