English

www.krnov.cz

Friday, Dec 1

14

Thursday, Nov 30

00

12

Bc. Blanka Krištofíková

www.krnov.cz

kancelář č. 233 - 1. patro, Hlavní náměstí 96/1

Iveta Adámková

www.krnov.cz

kancelář č. 426 - přízemí, Hl. náměstí 34

09

08

Wednesday, Nov 29

17

15

Nařízení města Krnova č. 10/2023

www.krnov.cz

kterým se mění a doplňuje příloha nařízení č. 5/2022, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Krnova č. 9/2023

www.krnov.cz

o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňovaní závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

08

Tuesday, Nov 28

13

12

11

10

07

Monday, Nov 27

16