English

www.mbudejovice.cz

Today News

12

Friday, May 17

EG.D. - oznámení o přerušení dodávky el. energie

www.mbudejovice.cz

Společnost EG.D. oznamuje, že dne 6.6.2024 od 7:30 do 13:30hod. bude přerušena dodávka el. energie v části chatové oblasti Jackov Kosová a to poslední řada chat u Jevišovky.

Thursday, May 16

11

Záměr Města Moravské Budějovice - pronájem nemovitého majetku

www.mbudejovice.cz

Město Moravské Budějovice má záměr pronajmout plynárenské zařízení vybudované v rámci stavby "Výstavba rodinných domů v lokalitě Mexiko, Mor. Budějovice"

10

Wednesday, May 15

00

14

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení

www.mbudejovice.cz

EG.D. a.s., Brno; Babice u Lesonic: Obnova části vedení NN, č. 1040017590.

12

Moravské Budějovice si připomněly Den vítězství

www.mbudejovice.cz

Vedení města, představitelé spolků a občané si u Památníku Věčné slávy 8. května připomněli 79. výročí konce 2. světové války. Projev měli starosta města Martin Ferdan a Michal Šalomoun, ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady…

09

Záměr města Moravské Budějovice - pronájem prostor sloužících k podnikání

www.mbudejovice.cz

Město Moravské Budějovice má záměr pronajmout prostor v přízemí a I. podzemním podlaží stavby č.p. 56 na nám. ČSA v Mor. Budějovicích sloužící k podnikání předem určenému žadateli. Další informaci poskytne správce nemovitosti spol. MAME…

Ohlášení kulturní akce

www.mbudejovice.cz

Namrousfest - 25. - 26. května 2024; MKS Beseda - letní kino

Tuesday, May 14

15

Uzavření pracoviště matriky

www.mbudejovice.cz

V úterý 28. 5. 2024 bude z důvodu školení uzavřeno pracoviště matriky. Děkujeme za pochopení.

14

Veřejná vyhláška - Oznámení

www.mbudejovice.cz

Státní pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč.

13

Záměr města Moravské Budějovice - prodej nemovitého majetku

www.mbudejovice.cz

Město Moravské Budějovice má záměr prodat část pozemku p.č. 1614/1 o výměře 60m2, v k.ú. Vranín předem určenému žadateli.

11

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu

www.mbudejovice.cz

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích sil. II/151, II/7410, III/11271 - Rekonstrukce mostu v obci Radkovice u Budče od 3.6. do 31.8.2024.

10

Monday, May 13

12

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

www.mbudejovice.cz

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - chodník na nám ČSA, Mor. Budějovice.

Friday, May 10

15

14

Veřejná vyhláška

www.mbudejovice.cz

oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška

www.mbudejovice.cz

ZIKOS, příspěvková organizace: přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci: II/151, ul. Husova - účelová komunikace směr Kosová, Moravské Budějovice

09

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

www.mbudejovice.cz

28. května 2024 od 8 do 12 hodin

Thursday, May 9

16

Veřejná vyhláška

www.mbudejovice.cz

ECOREM a.s.: přechodná úpravu provozu na pozemních komunikacích: ul. Komenského, Čechova, Miličova a Palliardiho, Moravské Budějovice

15

Veřejná vyhláška

www.mbudejovice.cz

SOBOS CZ spol. s r.o.: přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích: sil. II/152, III/15227, III/36068, III/36078, III/36070

Svolání 8. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice

www.mbudejovice.cz

V pondělí 3. června 2024 v 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Moravské Budějovice

Tuesday, May 7

DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs

www.mbudejovice.cz

Návrh závěrečného účtu za rok 2023 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava- Třebíč - Raabs.

Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2023

www.mbudejovice.cz

Návrh závěrečného účtu bude projednán na Zastupitelstvu města 03. 06.2024. Město Moravské Budějovice má povinnost projednat návrh závěrečného účtu a účetní závěrku za rok 2023 nejpozději do 30.6.2024.

12

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti

www.mbudejovice.cz

Město Moravské Budějovice; Parkoviště a chodník na ul. Šustova v Mor. Budějovicích.

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

www.mbudejovice.cz

EG.D. , a.s. Brno; Rozhodnutí o umístění stavby - Obnova VN49 p.b. 42-208etapa 2, č. 1040018182.

Monday, May 6

21