English

www.mbudejovice.cz

Wednesday, Apr 24

12

Energetická agentura Vysočiny

www.mbudejovice.cz

EAV pořádá 3. května 2024 od 14:00hod. seminář pro veřejnost s názvem - Dotační možnosti pro získání vlastního bydlení. Seminář proběhne v prostorách Gotického sálu Magistrátu města Jihlavy.

Tuesday, Apr 23

Ztráty a nálezy

www.mbudejovice.cz

Evidované ke dni 23.4.2024

Monday, Apr 22

14

Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost

www.mbudejovice.cz

Město Moravské Buějovice oznamuje, že paní A. Pitauerová má možnost převzít písemnost č.j.: OOR/10041/2024.

13

Veřejná vhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost

www.mbudejovice.cz

Město Moravské Budějovice oznamuje, že pan S. Říha má možnost převzít písemnost, č.j.: OOR/10034/2024.

11

Oznámení o ohlášení kulturní akce

www.mbudejovice.cz

Tradiční pálení čarodějnic, dne 30. dubna MKS Beseda- nádvoří zámku od 17:00 do 03:00hod. (1.5.2024).

Friday, Apr 19

13

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

www.mbudejovice.cz

Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích sil. III/36068 v obci Vícenice.

Veřejná vyhláška- Oznámení o možnosti převzít písemnost

www.mbudejovice.cz

Město Moravské Budějvice oznamuje, že A. Konyová má možnost převzít písemnost:; č.j.: OOR/9901/2024.

12

10

Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost

www.mbudejovice.cz

Městský úřad Moravské Budějovice oznamuje, že J. Kariková a Š. Karika mají požnost převzít písemnost:; č.j.: OOR/9861/2024.

Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost

www.mbudejovice.cz

Městský úřad Moravské Budějovice oznamuje, že B. Franzberberová a D. Franzberger mají možnost přvzít písemnost: č.j.: OOR/9850/2024.

Thursday, Apr 18

12

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

www.mbudejovice.cz

Oznámení o zahájení řízení ve věci stanovení místní úpravy provozu.

Oznámení o uložení písemnosti

www.mbudejovice.cz

Městský úřad Třešť, Ekonomický odbor oznamuje, že písemnost č.j.: EKO/1345/672-23/PV-SOU ze dne 3.4.2024 pro příjemce J. Polák je uložena na Městském

Wednesday, Apr 17

14

Veřejná vyhláška - Výzva

www.mbudejovice.cz

Mudr. Z.Pavlíček a J. Pavlíčková, Mor. Budějovice

12

Nový nebytový prostor k pronájmu

www.mbudejovice.cz

Pronájem kancelářských prostor o výměře 49,52 m2 ve 2NP na adrese 1. máje 123, Moravské Budějovice

Tuesday, Apr 16

14

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

www.mbudejovice.cz

Tajemnice Městského úřadu Moravské Budějovice, vyhlašuje výběrové řízení na místo zaměstnance Odboru organizačního. Předpokládaný nástup je od 1.6.2024. Veškeré informace a požadavky jsou uvedeny v příloze.

Monday, Apr 15

12

Ztráty a nálezy

www.mbudejovice.cz

Evidované ke dni 15.4.2024

11

EG.D - oznámení o přerušení dodávky el. energie

www.mbudejovice.cz

Společnost EG.D oznamuje, že dne 3.5.2024 bude od 7:30 do 16:30hod. přerušena dodávka el. energie v ZD Mor. Budějovice ZEAS a.s., celá obec Blatnice včetně ZD a celá obec Ohrazenice včetně samoty Dvorek.

10

EG.D - oznámení o přerušení dodávky el. energie

www.mbudejovice.cz

Společnost EG.D. oznamuje , že dne 2.5.2024 bude od 7:30 do 16:30 přerušena dodávka el. energie v ZD Mor. Budějovice ZEAS a.s., celá obec Blatnice včetně ZD, celá obec Orazenice včetně ZD a samoty Dvorek.

09

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

www.mbudejovice.cz

Zahájení řízení ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Hloužkova, Mor. Budějovice-stálé svislé znační IP 12 "vyhrazené parkoviště" se symbolem O1.

Friday, Apr 12

14

Thursday, Apr 11

12

Vodovody a kanalizace a.s. Třebíč

www.mbudejovice.cz

Pozvánka a materiály na 43. Valnou hromadu svazku obcí Vodovody a kanalizace Třebíč. Která se bude konat dne 25. 4. od 9:00hod. v zasedací místnosti Vodárenské akciové společnosti, a.s. Třebíč, budova B, Kubišova 1172, Třebíč.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

www.mbudejovice.cz

přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích sil. III/36068 v obci Dolní Lažany, směr na MBU, lok. 4RD: NN kabel, od 29.4. do 3.5. 2024.

Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Veřejná vyhláška

www.mbudejovice.cz

Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje, že od 12.4. do 13.5. 2024 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina zpřístupněn hromadný předpisný seznam čj. 572080/24/2900-11420-709759 - Daň z nemovitých věcí na rok…

Wednesday, Apr 10

11

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

www.mbudejovice.cz

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích sil. III/15115 a místní komunikace Mor. Budějovice- místní část Vranín- kabelová přípojka NN.

10

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

www.mbudejovice.cz

Schválení stavebního záměru: Láz- loklita severovýchod komunikace a inženýrské sítě pro výstvbu RD.

Tuesday, Apr 9

18

11

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - hledáme zahradníka!

www.mbudejovice.cz

(možná forma spolupráce i jako osoba samostatně výdělečně činná v oboru zahradnictví)