English

www.mbudejovice.cz

Today News

14

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2023

www.mbudejovice.cz

Zastupitelstvo se bude konat dne 13.6.2023 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

ČD informují - Výlukový jízdní řád

www.mbudejovice.cz

Znojmo - Okříšky a zpět, platný od 5.6.2023 do 24.7.2023.

10

Friday, Jun 2

16

4. ZM 12.6.2023

www.mbudejovice.cz

připomínáme, že přednesy včetně všech příloh k bodům FAOM (bod č.13 – č.19 návrhu programu ZM) jste obdrželi již na pracovní setkání zastupitelstva města dne 22.5.2023, stejně jako přednes a přílohy k bodu č.20 – Přidělení finančních…

15

13

12

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice

www.mbudejovice.cz

V pondělí 12.června 2023 v 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Moravské Budějovice.

Thursday, Jun 1

11

10

Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam

www.mbudejovice.cz

Hromadný předpisný seznam č.j.:MUMB/OFŽ/1364/2023 o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2021.

Wednesday, May 31

00

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu

www.mbudejovice.cz

ul. Dopravní, Mor. Budějovice-železniční přejezd, účelová komunikace-zahr.kolonie Lukov-železniční přejezd..

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu

www.mbudejovice.cz

J. Vyhnálek, Jemnice; sil. II/408 ul. Znojemská, Jemnice - oprava parkové zdi.

Friday, May 26

15

13

Odečty vodoměrů

www.mbudejovice.cz

budou probíhat na vybraných ulicích od pondělí 5.6.2023 do pátku 9.6.2023

12

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu

www.mbudejovice.cz

ZIKOS, příspěvková organizace, Moravské Budějovice

09

Thursday, May 25

14

Informace o plánované drážní výluce

www.mbudejovice.cz

241 Znojmo - Okříšky; Platné od 05. 06., 7:40 hod. do 24. 07. 2023, 13:45 hod.

13

Veřejná vyhláška

www.mbudejovice.cz

EG.D a.s.: rozhodnutí o umístění stavby Lesná u Želetavy: kabel VN, 2x trafostanice a NN rozvody

Wednesday, May 24

17

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu

www.mbudejovice.cz

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny; Přechodná úprava provozu na poz. komunikacích sil. II/152, III/15228.

13

Moravské Budějovice bojovaly s vysokým úhrnem srážek

www.mbudejovice.cz

Vysoký úhrn včerejších srážek, zaplavení domů v nové bytové zástavbě na ul. Lažínská a rozlití hladiny rybníku Mastník bylo včera důvodem ke svolání pracovní skupiny krizového štábu a povodňové komise. Jeho členové se dnes ráno opět sešli…

12

Veřejná vyhláška - místní úprava provozu

www.mbudejovice.cz

Stanovení místní úpravy provozu - svislé a vodorovné dopravní značení a zařízení na komunikaci ul. Janáčkova, nám. Svobody, Gymnazijní, Březinova, Jiráskova.

11

Tuesday, May 23

16

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu

www.mbudejovice.cz

Přechodná úprava provozu z důvodu konání cyklistického závodu "Tour de Kosová", na ul. Fibichova, Husova, Jemnická, dne 24.6.2023 od 8:00 do 14:00hod.

11

10

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

www.mbudejovice.cz

Město Jemnice; Rekonstrukce komunikace ke garážím ul. Želetavská.